Kopiera och klistra in i Office Web Apps

På grund av webb läsar teknologiernas begränsningar, att kopiera och klistra in text i Microsoft Office Online skiljer sig från att kopiera och klistra in text i Office-programmet. I den här artikeln beskrivs hur du kopierar och klistrar in i alla Office-webbappar.

Funktionerna för att kopiera och klistra in skiljer sig åt beroende på om du visar eller redigerar i webbläsaren, och om du klistrar in innehåll från utanför Word för webben.

Visa i webbläsare

När du öppnar ett dokument i läsvyn kan du markera text ett tecken, ett ord, en mening eller en linje i taget genom att dra med musen. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför dokumentet. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Tips: Om du snabbt vill markera ett enstaka ord dubbelklickar du på det med musen.

Om du vill klistra in i dokumentet klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder i dokumentet genom att välja text eller bild precis som i Word-programmet. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten eller bilden (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Inklistring utanför Word för webben

När du klistrar in text från ett annat Word för webbenWord försök att bevara så mycket formatering som möjligt. I sällsynta fall sparas inte egenskaperna för texten, till exempel fetstil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg, och du måste återanvända dem i Word för webben.

Listor   När du klistrar in text som är formaterad utanför Word för webben som under objekt i en lista visas inte den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa är att klistra in sådana objekt en nivå i taget. Om du klistrar in en lista tar du bort talformateringen och återanvänd den i Word för webben, med knapparna Numrerad lista och öka indrag (flikenStart ) för att få önskat resultat.

Funktionerna för att kopiera och klistra in skiljer sig åt beroende på om du visar eller redigerar i webbläsaren, och om du klistrar in text från utanför Excel Online.

Visa i webbläsare

När du först öppnar en arbets bok i webbläsaren kan du markera celler precis som i det Excel Skriv bords programmet. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera cellinnehållet. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför arbetsboken. Om du vill klistra in i arbetsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

När du redigerar en arbetsbok i webbläsaren kan du klippa ut, kopiera och klistra in text i arbetsboken genom att markera celler, precis som du gör i skrivbordsprogrammet Excel. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac). När du klistrar in ärver cellinnehållet egenskaper på den nya platsen, till exempel fet stil, kursiv stil eller en viss färg.

Inklistring utanför Excel Online

När du klistrar in text utanför Excel Online texten infogas i arbets boken som oformaterad text. Med andra ord sparas inte textens egenskaper, till exempel fetstil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg, och du måste återanvända dem i Excel Online. När du klistrar in celler från en annan arbets bok eller tabell sparas cellernas rad-och kolumn struktur i Excel Online.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

  1. Markera texten.

  2. Klicka på länkpå fliken Infoga .

  3. Ange länkens webb adress (URL) i rutan adress

  4. Skriv länktexten i rutan Visa text och klicka sedan på Infoga.

Funktionerna för att kopiera och klistra in skiljer sig åt beroende på om du visar eller redigerar i webbläsaren, och om du klistrar in text från utanför OneNote Online.

Visa i webbläsare

När du öppnar en anteckningsbok i läsvyn kan du markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför anteckningsboken. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Om du vill klistra in i anteckningsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder i antecknings boken genom att välja text eller bild precis som i OneNote-programmet. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten eller bilden (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Inklistring utanför OneNote Online

När du klistrar in text utanför OneNote Online texten infogas i antecknings boken som oformaterad text. Med andra ord sparas inte textens egenskaper, till exempel fetstil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg, och du måste återanvända dem i OneNote Online.

Obs!: Du kan inte klistra in bilder i antecknings böcker utanför OneNote Online utan att först spara dem på datorn. Gå sedan till infoga > bild för att placera dem i antecknings boken.

Tabeller och listor    När du klistrar in text som är formaterad utanför OneNote Online som rader och kolumner eller som under objekt i en lista visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa är att klistra in sådana objekt en cell eller en nivå i taget. Om du klistrar in en lista tar du bort talformateringen och återanvänd den i OneNote Online, med knapparna Numrerad lista och öka indrag (flikenStart ) för att få önskat resultat.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

  1. Markera texten.

  2. Klicka på länkpå fliken Infoga .

  3. Ange länkens webb adress (URL) i rutan adress

  4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Se även

Kopiera och klistra in i PowerPoint för webben

Snabb åtkomst till dina Office-filer i webbläsaren

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×