Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Med SmartArt-grafik kan du föra fram dina argument på ett mer levande sätt än med en punktlista. Du kan snabbt konvertera text till SmartArt-grafik och du kan enkelt konvertera tillbaka SmartArt-grafik till text.

Gör något av följande:

Konvertera text till SmartArt-grafik

  1. Markera punktlistan eller den numrerade listan.

  2. På fliken SmartArt klickar du på en typ av SmartArt-grafik under Infoga SmartArt-grafik.

    Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

  3. Klicka på den grafik du vill lägga till.

Konvertera SmartArt-grafik till text

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. På fliken SmartArt klickar du på Konverteraunder Återställ och sedan på Konvertera till text.

    Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Se även

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Formatera SmartArt-grafik

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×