Konvertera bildtext till SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Presentationer innehåller ofta bilder med punktlistor. Här är ett snabbt sätt att konvertera texten i en punktlista till SmartArt-grafik för att visa budskapet visuellt i PowerPoint. Med hjälp av SmartArt-grafik kan du visualisera din information och enkelt anpassa den.

Artikelinnehåll

Översikt över konvertering av bildtext till SmartArt-grafik

Konvertera bildtext till SmartArt-grafik

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Översikt över konvertering av bildtext till SmartArt-grafik

Att konvertera texten till SmartArt-grafik är ett enkelt sätt att konvertera befintliga bilder till professionellt utformade illustrationer. Med ett klick kan du till exempel konvertera en dagordning till SmartArt-grafik. Du kan välja mellan många inbyggda layouter som du kan använda för att understryka budskapet. Placera pekaren över en miniatyr och experimentera med de layouter för SmartArt-grafik som fungerar bäst med punktlistor.

En oformaterad bild som konverterats till SmartArt-grafik.
Ta en vanlig bild med punktlista och konvertera den till enastående, professionellt designad grafik!

När du väljer en layout för SmartArt-grafik placeras texten i bilderna automatiskt i figurer och ordnas utifrån den layout som du väljer. Sedan kan du anpassa SmartArt-grafiken genom att ändra färgerna eller lägga till ett SmartArt-format.

Obs!: Du kan även konvertera bilder i bilden till SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Konvertera bildtext till SmartArt-grafik

 1. Klicka på platshållaren som innehåller texten på den bild som du vill konvertera.

 2. Klicka på Konvertera till SmartArt-grafik i gruppen Stycke på fliken Start.

 3. Klicka på den layout för SmartArt-grafiken som du vill ha i galleriet.

  Galleriet innehåller layouter för SmartArt-grafik som fungerar bäst med punktlistor. Om du vill visa hela uppsättningen layouter klickar du på Mer SmartArt-grafik.

Obs!: 

 • Om du både vill ha en bild med texten och en annan bild med den SmartArt-grafik som skapades från samma text, skapar du en kopia av bilden innan du konverterar den till SmartArt-grafik.

 • Om du vill konvertera tillbaka din SmartArt-grafik till text högerklickar du på grafiken och markerar Konvertera till text.

 • Du kan också konvertera bilden till SmartArt-grafik genom att högerklicka på platshållaren som innehåller texten på den bild som du vill konvertera och sedan klicka på Konvertera till SmartArt.

 • Du förlorar en del textanpassningar, t.ex. ändringar av textfärg eller teckenstorlek, som du har gjort i texten på bilden när du konverterar texten till SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Du kan ändra färgerna du har använt i figurerna i SmartArt-grafiken. De olika färgkombinationerna bygger på temafärger i presentationen.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Ändra färg på SmartArt-grafiken.

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda.

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av unika och professionellt utformade effekter, t.ex. linjeformat, kantning och 3D, som du kan lägga till i SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp .

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×