Kopiera och klistra in bilder

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Artikelinnehåll

Översikt över att kopiera och klistra in bilder

Kopiera och klistra in bilder

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

Översikt över att kopiera och klistra in bilder

När du kopierar en eller flera bilder från en presentation till en annan plats inom samma presentation eller till en annan presentation kan du ange det tema som du vill att de nya bilderna ska få.

Som standard när en bild klistras in i den nya platsen i en presentation, ärver tema för den bild som föregår den. Om du kopierade bilden från en annan presentation som använder ett annat tema kan du behålla temat när du klistrar in bilden i en annan presentation. Om du vill ändra formateringen så att en inklistrade bilden inte ärver temat från den bild som föregår den, använda Inklistringsalternativ knappen Bild av knapp – som visas bredvid den inklistrade bilden.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in bilder

 1. Klicka på fliken Bilder i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 2. Välj den bild du vill kopiera på något av följande sätt:

  • Markera en enstaka bild genom att klicka på den.

  • För att markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker ned SKIFT och klickar sedan på den sista bild du vill markera.

  • För att markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du ned CTRL och klickar sedan på var och en av de bilder du vill välja.

 3. Högerklicka på någon av de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 4. I målpresentationen går du till fliken Bilder, högerklickar på den bild du vill att de kopierade bilderna ska anpassas efter och klickar sedan på Klistra in.

  Om du vill behålla den ursprungliga designen kopierade bilder, klicka på Inklistringsalternativ knappen Bild av knapp , som visas nära de inklistrade bilderna på fliken Disposition och bilder i vyn Normal eller i rutan bilder, och klicka sedan på Behåll källformatering.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ går du till var finns knappen Inklistringsalternativ?

  Obs!: nedan.

Tips!

Om du vill flytta bilder till en annan plats, markera de bilder som du vill flytta och dra dem till den nya platsen. Använda knappen Inklistringsalternativ som beskrivs ovan för att behålla den ursprungliga formateringen.

Överst på sidan

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild i en ny plats i en presentation visas Knappen Inklistringsalternativ knappen Bild av knapp vanligen nära den inklistrade bilden på fliken Disposition och bilder i vyn Normal eller i rutan bilder. Knappen Inklistringsalternativ kan du bestämma hur innehållet ska visas när du klistrar in den – kallas även återställning.

Om du inte kan se knappen Inklistringsalternativ efter det att du har klistrat in en bild, kan det bero på följande:

 • Du har klistrat in genom att använda Klistra in Special från avsnittet Urklipp på fliken Start. Du måste använda kommandona Klipp ut eller Kopiera och Klistra in eller du kan kopiera och klistra in genom att använda Urklipp i Office för att visa Inklistringsalternativ.

 • Du klistrade in en grupp objekt från ett annat program, exempelvis Microsoft Office Word.

 • Det finns ingen stilskillnad mellan källan och målet för den bild du klistrar in.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×