Kopiera och klistra in bilder

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt över att kopiera och klistra in bilder

Kopiera och klistra in bilder

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

Översikt över att kopiera och klistra in bilder

När du kopierar en eller flera bilder från en presentation till en annan plats inom samma presentation eller till en annan presentation kan du ange det tema som du vill att de nya bilderna ska få.

När en bild klistras in på en ny plats i en presentation får den som standard samma tema som föregående bild. Om du har kopierat bilden från en annan presentation som använder ett annat tema kan du dock behålla det temat när du klistar in bilden i den nya presentationen. För att ändra formateringen så att en inklistrad bild inte ärver temat från föregående bild använder du knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp som finns bredvid den inklistrade bilden.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in bilder

 1. Klicka på fliken Bilder i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 2. Välj den bild du vill kopiera på något av följande sätt:

  • Markera en enstaka bild genom att klicka på den.

  • För att markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker ned SKIFT och klickar sedan på den sista bild du vill markera.

  • För att markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du ned CTRL och klickar sedan på var och en av de bilder du vill välja.

 3. Högerklicka på någon av de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 4. I målpresentationen går du till fliken Bilder, högerklickar på den bild du vill att de kopierade bilderna ska anpassas efter och klickar sedan på Klistra in.

  För att behålla originalformateringen på de kopierade bilderna klickar du på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp som finns nära den inklistrade bilderna på fliken Disposition eller Bilder i normalt visningsläge eller i fältet Bilder och klickar sedan på Behåll källformatering.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ går du till Var finns knappen Inklistringsalternativ?

  Obs!  nedan.

Tips!

För att flytta bilder till en annan plats markerar du de bilder du vill flytta och drar dem sedan till den nya platsen. Använd knappen Inklistringsalternativ enligt ovan för att behålla den ursprungliga formateringen.

Överst på sidan

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild på en ny plats i en presentation visas vanligen knapppen Inklistringsalternativ Bild av knapp i närheten av den inklistrade bilden på fliken Disposition eller Bilder i normalt visningsläge, eller i fältet Bilder. Med knappen Inklistringsalternaitv kan du kontrollera hur innehållet ser ut efter det att du har klistrat in det.   Detta kallas också återställning.

Om du inte kan se knappen Inklistringsalternativ efter det att du har klistrat in en bild, kan det bero på följande:

 • Du klistrade in med kommandot Klistra in special från Urklipp på fliken Start. Du måste använda något av kommandona Klipp ut eller Kopiera och Klistra in, eller också kan du kopiera och klista in med Office Urklipp för att se inklistringsalternativen.

 • Du klistrade in en grupp objekt från ett annat program, exempelvis Microsoft Office Word.

 • Det finns ingen stilskillnad mellan källan och målet för den bild du klistrar in.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk