Kontrollrestriktioner, egenskapssida

Den här egenskapssidan innehåller en uppsättning egenskaper för kontrollvillkor som är kopplade till tabellerna i en Microsoft SQL Server-databas. Egenskaper för unika villkor visas på egenskapssidorna Index och Nycklar.

Tabellnamn

Visar namnet på den markerade tabellen i diagrammet. Om mer än en tabell är markerad i diagrammet visas bara det första namnet.

Markerad restriktion:

Visar namnet på villkoret vars egenskaper du visar. Om du vill visa egenskaperna för ett annat villkor markerar du ett villkor i listan.

Ny

Klicka på den här knappen om du vill skapa ett nytt villkor för den markerade databastabellen. Ange egenskaper för villkoret. Mer information finns i Bifoga en ny kontrollbegränsning till en tabell eller kolumn.

Ta bort

Klicka på den här knappen om du vill ta bort det markerade villkoret från databasen. Mer information finns i Ta bort en begränsningskontroll.

Restriktionsnamn:

Visar namnet på villkoret vars egenskaper du visar. Använd den här kontrollen om du vill byta namn på villkoret. Mer information finns i Ändra namn på en begränsningskontroll.

Restriktionsuttryck:

Visar SQL-syntaxen i det markerade kontrollvillkoret. För nya villkor måste du ange SQL-syntaxen innan du stänger den här rutan. Du kan också redigera befintliga kontrollvillkor. Mer information finns i Om kontroll av begränsningsuttryck.

Verifieringstext

(Endast SQL Server 2000.) Visar texten som visas för användarna när en rad som bryter mot villkoret anges.

Kontrollera befintliga data vid skapandet

Om du markerar det här alternativet blir all information som finns i tabellen innan villkoret skapas kontrollerad mot villkoret.

Tvinga fram restriktion vid replikering

Använder villkoret när tabellen replikeras till en annan databas.

Tvinga fram restriktion vid INSERT och UPDATE

Använder villkoret när data läggs till eller uppdateras i tabellen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×