Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du enkelt skapa och publicera webbsidor direkt i webbläsaren. Dessutom kan du skapa webbsidor direkt från redan befintliga Microsoft Office InfoPath 2007-formulär, vilket gör det enklare att publicera och dela med dig av detta innehåll till andra personer i din grupp, på företaget eller någon annan på webben.

Artikelinnehåll

Fördelar med att konvertera InfoPath-formulär till webbsidor

Saker att ta hänsyn till när du konverterar InfoPath-formulär till webbsidor

Föra över ett InfoPath-formulär till ett formulärbibliotek

Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida

Uppdatera InfoPath-formuläret och webbsidan

Fördelar med att konvertera InfoPath-formulär till webbsidor

Det finns ett antal fördelar med att konvertera Office InfoPath 2007-formulär till webbsidor för placering på din webbplats:

 • Välbekant redigeringsmiljö     Det är enklare och bekvämare att arbeta i Office InfoPath 2007 eftersom du är van att redigera formulär i denna miljö. Du behöver inte lära dig HTML eller använda verktyg för att skapa webbsidor i Office SharePoint Server 2007.

 • Skapa snabbare     Du kan konvertera viktiga Office InfoPath 2007-formulär direkt till webbsidor utan att först formatera dem till speciella webbsidor för publicering på webben.

 • Allt innehåll från en och samma källa     Du kan använda ett och samma formulär för flera olika ändamål i stället för att skapa en version för din grupp i Office InfoPath 2007 och en annan version för företaget i HTML. Här är de båda versionerna sammanlänkade.

 • Dela med dig av formulärresultat     När du konverterar ett Office InfoPath 2007-formulär till en webbsida, kan informationen enkelt läsas av andra, även om de inte har installerat Office InfoPath 2007 eller använder en begränsad nätverksanslutning som inte har stöd för att öppna och hämta formulär i webbläsare.

 • Lagra data i ett fast format för arkiveringsändamål     När du konverterar ett Office InfoPath 2007-formulär till en webbsida, låser du uppgifterna i formuläret. Formuläruppgifterna kommer alltså inte att kunna ändras vid ett senare tillfälle och detta är idealiskt för att arkivera företagsdata.

 • Bättre överblick över formuläruppgifter     Om det finns stora mängder data som fyller flera sidor i dina Office InfoPath 2007-formulär, kan denna information vara bättre lämpad för visning på en webbsida.

Överst på sidan

Saker att ta hänsyn till när du konverterar InfoPath-formulär till webbsidor

Ha följande saker i åtanke när du konverterar Office InfoPath 2007-formulär till webbsidor:

 • Funktionen för dokumentkonvertering stödjer formulär som skapats i Office InfoPath 2007. Om du har formulär som skapats i äldre versioner av InfoPath så är det möjligt att du måste uppgradera dem till formatet Office InfoPath 2007 för att kunna dra nytta av de senaste funktionerna. Om du vill ha mer information om hur du kan uppgradera Office InfoPath 2007-formulär (och formulärmallar), kan du använda länken i avsnittet Se även.

 • Den webbsida som skapas från ditt formulär är en skrivskyddad version av formulärets innehåll. Du kan redigera den webbsida som skapats från formuläret (se avsnittet Uppdatera InfoPath-formuläret och webbsidan), men detta ska inte förväxlas med ett webbaserat formulär som skapats med hjälp av InfoPath Forms Services, där nya formulärdata skickas genom att använda webbsidan.

 • Alla kontroller som används för att fylla i formuläret (t.ex. bläddra till en filplats eller öppna ett kalenderfönster) kanske inte visas på rätt sätt på webbsidan. Detta beror på att dessa kontroller används för att skicka innehåll i Office InfoPath 2007 och, som nämnts tidigare, är den konverterade webbsidan endast en skrivskyddad version av formuläret. Kontakta din webbplatsägare för mer information.

 • Dynamiskt innehåll, eller innehåll som hämtas till formuläret vid ett körningstillfälle, kommer inte att visas på den konverterade webbsidan. Endast statiskt innehåll, eller innehållsval som gjordes när formuläret skapades, inkluderas. Detta innebär, bland annat, att om du fyller i ett formulär där vissa delar visas eller döljs beroende på valet av innehåll, så kommer denna information inte att inkluderas i den konverterade webbsidan.

 • Formatet i formulären kanske inte kommer att bibehållas när du konverterar dem till webbsidor. Detta inkluderar formulärens kantlinjer, typsnitt och cellayouten. Mycket av detta beror på vilka konverteringsinställningar som valts av webbplatsägaren och vilken formulärmall som valts. Kontakta din webbplatsägare för mer information.

  På följande bilder kan du se hur formuläret kan se ut före och efter konverteringen. De röda strecken markerar formulärets innehåll.

  Exempel på statusrapportformulär i Office InfoPath 2007

  Ursprungligt formulär i Office InfoPath 2007

  Exempel på statusrapportformulär som konverterats till en webbsida i Office SharePoint Server 2007

  Konverterad webbsida som den ser ut när den öppnas i webbläsaren efter konverteringen

Överst på sidan

Föra över ett InfoPath-formulär till ett formulärbibliotek

Om du vill konvertera ett Office InfoPath 2007-formulär till en webbsida måste du först spara formuläret i ett formulärbibliotek (eller ett dokumentbibliotek) i Office SharePoint Server 2007. När du vill lägga till ett formulär i ett formulärbibliotek, bläddrar du till det bibliotek där du vill spara formuläret och klickar sedan på Överför på menyraden. Mer information finns i Lägga till en eller flera filer i ett bibliotek.

Obs!: Förutom att föra över ditt formulär, måste webbplatsägaren föra över en formulärmall (XSN-fil) och konfigurera den för formulärkonvertering (se artikeln Konfigurera dokument-till-webbside-konverterare). Denna formulärmall finns i ett bibliotek på webbplatsen på översta nivån och skiljer sig från den formulärmall som är kopplad till ett formulärbibliotek och som används för att skapa formulär i Office SharePoint Server 2007.

Överst på sidan

Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida

 1. Öppna det formulärbibliotek som innehåller det Office InfoPath 2007-formulär som du vill konvertera till en webbsida.

 2. Peka på det filnamn i formuläret som du vill konvertera, klicka på den pil som visas och peka sedan på Konvertera dokument.

  Kommandot Konvertera dokument i Office SharePoint Server 2007

  Obs!: Om du inte ser detta alternativ kan konverteringsfunktionen vara inaktiverad eller så har ingen formulärmall konfigurerats. Det kan även vara något fel på formuläret. Kontakta din webbplatsägare om du behöver hjälp.

 3. Klicka på Från InfoPath-formulär till webbsida.

  Obs!: Du kanske även ser alternativet Från XML till webbsida. Detta alternativ visas om Office InfoPath 2007-formulären är skrivna i XML. Om din webbplatsägare inte rekommenderar något annat bör du dock inte använda detta alternativ för Office InfoPath 2007-formulär, eftersom de kräver andra konverteringsinställningar än fristående XML-filer.

  Sidan Skapa sida från dokument öppnas. Du kan se alla eller bara vissa av alternativen som beskrivs nedan, detta beror på inställningarna på din webbplats.

  Sidan Skapa sida från dokument i Office SharePoint Server 2007

 4. I avsnittet Plats ska du klicka på Bläddra och sedan markera den webbplats där du vill skapa sidan.

  Den plats som du väljer måste ha publiceringsfunktionen aktiverad. Kontakta din webbplatsägare om du får ett meddelande om att publiceringsfunktionen inte är aktiverad.

  Obs!: Om du i stället för avsnitten Plats och Rubrik och beskrivning för sida ser Befintlig sida samt får möjlighet att uppdatera en befintlig sida så innebär det att formuläret redan konverterats. Mer information om hur du kan uppdatera en befintlig webbsida finns i ett avsnitt längre fram med titeln Uppdatera InfoPath-formuläret och webbsidan. Om du vill ignorera den befintliga sidan och skapa en ny, kan du avmarkera kryssrutan Uppdatera befintlig sida och sedan fortsätta processen med följanden åtgärder.

 5. I avsnittet Rubrik och beskrivning för sida ska du ange rubriken, beskrivningen och webbadressen (filnamnet) för den webbsida som du håller på att skapa.

  Webbadressnamnet måste vara unikt och får inte innehålla några specialtecken (#, %, & och så vidare). Om du använder mellanslag kommer dessa att tas bort automatiskt när sidan skapas.

  Obs!: Rubriken visas ovanför den nya webbsidan, i webbläsarens namnlist (title-taggen i HTML) och i postens egenskaper i formulärbiblioteket. Beskrivningen visas endast i postens egenskaper i formulärbiblioteket. Webbadressen visas i webbläsarens adressfält (följt av filändelsen ASPX).

 6. I avsnittet Bearbetar kan du ha möjlighet att skapa sidan direkt eller skapa sidan i bakgrunden. Mer information om dessa alternativ finns i artikeln.

  Gör något av följande:

  • Om du vill starta konverteringsprocessen direkt, klickar du på Skapa sidan nu. Du förs automatiskt till en sida för tidskrävande åtgärder (LRO) tills konverteringen är klar. Denna process tar normalt mindre än en minut men kan ta längre tid beroende på konverteringskön och dina konverteringsinställningar.

  • Om du vill starta konverteringsprocessen i bakgrunden, klickar du på Skapa sidan åt mig i bakgrunden. Du kommer tillbaka till det formulärbibliotek där ditt formulär finns.

 7. Om alternativet för att skicka den skapade sidan till andra visas, markerar du kryssrutan Skicka e-postmeddelande till följande användare när sidan skapats och anger sedan namnet på de användare som du vill meddela i rutan Användare.

 8. Klicka på Skapa för att konvertera formuläret.

Alternativ för den nyskapade webbsidan

Om du väljer att skapa webbsidan direkt, tas du till den nya sidan när konverteringen är klar. Du kommer att se flera alternativ i verktygsfältet längst upp på sidan, som visas här nedan.

Verktygsfältet på webbsidan i Office SharePoint Server 2007

Härifrån kan du göra följande:

Överst på sidan

Uppdatera InfoPath-formuläret och webbsidan

När du konverterar ett Office InfoPath 2007-formulär till en webbsida skapas det två filer i Office SharePoint Server 2007: formuläret och webbsidan. Varje fil har sin egen webbadress, versionshantering, historik, arbetsflöde och så vidare (under förutsättning att dessa funktioner är aktiverade för just den typen av innehåll eller formulärbibliotek).

Men ändå är de två filerna fortfarande sammanlänkade. När du redigerar formuläret och sparar det i ett formulärbibliotek, kan du återskapa webbsidan från detta formulär. Denna lösa koppling gör att du kan fokusera på att skapa innehåll i Office InfoPath 2007 samtidigt som du levererar en version som är formaterad för webben.

För att uppnå största möjliga flexibilitet, innehåller Office SharePoint Server 2007 ett antal olika sätt att uppdatera formuläret, webbsidan eller båda. Dessa alternativ beskrivs här.

Uppdatera formuläret men inte webbsidan

Det finns två sätt att uppdatera formuläret efter att det har konverterats till en webbsida.

Uppdatera formuläret från formulärbiblioteket

 1. Bläddra till det formulärbibliotek där ditt formulär ligger.

 2. Om du vill checka ut formuläret pekar du på filnamnet, klickar på den pil som visas och sedan på Checka ut. Det är inte obligatoriskt att checka ut formulär men det är ett bra arbetssätt för att spara versioner av formuläret. Det förhindrar också andra användare från att göra ändringar i formuläret medan du håller på att redigera det.

 3. Om du vill redigera formuläret pekar du på filnamnet, klickar på den pil som visas och sedan på Redigera i Microsoft Office InfoPath.

 4. Redigera filen, spara den och stäng sedan Office InfoPath 2007. Du uppmanas att checka in filen när du stänger den. Om du inte vill checka in filen vid det tillfället kan du välja att göra det senare genom att använda den nedrullningsbara menyn för filen i biblioteket.

Uppdatera formuläret genom att använda verktygsfältet på webbsidan

 1. Bläddra till den webbsida som skapats utifrån formuläret. Normalt hittar du webbsidan i sidbiblioteket för den webbplats där du valde att skapa sidan.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet för redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Öppna källdokument i fältkontrollen Sidinnehåll. Du uppmanas bekräfta att du verkligen vill checka ut och redigera formuläret.

 4. Klicka på OK om du vill öppna formuläret i Office InfoPath 2007.

 5. Redigera filen, spara den och stäng sedan Office InfoPath 2007. Du uppmanas att checka in filen när du stänger den. Om du inte vill checka in filen vid det tillfället kan du välja att göra det senare genom att använda den nedrullningsbara menyn för filen i biblioteket.

Uppdatera webbsidan men inte formuläret

Obs!: Du bör vara försiktig med att uppdatera endast webbsidan eftersom dina ändringar kommer att försvinna om du väljer att uppdatera sidan från formuläret igen vid ett senare tillfälle.

 1. Bläddra till den webbsida som skapats utifrån formuläret. Normalt hittar du webbsidan i sidbiblioteket för den webbplats där du valde att skapa sidan.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet för redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Redigera innehåll i fältkontrollen Sidinnehåll.

  HTML-redigeraren visas precis ovanför sidinnehållet. Mer information om hur du använder HTML-redigeraren finns i artikeln Använda HTML-redigeraren.

Uppdatera webbsidan med ändringar som gjorts i formuläret

Det finns två sätt att uppdatera webbsidan med ändringar som gjorts i formuläret.

Obs!: Innan webbsidan kan uppdateras med ändringar som gjorts i formuläret måste den checkas in. Du kanske måste utföra denna åtgärd separat.

Konvertera formuläret på nytt

 1. Utför samma åtgärder som du gjorde tidigare när du konverterade ditt formulär till en webbsida. Se det tidigare avsnittet Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida.

 2. Men denna gång ska du lämna kryssrutan Uppdatera befintlig sida på sidan Skapa sida från dokument markerad.

 3. Klicka på Skapa för att uppdatera webbsidan med ändringar som gjorts i formuläret.

Uppdatera webbsidan genom att använda dess verktygsfält

 1. Bläddra till den webbsida som skapats utifrån formuläret. Normalt hittar du webbsidan i sidbiblioteket för den webbplats där du valde att skapa sidan.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet för redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Uppdatera innehåll från källa i fältkontrollen Sidinnehåll.

 4. När du uppmanas att bekräfta uppdateringen klickar du på OK för att uppdatera webbsidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×