Kopiera och ändra en datakälla

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland kanske du vill kopiera anslutningen till en datakälla innan du ändrar den, t.ex.:

 • Om du arbetar med Microsoft SharePoint-listor och -bibliotek och du vill skapa en anpassad fråga.

  Anslutningen till datakällan för SharePoint-listor och -bibliotek visar data från en standardfråga som inte kan ändras. Om du kopierar anslutningen till datakällan för SharePoint-listor eller -bibliotek kan du skapa en anpassad fråga.

 • Om du arbetar med en databas och du vill skapa flera frågor för datakällan som baseras på samma källdata.

Du kan också kopiera och ändra andra anslutningar till datakällor i datakällbiblioteket. När du klickar på Kopiera och ändra skapas en kopia av anslutningen till datakällan. Därefter kan du ändra kopian med hjälp av alternativen i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

Du kan ändra frågan för SQL-baserade datakällor, t.ex. SharePoint-listor och -bibliotek och databasanslutningar. För andra anslutningar till datakällor finns det ingen fråga att ändra. Du kan emellertid ändra andra egenskaper för dessa anslutningar.

Vad vill du göra?

Kopiera och ändra en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Kopiera och ändra en databasanslutning

Kopiera och ändra en XML-fil

Kopiera och ändra ett serverbaserat skript

Kopiera och ändra en XML-webbtjänst

Kopiera och ändra en länkad datakälla

Kopiera och ändra en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek

SharePoint-listorna och SharePoint-biblioteken som visas i datakällbiblioteket är anslutningar till den ursprungliga informationen och visar resultatet av en fråga som körs mot informationen. Till skillnad från frågor för andra datakällor i datakällbiblioteket kan du inte ändra frågor för datakällor som skapas automatiskt för SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek. Du kan däremot kopiera en anslutning till en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek och sedan skapa en anpassad fråga som ska köras mot listan eller biblioteket så att exakt den information som du vill visa visas.

Så här visar hur du kopierar en datakällanslutning och sedan ändra namn, beskrivning och nyckelord för datakällan. Mer information om hur du ändrar frågan för en datakälla finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den SharePoint-lista eller det SharePoint-bibliotek i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek som du vill kopiera och ändra och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla visas.

 3. Skriv ett namn för den nya datakällan i rutan Namn på fliken Allmänt.

  Obs!: Om du inte anger något nytt namn för kopian av datakällan används samma namn som för den ursprungliga datakällan, men med tillägget _kopia(1). Om du till exempel kopierar datakällan Meddelanden utan att ange något nytt namn, används namnet Meddelanden_kopia(1) för den nya datakällan.

 4. Skriv en beskrivning för den nya datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv nyckelord i rutan Nyckelord.

Nu kan du ange en fråga för en ny lista eller ett bibliotek. Mer information om hur du skapar en fråga finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

Överst på sidan

Kopiera och ändra en databasanslutning

Du kan snabbt och enkelt ändra en fråga för en databasanslutning. Om du har flera frågor som du ofta använder kan det emellertid vara praktiskt att spara varje enskild fråga som en separat datakälla.

Anta att exempelföretaget Northwind Traders, som distribuerar gourmetmat, bevakar och övervakar sina produkter i en SQL-databas. Standardfrågan för databasen visar alla produkter som någon gång har beställts av Northwind Traders. En gruppmedlem föreslår att en annan fråga ska skapas för att bara visa de produkter som inte längre beställs. Detta kan lätt åstadkommas. Kopiera bara den första frågan för datakällan, ändra frågan så att bara de produkter som inte längre beställs av företaget visas och spara sedan den modifierade frågan med ett nytt namn som en separat databasanslutning i datakällbiblioteket.

Så här visar hur du kopierar datakällan och sedan ändra namn, beskrivning och nyckelord för datakällan. Mer information om hur du ändrar frågan för en datakälla finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den databasanslutning i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek som du vill kopiera och ändra och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla visas.

 3. Skriv ett namn för den nya datakällan i rutan Namn på fliken Allmänt.

  Obs!: Om du inte anger något nytt namn för datakällan används samma namn som för föregående post med tillägget _kopia(1). Om du till exempel kopierar databasen Produkter men inte anger något nytt namn, används namnet Produkter_kopia(1) för den nya datakällan.

 4. Skriv en beskrivning för den nya datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv nyckelord i rutan Nyckelord.

Du kan ange en fråga för en ny databasanslutning. Mer information om hur du skapar en fråga finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

Överst på sidan

Kopiera och ändra en XML-fil

Precis som med SharePoint-listor och SharePoint-bibliotek kan du inte ändra anslutningarna till datakällor som skapas automatiskt för lokala XML-filer. Du kan däremot kopiera och ändra lokala XML-filer om du vill ändra namnet på datakällan, lägga till en beskrivning eller lägga till nyckelord. Du kan ändra namnet, beskrivningen och nyckelorden för en extern XML-fil utan att först kopiera datakällan.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den XML-fil i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek som du vill kopiera och ändra och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla visas.

 3. Skriv ett namn för den nya datakällan i rutan Namn på fliken Allmänt.

  Obs!: Om du inte anger något nytt namn för datakällan används samma namn som för föregående post med tillägget _kopia(1). Om du till exempel kopierar XML-filen Produkter men inte anger något nytt namn, används namnet Produkter_kopia(1) för den nya datakällan.

 4. Skriv en beskrivning för den nya datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv nyckelord i rutan Nyckelord.

Överst på sidan

Kopiera och ändra ett serverbaserat skript

Det kan vara praktiskt att kopiera och ändra en anslutning till ett serverbaserat skript om du behöver ansluta till samma serverskript men med olika parametervärden.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den XML-fil i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek som du vill kopiera och ändra och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla visas.

 3. Skriv ett namn för den nya datakällan i rutan Namn på fliken Allmänt.

  Obs!: Om du inte anger något nytt namn för datakällan används samma namn som för föregående post med tillägget _kopia(1). Om du till exempel kopierar det serverbaserade skriptet Rss.aspx på www.gotdotnet.com men inte anger något nytt namn används namnet Rss.aspx på www.gotdotnet.com_kopia(1) för den nya datakällan.

 4. Skriv en beskrivning för den nya datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv nyckelord i rutan Nyckelord.

 6. Gör något av följande i rutan Lägg till eller redigera parametrar på fliken Källa:

  • Klicka på Lägg till.

  • Klicka på den parameter som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.

 7. Skriv ett namn för den nya eller modifierade parametern i rutan Namn i rutan Parameter.

 8. Skriv ett standardvärde för den nya eller modifierade parametern i rutan Standardvärde.

  Obs!: Om det serverbaserade skriptet använder en parameter som angetts av en webbplatsbesökare markerar du kryssrutan Värdet för parametern kan anges via en webbdelsanslutning.

Överst på sidan

Kopiera och ändra en XML-webbtjänst

Det kan vara praktiskt att kopiera och ändra en XML-webbtjänst om du behöver ansluta till samma webbtjänst men vill använda andra metoder eller andra parametervärden.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den XML-fil i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek som du vill kopiera och ändra och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla visas.

 3. Skriv ett namn för den nya datakällan i rutan Namn på fliken Allmänt.

  Obs!: Om du inte anger något namn för datakällan används samma namn som för föregående post med tillägget _kopia(1). Om du till exempel kopierar webbtjänsten Webs i Northwind men inte anger något nytt namn används namnet Webs i Northwind_kopia(1) för den nya datakällan.

 4. Skriv en beskrivning för den nya datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv nyckelord i rutan Nyckelord.

 6. Klicka på den parameter som du vill ändra i rutan Parametrar på fliken Källa och klicka på Ändra.

 7. Ange vilken parameter som du vill använda i rutan Parameter.

  Obs!: Om webbtjänsten använder en parameter som angetts av en webbplatsbesökare markerar du kryssrutan Värdet för parametern kan anges via en webbdelsanslutning.

Överst på sidan

Kopiera och ändra en länkad datakälla

Det kan vara praktiskt att kopiera och ändra en länkad datakälla om den länkade datakällan består av databasanslutningar och du vill skapa en kopia av den första länkade databasanslutningen för att ändra frågan.

Så här visar hur du kopierar datakällan och sedan ändra namn, beskrivning och nyckelord för datakällan. Mer information om hur du ändrar frågan för en datakälla finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den länkade datakälla i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek som du vill kopiera och ändra och klicka sedan på Kopiera och ändra.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla visas.

 3. Skriv ett namn för den nya datakällan i rutan Namn på fliken Allmänt.

  Obs!: Till skillnad från andra anslutningar till datakällor används samma namn som för föregående post om du inte anger något nytt namn för datakällan.

 4. Skriv en beskrivning för den nya datakällan i rutan Beskrivning.

 5. Skriv nyckelord i rutan Nyckelord.

Du kan ange en fråga för en ny databasanslutning. Mer information om hur du skapar en fråga finns i artikeln Skapa en fråga till en datakälla.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×