Konvertera bilder på en presentationsbild till SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Förutom att konvertera text på en bild till SmartArt-grafik kan du konvertera bilder i bilden till SmartArt-grafik med någon av de nya fotocentrerade SmartArt-grafiklayouterna. Med hjälp av SmartArt-grafik kan du visualisera din information och enkelt anpassa den.

I den här artikeln

Konvertera bilder till SmartArt-grafik

Lägga till text i SmartArt-grafik

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ändra ordningen på bilder i SmartArt-grafik

Konvertera bilder till SmartArt-grafik

 1. Markera bilderna som du vill konvertera till SmartArt-grafik.

  Om du vill markera flera bilder klickar du på den första bilden och håller sedan ned CTRL samtidigt som du klickar på bilderna.

 2. Klicka på Bildlayout på fliken Format i gruppen Bildformat under Bildverktyg.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Om flikarna Format och Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat bilderna. Du måste kanske dubbelklicka på bilderna för att öppna fliken Format.

 3. Klicka på önskad layout för SmartArt-grafik i galleriet.

  Galleriet innehåller layouter för SmartArt-grafik som passar bäst med bilder.

  När du väljer en layout för SmartArt-grafik placeras bilderna automatiskt i figurer och arrangeras utifrån den layout som du väljer. Sedan kan du lägga till text i SmartArt-grafiken och anpassa SmartArt-grafiken genom att ändra färgernaeller lägga till ett SmartArt-format.

Obs!: Om du inte har stängt och sedan öppnat presentationen igen kan du ångra konverteringen till SmartArt-grafik genom att klicka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan

Lägga till text i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Skriv in texten genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriva texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativt efter att du lagt till alla önskade rutor.

   Meddelanden: 

   • Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

    Kontroll för textfönstret

   • Du kan lägga till text i en godtycklig position nära eller ovanpå SmartArt-grafiken genom att gå till fliken Infoga i gruppen Text. Klicka på Textruta för att infoga en textruta. Om du vill att endast texten i textrutan ska visas högerklickar du på textrutan, klickar på Formatera figur eller Formatera textruta och anger sedan att textrutan inte ska ha någon bakgrundsfärg och ingen kantlinje.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en till figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny figur.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur på fliken Design i gruppen Skapa grafik under SmartArt-verktyg.

  Knappen Lägg till figur i listrutan

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Obs!: 

 • Om du vill lägga till en figur från textfönstret klickar du på en befintlig figur, placerar markören före eller efter texten på den plats där du vill infoga figuren och trycker sedan på RETUR.

 • Om du vill ta bort en figur eller en bild från SmartArt-grafiken klickar du på figuren eller bilden som du vill ta bort och trycker sedan på DELETE. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafiken klickar du på SmartArt-grafikens kantlinje och trycker sedan på DELETE.

Överst på sidan

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Du kan ändra färgerna som används för figurerna i SmartArt-grafiken. De olika färgkombinationerna baseras på temafärger i presentationen.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Ändra färg på SmartArt-grafiken.

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att markera den och öppna fliken Design.

 3. Klicka på önskad färgvariation.

  Obs!: Om du vill ändra färg på bilderna i SmartArt-grafiken så att de matchar den färgvariation som du väljer klickar du på Ny färg för bilderna i SmartArt-diagrammet längst ned i galleriet Ändra färger.

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format på en SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp .

Tips   

 • Om du vill ändra storlek på hela SmartArt-grafiken klickar du på kanten av SmartArt-grafiken och drar sedan storlekshandtagen inåt eller utåt tills SmartArt-grafiken är i önskad storlek.

 • Om du redan har text på en PowerPoint-bild kan du konvertera bildtexten till SmartArt-grafik.

 • Du kan animera SmartArt-grafik om du vill framhäva varje figur eller varje hierarkisk nivå.

Överst på sidan

Ändra ordningen på bilder i SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på den bild som du vill ändra ordning på i textfönstret för SmartArt-grafiken.

  Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

  Kontroll för textfönstret

 2. Klicka på Flytta upp eller Flytta ned på snabbmeny.

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar ordning på en bild som har associerad text flyttas all text med bilden, inklusive text på olika nivåer (det vill säga text som är indragen under en annan rad med text).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×