Konvertera en XML-fil till en webbsida

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du enkelt skapa och publicera webbsidor direkt i en webbläsare. Dessutom kan du skapa webbsidor direkt från befintliga XML-filer, vilket gör det enklare att publicera och dela med dig av innehållet till andra i din grupp, på företaget eller vem som helst på webben.

Artikelinnehåll

Fördelar med att konvertera XML-filer till webbsidor

Saker att ta hänsyn till när du konverterar XML-filer till webbsidor

Föra över en XML-fil till ett dokumentbibliotek

Konvertera en XML-fil till en webbsida

Uppdatera XML-filen och webbsidan

Fördelar med att konvertera XML-filer till webbsidor

Det finns flera fördelar med att konvertera XML-filer till webbsidor för användning på din webbplats:

 • Skapa snabbare och enklare    Om du har ett antal datakällor som kan generera XML, samt formatmallar i XSL som innehåller schemat och HTML-utdata, kan du snabbt och enkelt konvertera dessa XML-filer till webbsidor.

 • Allt innehåll från en och samma källa     Du kan använda ett och samma dokument för flera användningsområden, i stället för att skapa en version för din grupp i XML och en annan version för företaget i HTML. Här är de båda versionerna sammanlänkade.

 • Arbeta offline     Genom att använda XML-filer för att skapa webbsidor behöver du inte nödvändigtvis vara uppkopplad mot internet medan du arbetar.

 • Webbplatsintegrering     När du konverterar en XML-fil till en webbsida kan du sömlöst visa denna sida som en del av en större webbplats. Tack vare detta är det möjligt att läsarna inte ens tänker på att innehållet kommer från en XML-fil eftersom filen utgör en naturlig del av webbplatsen.

 • Dokumentdelning     När du konverterar en XML-fil till en webbsida kan det skapade innehållet enkelt delas med andra som kanske inte kan öppna eller läsa XML-filer.

Överst på sidan

Saker att ta hänsyn till när du konverterar XML-filer till webbsidor

Tänk på följande när du konverterar XML-filer till webbsidor:

 • XML-filens format och layout kanske inte visas som du tänkt dig på den konverterade webbsidan. Många av dessa aspekter styrs av de konverteringsinställningar som valts av webbplatsägaren. Webbplatsägaren kan välja vilka inställningar som ska användas för varje innehållstyp samt för XML-filer i allmänhet. Kontakta webbplatsägaren om du vill få reda på om stilarna och formaten bevaras för XML-filer och en viss innehållstyp.

  Du kan se hur dina XML-filer kan se ut före och efter konverteringen på följande bilder. Den röda linjen markerar dokumentets innehåll.

  Exempel på XML-fil i Anteckningar (lista över anställda)

  Ursprunglig XML-fil i Anteckningar

  Exempel på samma lista över anställda i XML konverterad till en webbsida i Office SharePoint Server 2007

  Konverterad webbsida som den ser ut i webbläsaren efter konverteringen

  Obs!: I detta exempel visas en relativt enkel XML-fil som endast innehåller tabelldata. Normalt använder du säkert mer komplicerade XML-filer som innehåller en mängd olika typer av data och som presenteras i ett läsbart format som en webbsida.

 • Din XML-fil, alla objekt (till exempel bilder) som är kopplade till denna fil samt alla associerade formatmallar i XSL måste föras över till ett dokumentbibliotek i Office SharePoint Server 2007 innan du kan konvertera XML-filen till en webbsida. Denna process förklaras nedan.

Överst på sidan

Föra över en XML-fil till ett dokumentbibliotek

När du vill konvertera en XML-fil till en webbsida måste du först spara denna XML-fil i ett dokumentbibliotek i Office SharePoint Server 2007. Om du vill lägga till en XML-fil i ett dokumentbibliotek bläddrar du till det bibliotek där du vill lägga till XML-filen och klickar sedan på Överför i menyraden. Mer information finns i artikeln Lägga till en eller flera filer i ett bibliotek.

Obs!: Förutom att överföra XML-filen måste webbplatsägaren föra över en associerad formatmall i XSL (XSL-fil) och konfigurera den för XML-konverteringar. Mer information finns i artikeln Konfigurera dokument-till-webbside-konverterare. Denna formatmall i XSL ligger i ett dokumentbibliotek på webbplatsen på översta nivån.

Överst på sidan

Konvertera en XML-fil till en webbsida

 1. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller den XML-fil som du vill konvertera till en webbsida.

 2. Peka på filnamnet på den XML-fil som du vill konvertera, klicka på den pil som visas och peka sedan på Konvertera dokument.

  Kommandot Konvertera dokument i Office SharePoint Server 2007

  Obs!: Om du inte ser detta alternativ kan konverteringsfunktionen för dokument vara inaktiverad eller så är en av de associerade formatmallarna i XSL inte konfigurerad. Kontakta din serveradministratör om du behöver hjälp.

 3. Klicka på Från XML till webbsida.

  Obs!: Du kanske även ser alternativet Från InfoPath-formulär till webbsida. Detta alternativ visas eftersom Microsoft Office InfoPath 2007-formulär också är skrivna i XML. Om din webbplatsägare inte rekommenderar något annat bör du dock inte använda detta alternativ för att konvertera XML-filer eftersom de kräver andra konverteringsinställningar än Office InfoPath 2007-formulär.

  Sidan Skapa sida från dokument öppnas. Du kan se alla eller bara vissa av alternativen som beskrivs nedan, detta beror på inställningarna på din webbplats.

  Sidan Skapa sida från dokument i Office SharePoint Server 2007

 4. Klicka på Bläddra i avsnittet Plats och markera sedan den webbplats där sidan ska skapas.

  Den plats som du väljer måste ha publiceringsfunktionen aktiverad. Kontakta din webbplatsägare om publiceringsfunktionen inte är aktiverad.

  Obs!: Om du ser Befintlig sida med alternativet att uppdatera en befintlig sida i stället för avsnitten Plats och Rubrik och beskrivning för sida innebär det att XML-filen redan har konverterats. Mer information om hur du uppdaterar en befintlig webbsida finns i ett avsnitt längre fram med titeln Uppdatera XML-filen och webbsidan. Om du vill ignorera den befintliga sidan och skapa en ny, avmarkerar du kryssrutan Uppdatera befintlig sida och fortsätter processen med följande åtgärder.

 5. I avsnittet Rubrik och beskrivning för sida ska du ange rubriken, beskrivningen och webbadressen (filnamnet) för den webbsida som du håller på att skapa.

  Webbadressnamnet måste vara unikt och får inte innehålla några specialtecken (#, %, & och så vidare). Om du använder mellanslag kommer dessa att tas bort automatiskt när sidan skapas.

  Obs!: Rubriken visas ovanför den nya webbsidan, i webbläsarens namnlist (title-taggen i HTML) och i postens egenskaper i dokumentbiblioteket. Beskrivningen visas endast i postens egenskaper i dokumentbiblioteket. Webbadressen visas i webbläsarens adressfält (följt av filändelsen ASPX).

 6. I avsnittet Bearbetar kan du ha möjlighet att skapa sidan direkt eller skapa sidan i bakgrunden. Mer information om dessa alternativ finns i artikeln.

  Gör något av följande:

  • Om du vill starta konverteringsprocessen direkt, klickar du på Skapa sidan nu. Du förs automatiskt till en sida för tidskrävande åtgärder (LRO) tills konverteringen är klar. Denna process tar normalt mindre än en minut men kan ta längre tid beroende på konverteringskön och dina konverteringsinställningar.

  • Om du vill starta konverteringsprocessen i bakgrunden, klickar du på Skapa sidan åt mig i bakgrunden. Du kommer tillbaka till det dokumentbibliotek där din XML-fil finns.

 7. Om alternativet för att skicka den skapade sidan till andra visas, markerar du kryssrutan Skicka e-postmeddelande till följande användare när sidan skapats och anger sedan namnet på de användare som du vill meddela i rutan Användare.

 8. Klicka på Skapa för att konvertera XML-filen.

Alternativ för den nyskapade webbsidan

Om du väljer att skapa en webbsida direkt, tas du till den nya sidan när konverteringen är klar. Du kommer att se flera alternativ i verktygsfältet längst upp på sidan, som visas här nedan.

Verktygsfältet på webbsidan i Office SharePoint Server 2007

Härifrån kan du göra följande:

Överst på sidan

Uppdatera XML-filen och webbsidan

När du konverterar en XML-fil till en webbsida skapas det två filer i Office SharePoint Server 2007: XML-filen och webbsidan. Varje fil har sin egen webbadress, versionshantering, historik, arbetsflöde och så vidare (under förutsättning att dessa funktioner är aktiverade för just den typen av innehåll eller dokumentbibliotek).

Men ändå är de två filerna fortfarande sammanlänkade. När du redigerar XML-filen och sparar den i ett dokumentbibliotek, kan du återskapa webbsidan från denna XML-fil. Denna lösa koppling gör att du kan fokusera på att skapa innehåll i XML samtidigt som du levererar en version som är formaterad för webben.

För att uppnå största möjliga flexibilitet, innehåller Office SharePoint Server 2007 ett antal olika alternativ för att uppdatera XML-filen, webbsidan eller båda. Dessa alternativ förklaras här.

Uppdatera XML-filen men inte webbsidan

Det finns två sätt att uppdatera XML-filen efter att den har konverterats till en webbsida.

Uppdatera XML-filen från dokumentbiblioteket

 1. Bläddra till det dokumentbibliotek där din XML-fil ligger.

 2. Om du vill checka ut XML-filen pekar du på filnamnet, klickar på den pil som visas och sedan på Checka ut. Det är inte obligatoriskt att checka ut XML-filen men det är ett bra arbetssätt för att spara versioner av filen. Det förhindrar också andra användare från att göra ändringar i XML-filen medan du håller på att redigera den.

 3. Om du vill redigera XML-filen pekar du på filnamnet, klickar på den pil som visas och sedan på Redigera dokument.

 4. Redigera filen, spara den och stäng sedan XML-redigeraren. Checka in filen genom att använda den nedrullningsbara menyn för filen i biblioteket.

Uppdatera XML-filen genom att använda verktygsfältet på webbsidan

 1. Bläddra till den webbsida som skapats utifrån XML-filen. Normalt hittar du webbsidan i sidbiblioteket för den webbplats där du valde att skapa sidan.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet för redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Öppna källdokument i fältkontrollen Sidinnehåll. Du uppmanas bekräfta att du verkligen vill checka ut och redigera XML-filen.

 4. Klicka på OK för att öppna din XML-fil.

 5. Redigera filen, spara den och stäng sedan XML-redigeraren. Checka in filen genom att använda den nedrullningsbara menyn för filen i biblioteket.

Uppdatera webbsidan med inte XML-filen

Obs!: Du bör vara försiktig med att uppdatera endast webbsidan eftersom dina ändringar kommer att försvinna om du väljer att uppdatera sidan från XML-filen igen vid ett senare tillfälle.

 1. Bläddra till den webbsida som skapats utifrån XML-filen. Normalt hittar du webbsidan i sidbiblioteket för den webbplats där du valde att skapa sidan.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet för redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Redigera innehåll i fältkontrollen Sidinnehåll.

  HTML-redigerarens verktygsfält visas direkt ovanför sidans innehåll. Mer information om hur du använder HTML-redigeraren finns i artikeln Använda HTML-redigeraren.

Uppdatera webbsidan med ändringar som gjorts i XML-filen

Det finns två sätt att uppdatera webbsidan med ändringar som gjorts i XML-filen.

Obs!: Innan webbsidan kan uppdateras med ändringar som gjorts i XML-filen måste den checkas in. Du kanske måste utföra denna åtgärd separat.

Konvertera XML-filen på nytt

 1. Utför samma åtgärder som du gjorde tidigare när du konverterade din XML-fil till en webbsida. Se det tidigare avsnittet Konvertera en XML-fil till en webbsida.

 2. Men denna gång ska du lämna kryssrutan Uppdatera befintlig sida på sidan Skapa sida från dokument markerad.

 3. Klicka på Skapa för att uppdatera webbsidan med ändringar som gjorts i XML-filen.

Uppdatera webbsidan genom att använda dess verktygsfält

 1. Bläddra till den webbsida som skapats utifrån XML-filen. Normalt hittar du webbsidan i sidbiblioteket för den webbplats där du valde att skapa sidan.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet för redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Uppdatera innehåll från källa i fältkontrollen Sidinnehåll.

 4. När du uppmanas att bekräfta uppdateringen klickar du på OK för att uppdatera webbsidan.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×