Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Alla språkversioner av Microsoft Office innehåller språkverktyg, till exempel ordlistor och grammatikregler, för fler än ett språk. Information om vilka språk som ingår i varje version av Microsoft Office 2010 finns i Lokaliserade versioner av Office 20010-programsviterna. Om din version av Microsoft Office inte innehåller det språk som du vill använda måste du eventuellt införskaffa ett Microsoft Office-språkpaket. Mer information finns i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Meddelanden  

Vad vill du göra?

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Om du har skapat ett dokument som innehåller text på olika språk, vill du också använda rätt ordlistor för varje språk som ingår. Det kan du göra genom att ange språk för de olika delarna av texten så att rätt ordlista används när du använder stavningskontrollen.

Vilket Office 2010-program använder du?

Access

Ange ordlistespråk

Kontrollera stavningen

Excel

Ange ordlistespråk

Kontrollera stavningen

OneNote

Ange redigeringsspråk

Kontrollera stavningen

Outlook

Ange redigeringsspråk

Kontrollera stavning och grammatik

PowerPoint

Ange redigeringsspråk

Kontrollera stavningen

Project

Ange redigeringsspråk

Kontrollera stavningen

Publisher

Ange redigeringsspråk

Kontrollera stavningen

SharePoint Workspace

Ange redigeringsspråk

Visio

Ange redigeringsspråk

Kontrollera stavningen

Word

Ange språk för språkkontrollen

Kontrollera stavning och grammatik

Lägga till ytterligare ordlistespråk

Mer information

Access

Viktigt!  Ordlistespråket gäller för hela databasen och kan inte definieras för enskilda poster eller fält. Om databasen innehåller ord på fler än ett språk måste du kontrollera stavningen på ett språk och sedan upprepa proceduren för alla språk i databasen.

Ange ordlistespråk

Så här ändrar du språk för ordlistan medan du kontrollerar stavningen för en databas:

 1. Klicka på Stavning i gruppen Poster på fliken Start.

  Stavningskontroll på menyfliken Start i Access

 2. Kontrollera att rätt språk används i listan Ordlistans språk. Om så inte är fallet klickar du på språket du vill använda i ordlistan och sedan på OK.

  Meddelanden  

  • Listan Ordlistans språk visas bara om stavningskontrollen inte känner igen ett ord.

  • Om du ändrar ordlistespråk måste du stänga dialogrutan Stavning och starta om stavningskontrollen.

 3. Stäng stavningskontrollen genom att klicka på Stäng och starta sedan stavningskontrollen på det nya språket genom att klicka på Stavning igen.

  Meddelanden  

  • Varje gång du byter språk på ordlistan och kör stavningskontrollen markeras de ord som inte finns i den aktuella ordlistan som felstavade, så du måste komma ihåg vilka språk som redan har kontrollerats.

  • Ett språkpaket eller språkverktygspaket kan behövas om det ordlistespråk som du vill använda inte finns med i listan. Mer information finns i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller LIP-språkpaket.

Kontrollera stavningen

Klicka på Stavning i gruppen Poster på fliken Start.

Obs!  Kommandot Stavning visas eventuellt inte i alla vyer. Om inte kommandot Stavning visas startar du stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

Excel

Ange ordlistespråk

Viktigt!  Ordlistespråket gäller för hela arbetsboken och kan inte definieras för enskilda kalkylblad eller celler. Om arbetsboken innehåller ord på fler än ett språk måste du kontrollera stavningen på ett språk och sedan upprepa proceduren för alla språk i arbetsboken.

Så här ändrar du ordlistans språk för en arbetsbok och kontrollerar stavningen:

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Stavningskontroll på menyfliken Start i Excel

 2. I listan Ordlistans språk bekräftar du att rätt ordlistespråk är markerat. Annars klickar du på det ordlistespråk som du vill använda och sedan på OK.

  Meddelanden  

  • Listan Ordlistans språk visas endast när ett ord inte känns igen av stavningskontrollen.

  • Om du ändrar ordlistespråk måste du stänga dialogrutan Stavning och starta om stavningskontrollen.

 3. Stäng stavningskontrollen genom att klicka på Stäng och starta sedan stavningskontrollen på det nya språket genom att klicka på Stavning igen.

Kontrollera stavningen

 • Om du vill kontrollera stavning i en enskild cell eller en uppsättning celler, markerar du de celler som du vill kontrollera och klickar sedan på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 • Om du vill kontrollera stavningen i ett helt kalkylblad klickar du på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska. Du behöver inte markera en cell eller en uppsättning celler.

Obs!  Om det angivna språket för ordlistan är tillgängligt används det vid stavningskontrollen, för att kontrollera stavningen i de markerade cellerna eller kalkylbladet. Om inte kommandot Stavning visas startar du stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

OneNote

Viktigt!  Om det finns text på flera olika språk på samma sida kan stavningen ändå kontrolleras med en enda körning av stavningskontrollen, men du måste först välja språk för varje avsnitt av texten som är skrivet på ett annat språk än det du normalt använder.

Ange redigeringsspråk

Så här anger du språk för texten och kontrollerar stavningen:

 1. Markera texten du vill ange språk för.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk Språk på menyfliken Granska i One Note.

 3. I fönstret Redigeringsspråk kontrollerar du att rätt språk används för texten. Annars måste du markera det språk som du vill använda för ordlistan.

 4. Stäng ordlistefönstret genom att klicka i anteckningen.

 5. Upprepa stegen 1 till 4 för varje textavsnitt du vill kontrollera.

Kontrollera stavningen

Klicka på Stavning på fliken Granska.

Obs!  Om inte kommandot Stavning visas startar du stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

Outlook

Viktigt!  Om du använder Outlook Express 6.0 och har installerat Office 2010 och sedan upptäckt att det enda språket med stavningskontroll är franska, måste du använda en stavningskontroll från tredje part för övriga språk. Mer information finns i Problem med stavningskontrollen i Outlook Express 6.0.

Ange redigeringsspråk

Så här anger du redigeringsspråk för texten:

 1. Markera texten du vill kontrollera i ett nytt e-postmeddelande.

 2. Klicka på pilen under Språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska och klicka sedan på Ange redigeringsspråk. Språk på menyfliken Granska i Outlook-meddelande

 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Annars markerar du det språk som du vill använda för ordlistan och andra språkverktyg. Om det språk som du vill använda inte visas bläddrar du längst ned i listan.

  Obs!  Om ikonen Stavning och grammatik visas före språket innebär det att språkverktyg, till exempel ordlistan och stavningskontroll, har installerats för det språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före önskat språk är inte stavningskontroll för det aktuella språket tillgänglig och det går inte att kontrollera stavning eller grammatik för språket.

Tips  Du kan ange språk för ordlistan för ett nytt meddelande innan du skriver någon text genom att placera markören där meddelandetexten skrivs in i ett nytt meddelande och sedan följa steg 2 och 3. Skriv sedan meddelandet och kontrollera stavningen enligt beskrivningen i avsnittet om stavningskontroll i Outlook nedan.

Kontrollera stavning och grammatik

Klicka på Stavning och grammatik i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Obs!  Om det finns tillgängligt används det angivna språket för ordlistan i stavningskontrollen för att kontrollera stavning och grammatik i den markerade texten eller Outlook-objektet. Om kommandot Stavning inte visas kan du starta stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

PowerPoint

Ange redigeringsspråk

Så här anger du redigeringsspråk för texten i din presentation:

 1. Markera den text som du vill kontrollera.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk Ange språk på menyfliken Granska i PowerPoint.

 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Annars markerar du det språk som du vill använda för ordlistan.

  Obs!  Om ikonen Stavning och grammatik visas före språket innebär det att ordlistan och stavningskontrollen har installerats för det aktuella språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före språket är inte ordlistan för det språket tillgänglig och det går inte att kontrollera stavning för det språket.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för varje textavsnitt som du vill kontrollera.

Kontrollera stavningen

Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Obs!  Om kommandot Stavning inte visas kan du starta stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

Project

Ange redigeringsspråk

Så här anger du språk för texten och kontrollerar stavningen för en projektsida:

 1. Klicka på Stavning Knappen Stavning på menyfliken Projekt i gruppen Språkkontroll på fliken Projekt.

 2. I listan Ordlistans språk bekräftar du att rätt ordlistespråk är markerat. Annars klickar du på det ordlistespråk som du vill använda och sedan på OK.

  Meddelanden  

  • Listan Ordlistans språk visas endast när ett ord inte känns igen av stavningskontrollen.

  • Om du ändrar ordlistespråk måste du stänga dialogrutan Stavning och starta om stavningskontrollen.

 3. Stäng stavningskontrollen genom att klicka på Stäng och starta sedan stavningskontrollen på det nya språket genom att klicka på Stavning igen.

Kontrollera stavningen

Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Projekt.

Obs!  Om kommandot Stavning inte visas kan du starta stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

Publisher

Ange redigeringsspråk

Så här anger du språk för texten och kontrollerar stavningen:

 1. Markera texten du vill ange språk för.

 2. Klicka på pilen under Stavning i gruppen Språk på fliken Granska och klicka sedan på Ange redigeringsspråk Språkknappen på menyfliken i Publisher.

 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Annars markerar du det språk som du vill använda för ordlistan och andra språkverktyg. Om det språk som du vill använda inte visas fortsätter du bläddra tills du hittar det.

 4. Upprepa stegen 1 till 3 för varje textavsnitt du vill kontrollera.

Kontrollera stavningen

Klicka på Stavning på fliken Start.

Obs!  Om kommandot Stavning inte visas kan du starta stavningskontrollen genom att trycka på F7.

Tillbaka till listan över Office-program

SharePoint Workspace

Ange redigeringsspråk

Om du vill ange språk för språkkontrollen i SharePoint Workspace måste du först starta en stavningskontroll:

 1. Öppna ett objekt i ett arbetsyteverktyg och klicka i ett RTF-fält.

 2. Klicka på Stavning på fliken Start eller tryck på F7.

 3. Om programmet hittar stavningsfel öppnas dialogrutan Stavning.

  Om inte programmet hittar några stavfel måste du lägga till ett felstavat ord i RTF-fältet för att få dialogrutan Stavning att öppnas.

 4. Klicka på Alternativ.

 5. Klicka på den nedrullningsbara listan Ordlistans språk och sedan på det språk du vill ange för språkkontrollen.

  Om du inte ser det språk du vill använda för språkkontroll, kan det gå att installera språket enligt instruktionerna i Ange språk för redigering, visning och hjälp.

 6. Klicka på OK.

Tillbaka till listan över Office-program

Visio

I stavningskontrollen används ordlistan för det språk som är kopplat till varje textblock. Om diagrammet innehåller textblock på flera språk måste du ange rätt språk för varje textblock.

Om en sida till exempel har text på både franska och spanska och du vill kontrollera stavningen med hjälp av rätt ordlistor, måste du ange franska för den franska texten och spanska för den spanska. Om din version av Office 2010 inte innehåller ordlistan för de språk som du vill använda kan du läsa mer i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Ange redigeringsspråk

Så här anger du redigeringsspråk för texten och kontrollerar stavningen för publikationen:

 1. Markera det textblock som du vill kontrollera.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk Språkknappen på menyfliken i Visio.

 3. Kontrollera att rätt språk används för textblocket i rutan Språk. Annars markerar du det språk som du vill använda för ordlistan.

 4. Följ steg 1 till 3 för varje textblock som du vill kontrollera.

Kontrollera stavningen

Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Obs!  Om det finns tillgängligt används det angivna språket för ordlistan i stavningskontrollen för att kontrollera stavning i varje textblock.

Tillbaka till listan över Office-program

Word

Ange språk för språkkontrollen

Så här anger du redigeringsspråk för texten och kontrollerar stavningen i dokumentet:

 1. Markera texten du vill kontrollera.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk Språkknappen på menyfliken i Word.

 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Annars markerar du det språk som du vill använda för ordlistan och andra språkverktyg.

  Om ikonen Stavning och grammatik visas före språket innebär det att språkverktyg, som till exempel stavningskontrollen, har installerats för det aktuella språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före språket är inte ordlistan för språket tillgänglig och det går inte att kontrollera stavning och grammatik för det språket.

 4. Följ steg 1 till 3 för alla textavsnitt som är på ett annat språk.

Kontrollera stavning och grammatik

Klicka på Stavning och grammatik på fliken Granska.

Obs!  Om det finns tillgängligt används det angivna språket för ordlistan i stavningskontrollen för att kontrollera varje del av en text.

Tillbaka till listan med Office-program

Överst på sidan

Lägga till ytterligare ordlistespråk

Vilka ordlistespråk som ingår i språkverktygen beror på vilka språk som ingår i din språkversion av Office 2010. Om inte det språk du vill använda finns med i listan i dialogrutan Ange språk med en Bild av knapp före namnet, är inte ordlistan tillgänglig. Du måste eventuellt införskaffa ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket. Mer information finns i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Information om vilka språkverktygsspråk som ingår i din version av Office 2010 finns i Lokaliserade versioner av Office 2010-programsviterna.

Överst på sidan

Mer information

Överst på sidan

Gäller för: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, SharePoint Workspace 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk