Kopiera och klistra in bilder

Spara tid och arbete genom att kopiera en bild (från den presentation du arbetar med eller från en annan presentation). När du har kopierat en eller flera bilder från en presentation till en plats i samma presentation eller en annan presentation kan du ange vilket tema du vill använda för de nya bilderna.

 1. Klicka Visa och klicka sedan på Normal i gruppen Presentationsvyer.

 2. Klicka på den bild du vill kopiera i miniatyrerna av bilderna till vänster.

  • Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill ha.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill ha.

 3. Högerklicka på den markerade bilden och klicka på Kopiera.

 4. Högerklicka på den miniatyr du vill att de kopierade bilderna ska följa i den andra presentationen. Gör något av följande under Inklistringsalternativ:

  • Om du vill använda målpresentationens tema klickar du på Använd måltema Använd måltema .

  • Om du vill behålla temat från den presentation du kopierar från klickar du på Bevara källformatering Bevara källformatering .

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du vill klistra in en bild på en ny plats visas knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp automatiskt nära den inklistrade bilden i normalvyn.

Du kan komma till Inklistringsalternativ genom att klicka på Start och sedan klicka på den lilla pilen under Klistra in.

När du klistrar in en bild används samma tema som bilden som var där innan, men om du kopierar en bild från en annan presentation som använder ett annat tema kan du behålla det temat när du klistrar in bilden i en annan presentation.

Kopiera och klistra in bilder

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Bilder i rutan med flikarna Disposition och Bilder. Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 3. Markera den bild du vill kopiera genom att göra något av följande:

  • Om du vill välja en enda bild klickar du på den.

  • Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill ha.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill ha.

 4. Högerklicka på en av de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 5. Gå till presentationen där du vill klistra in de kopierade bilderna. Högerklicka på den bild som de kopierade bilderna ska hamna efter på fliken Bilder, i fönstret som innehåller flikarna Disposition och Bilder.

 6. Gör något av följande under Inklistringsalternativ på menyn som visas när du högerklickar:

  • Om du vill att bilden ska ha samma tema som i målpresentationen du klistrar in i klickar du på Använd måltema Använd måltema .

  • Om du vill att bilden ska behålla temat från presentationen du kopierar från klickar du på Bevara källformatering Bevara källformatering .

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild på en ny plats i en presentation så visas knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp normalt bredvid den inklistrade bilden på fliken Disposition eller Bilder i normalvyn (se bilden ovan), eller i rutan Bilder. Med inklistringsalternativ kan du styra hur innehåll visas när du har klistrat in det.

Du kan öppna Inklistringsalternativ på ett annat sätt genom att göra något av följande:

 • Klicka på den lilla pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 • Klicka på fliken Bilder i rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder, högerklicka sedan på den blid du vill att de kopierade bilderna ska hamna efter.

När du klistrar in en bild på en ny plats i en presentation ärver den som standard temat för bilden innan. Om du kopierar en bild från en annan presentation som använder ett annat tema kan du däremot behålla det temat när du klistrar in bilden i en annan presentation. Om du vill ändra formateringen så att en inklistrad bild inte ärver temat från föregående bild använder du knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp , som visas nära den inklistrade bilden.

Kopiera och klistra in bilder

 1. Klicka på fliken Bilder i rutan med flikarna Disposition och Bilder.

 2. Markera den bild du vill kopiera genom att göra något av följande:

  • Om du vill välja en enda bild klickar du på den.

  • Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden, trycker på SKIFT och klickar sedan på den sista bilden du vill ha.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill ha.

 3. Högerklicka på en av de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 4. Högerklicka på den bild du vill att de kopierade bilderna ska hamna efter på fliken Bilder i målpresentationen och klicka på Klistra in.

  Om du vill behålla de kopierade bildernas ursprungliga design klickar du på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp , som visas bredvid de inklistrade bilderna på fliken Disposition eller Bilder i normalvyn, eller i rutan Bilder, och klickar på Behåll källformatering.

  Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ läser du Var finns knappen Inklistringsalternativ?

  Obs!: nedan.

Tips!

Om du vill flytta bilder till en annan plats markerar du de bilder du vill flytta och drar dem till den nya platsen. Använd knappen Inklistringsalternativ så som beskrivs ovan om du vill behålla den ursprungliga formateringen.

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild på en ny plats i en presentation så visas knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp normalt bredvid den inklistrade bilden på fliken Disposition eller Bilder i normalvyn, eller i rutan Bilder. Med knappen Inklistringsalternativ kan du styra hur innehåll visas när du har klistrat in det, och det här kallas även för återställning.

Här är några möjliga orsaker till att du inte ser knappen Inklistringsalternativ när du har klistrat in en bild:

 • Du klistrade in med hjälp av Klistra in special från avsnittet Urklipp på fliken Start. Du måste använda kommandona Klipp ut eller Kopiera och Klistra in, eller så kan du kopiera och klistra in genom att använda Urklipp i Office för att visa inklistringsalternativen.

 • Du har klistrat in en grupp objekt från ett annat program, till exempel Microsoft Office Word.

 • Det finns inga formatskillnader mellan källan och målet för den bild du klistrar in.

Snabbreferens

Återanvända (importera) bilder från en annan presentation

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×