Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Med SmartArt-grafik kan du föra fram dina argument på ett mer levande sätt än med en punktlista. Du kan snabbt konvertera text till SmartArt-grafik och du kan enkelt konvertera tillbaka SmartArt-grafik till text.

Gör något av följande:

Konvertera text till SmartArt-grafik

  1. Markera punktlistan eller den numrerade listan.

  2. På fliken SmartArt klickar du på en typ av SmartArt-grafik under Infoga SmartArt-grafik.

    Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

  3. Klicka på den grafik du vill lägga till.

Konvertera SmartArt-grafik till text

  1. Klicka på SmartArt-grafiken.

  2. På fliken SmartArt klickar du på Konverteraunder Återställ och sedan på Konvertera till text.

    Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Se även

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Formatera SmartArt-grafik

Gäller för: PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk