Kopiera formateringen av ett objekt, en cell i ett kalkylblad eller text med hjälp av Hämta format

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda hämta Format för att kopiera formatering (till exempel fyllningar eller kantlinjer) av figurer eller objekt, text eller celler i ett Microsoft Office Excel-kalkylblad till en annan grupp med former, objekt, text eller celler.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

För villkorsstyrd formatering eller formatering som ändrar utseendet på ett cellområde utifrån ett villkor (eller villkor), finns i lägga till, ändra eller ta bort villkorsstyrd formatering. Om du vill kopiera celler eller specifika attribut för celler, till exempel kolumnbredder, kantlinjer och värden, finns i Kopiera specifikt cellinnehåll eller attribut i ett kalkylblad. Se även Flytta eller kopiera celler och innehållet i en cell eller Flytta eller kopiera rader och kolumner.

 1. Markera den figur, objekt, text eller kalkylbladscell cell som har den formatering som du vill kopiera.

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  • Klicka på Hämta Format om du vill kopiera formateringen till en andra form, objekt, cell eller markerad text.

  • Dubbelklicka på Hämta Format om du vill kopiera formateringen till flera figurer, objekt, celler eller textmarkeringar.

   Bild av menyfliksområdet i Word

   Pekaren ändras till en pensel.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera formateringen till en enskild form, objekt eller textavsnitt, klickar du på det objekt eller textavsnitt som du vill formatera.

  • Om du vill kopiera formateringen till en enskild cell eller ett cellområde drar du muspekaren över cellen eller cellområdet som du vill formatera.

  • Om du vill kopiera formateringen till flera celler eller ett cellområden drar du muspekaren över cellerna eller cellområdena som du vill formatera.

  • Om du vill kopiera formateringen till flera textmarkeringar klickar du på varje textmarkering som du vill formatera.

 4. Tryck på ESC när du vill avsluta formateringen.

Obs!: 

 • Om du i en textmarkering med många ord klickar på ett enskilt ord används formateringen endast på detta ord. Om du däremot drar muspekaren över textmarkeringen används formateringen på alla ord.

 • Om du vill kopiera bredden för en kolumn till en andra kolumn, markera rubriken för den första kolumnen, klicka på Hämta Format och klicka sedan på rubriken för den kolumn som du vill använda kolumnbredden med.

 • Du kan inte kopiera kolumnbredden om en sammanfogad cell innehåller den kolumn som du vill kopiera bredd.

 • Du kan på samma sätt kopiera formatering från en bild (exempelvis bildens kantlinje eller den figur som bilden visas i).

 • Du kan markera WordArt text och använda hämta Format för att tillämpa teckensnitt och teckenstorlek på annan text som är texten i formen. Det går inte att formatera WordArt direkt till text i ett kalkylblad.

 • Om du använder tredimensionella effekter (3D-effekter), t.ex. WordArt i 3D eller skev transformering på texten i en figur måste du (om du vill kopiera texteffekterna i figuren) använda Hämta format och kopiera all figurformatering, inte bara textformateringen.

Överst på sidan

Outlook

 1. Markera formen, objekt eller text som har den formatering som du vill kopiera.

 2. Gör något av följande på fliken meddelande i gruppen Urklipp:

  • Klicka på Hämta Format om du vill kopiera formateringen till en andra form, objekt, cell eller markerad text.

  • Dubbelklicka på Hämta Format om du vill kopiera formateringen till flera figurer, objekt, celler eller textmarkeringar.

   Bild av menyfliksområdet i Word

   Pekaren ändras till en pensel.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera formateringen till en enskild form, objekt eller textavsnitt, klickar du på figur, objekt eller text som du vill formatera.

  • Om du vill kopiera formateringen till flera textmarkeringar klickar du på varje textmarkering som du vill formatera.

 4. Tryck på ESC när du vill avsluta formateringen.

Obs!: 

 • Om du i en textmarkering med många ord klickar på ett enskilt ord används formateringen endast på detta ord. Om du däremot drar muspekaren över textmarkeringen används formateringen på alla ord.

 • Du kan på samma sätt kopiera formatering från en bild (exempelvis bildens kantlinje eller den figur som bilden visas i).

Överst på sidan

PowerPoint

Information om att ändra färgen på texten eller ändrar teckensnitt finns i Ändra textens färg eller Ändra teckensnitt. Mer information om hur du kopierar bilder finns Kopiera och klistra in bilder.

 1. Markera den figur, objekt, text eller kalkylbladscell cell som har den formatering som du vill kopiera.

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  • Klicka på Hämta Format om du vill kopiera formateringen till en andra form, objekt, cell eller markerad text.

  • Dubbelklicka på Hämta Format om du vill kopiera formateringen till flera figurer, objekt, celler eller textmarkeringar.

   Bild av menyfliksområdet i Word

   Pekaren ändras till en pensel.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera formateringen till en enskild form, objekt eller textavsnitt, klickar du på figur, objekt eller text som du vill formatera.

  • Om du vill kopiera formateringen till flera textmarkeringar klickar du på varje textmarkering som du vill formatera.

 4. Tryck på ESC när du vill avsluta formateringen.

Obs!: 

 • Om du i en textmarkering med många ord klickar på ett enskilt ord används formateringen endast på detta ord. Om du däremot drar muspekaren över textmarkeringen används formateringen på alla ord.

 • Du kan på samma sätt kopiera formatering från en bild (exempelvis bildens kantlinje eller den figur som bilden visas i).

 • Du kan markera WordArt text och använda hämta Format för att tillämpa teckensnitt och teckenstorlek på annan text som är texten i formen.

 • Om du använder tredimensionella effekter (3D-effekter), t.ex. WordArt i 3D eller skev transformering på texten i en figur måste du (om du vill kopiera texteffekterna i figuren) använda Hämta format och kopiera all figurformatering, inte bara textformateringen.

 • Du kan också använda CTRL + SKIFT + C för att kopiera formatering och CTRL + SKIFT + V för att klistra in formatering.

 • Du kan inte kopiera styckeformatering, till exempel radavstånd och indrag inställningar. Du kan bara kopiera textformatering, till exempel markering, textfärg, teckensnitt, teckenstorlek och andra alternativ för textformatering.

Överst på sidan

Word

Mer information om hur du använder hämta Format i Word finns i använda hämta Format.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×