Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Om du skapar dokument på språk som engelska, franska, spanska eller tyska och inte behöver ändra språk för tangentbordslayouten kan du ställa in textens språk för språkkontrollen, om du vill kontrollera stavningen i olika språk inom ett dokument.

Obs!: Om du vill skriva på ett icke-latinbaserat språk som arabiska eller kinesiska kan du växla tangentbordslayout i Språkfältet. När du ändrar tangentbordslayouten ändrar Office stavning och grammatik åt dig. Mer information finns i Aktivera eller ändra språk för tangentbordslayouten.

Om du vill skriva internationella tecken som tyskt ü med trema, spanskt ñ med tilde, turkiskt Ç med cedilj eller en symbol som en bockmarkering, kan du göra något av följande:

 • Använd symbolgalleriet. Mer information finns i Infoga symboler.

 • Om du känner till ASCII-koderna för specialtecken som inte finns i tangentbordslayouten, kan du skriva tecknet eller symbolen som du vill använda med ASCII-kod.

Klicka på Office-produkten du använder om du vill veta mer om hur du ställer in språket för stavningskontrollen.

 1. Placera markören i dokumentet där du vill börja skriva in text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.

  Ange språk för språkkontroll

 3. I dialogrutan Språk eller fältet Redigeringsspråk rullar du till det språk du vill använda. Titta efter Kontrollera stavning och grammatik-ikonen framför språket. Ikonen Stavning och grammatik i Word 2013

  Ikonen betyder att språkverktygen för det språket är installerade. Om ikonen inte visas är det ingen fara, läs då anteckningarna i steg 6.

 4. Börja skriva.

 5. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du nästa språk.

 6. Nästa gång du kontrollerar stavningen kan du ändra ordlistans språk i fältet eller dialogrutan Stavning och sedan kontrollera alla använda språk i dokumentet. Du måste upprepa detta för varje språk i dokumentet.

  Meddelanden: 

  • Om inget händer eller om du får ett felmeddelande är kanske inte språkverktygen för språket installerade. Följ uppmaningarna i meddelandet om du vill lägga till språket eller se Lägga till ett språk eller ange språkinställningar i Office om du vill ta reda på hur du lägger till det språk du behöver.

  • Om stavningskontrollen inte identifierar fel korrekt när du har utfört de här stegen kan du prova att avmarkera kryssrutan Identifiera språk automatiskt i dialogrutan Språk.

Om du vill ändra språk medan du kontrollerar stavningen i en databas eller en arbetsbok ändrar du ordlistans språk under stavningskontrollen:

 1. Klicka på Stavning på fliken Granska i Excel eller fliken Start i Access.

 2. I rutan eller dialogrutan Stavning väljer du det språk du vill använda i listan Ordlistans språk.

Om det språk som du vill använda inte är tillgängligt kanske du behöver ett Office-språkpaket. Mer information finns i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller LIP-paket för Office 2013 eller Language Accessory Pack (LAP) för Office 2016.

Om du vill ändra standardspråket för redigering för att kontrollera stavningen kan du se Lägga till ett språk eller ange språkinställningar i Office.

I InfoPath Designer gäller Ange språk för språkkontroll för den aktuella formulärvyn. I formulär med flera vyer kan du ha olika redigeringsspråk för varje vy. I InfoPath Editor gäller Ange språk för språkkontroll för hela formuläret. Redigeringsspråket gäller hela vyn. All text i vyn markeras som samma språk.

Om du vill ändra språk för ett formulär gör du så här:

 1. På fliken Start klickar du på pilen under Stavning och sedan klickar du på Ange språk för språkkontroll.

 2. Välj språk i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva eller kontrollera stavningen.

Ange språk för språkkontroll när du skapar ett nytt dokument

 1. Klicka där du vill börja skriva på ett annat språk i det nya dokumentet.

 2. Klicka på Stavning och Ange språk för språkkontroll på fliken Granska.

  Klicka på Stavning > Ange Redigeringsspråk på fliken Granska

 3. Bläddra i listan för att välja önskat språk och klicka på OK.

  Bild på listan för Ange språk för språkkontroll i Word Online

 4. Börja skriva på det språk som du har markerat.

 5. Upprepa steg 3 och 4 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket.

Ange språk för språkkontroll när du redigerar ett befintligt dokument

 1. Öppna det befintliga dokumentet som du vill ändra språk för.

 2. Klicka på Redigera dokument och klicka sedan på Word Online.

  Redigera i Word Online

 3. Markera texten och högerklicka och klicka sedan på Ange språk för språkkontroll.

  Högerklicka och klicka på Ange Redigeringsspråk

 4. Bläddra i listan för att välja önskat språk och klicka på OK.

  Bild på listan för Ange språk för språkkontroll i Word Online

 5. Börja skriva på det språk som du har markerat.

 6. Upprepa steg 3 och 4 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket.

Snabbreferens

Meddelanden: 

Klicka på Office-produkten du använder om du vill veta mer om hur du ställer in språket för stavningskontrollen.

Om du vill ställa in ett språk i Access behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Om du vill ändra ordlistespråk för hela databasen gör du så här:

 1. Öppna den Access-databas du vill ändra ordlistespråk för.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Knappen Access-alternativ

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. I listan Ordlistans språk klickar du på det ordlistespråk du vill använda, och klickar sedan på OK.

 5. Om du vill stavningskontrollera markerar du de poster eller fält du vill kontrollera, och klickar sedan på Stavning Button image på fliken Start.

  Meddelanden: 

  • Stavningskontrollen använder det markerade ordlistespråket för kontrollera stavningen i databasen. Om du vill kontrollera stavningen i en flerspråkig databas måste du ändra ordlistespråk och kontrollera stavningen för vart och ett av de olika språken i databasen.

  • Ett språkpaket kan krävas om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex stavningskontroll, för det språk du vill skriva på. Mer information finns i Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Om du vill ställa in ett språk i Excel behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Om du vill ändra ordlistespråket för hela arbetsboken gör du så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  Knappen Excel-alternativ

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. I listan Ordlistans språk väljer du det ordlistespråk du vill använda, och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill kontrollera stavningen i kalkylbladet klickar du på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska Button image .

  Meddelanden: 

  • Om du vill kontrollera stavningen i en flerspråkig arbetsbok måste du ändra ordlistespråk och kontrollera stavningen för vart och ett av de olika språken som används i respektive kalkylblad eller cell.

  • Om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk du vill använda kan du behöva ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Om du vill ställa in ett språk i InfoPath behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Så här ändrar du ordlistespråk för en hel InfoPath-mall eller -formulär:

 1. Klicka på Ange språk i Verktyg-menyn Bild av knapp .

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva på det nya språket.

 4. Upprepa steg 1–2 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 2 väljer du det nya språk du vill använda.

 5. Om du vill kontrollera stavningen i ett formulär klickar du på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska Button image .

  Obs!: Om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk du vill använda kan du behöva ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Om du vill ställa in ett språk i OneNote behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i åtgärdsfönstret Kontrollera stavning.

Så här anger du ordlistespråk för en anteckning:

 1. Markera den anteckning du vill ange språk för eller placera markören där du vill börja en ny anteckning.

 2. Klicka på Ange språk i Verktyg-menyn Bild av knapp .

 3. Välj det språk du vill använda i åtgärdsfönstret Ange språk.

 4. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språk du vill använda.

 5. Om du vill kontrollera stavningen pekar du på StavningVerktyg-menyn och klickar sedan på Stavning Button image .

  Obs!: Om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk du vill använda kan du behöva ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Om du vill ställa in ett språk i Outlook behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning och grammatik.

Om du vill ändra ordlistespråk för ett helt meddelande gör du så här:

 1. Gå till fliken Meddelande. I gruppen Språkkontroll klickar du på pilen under Stavning och klickar sedan på Ange språk Bild av knapp .

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

  Om Stavning och grammatik-ikonen Button image visas framför språket betyder det att det finns verktyg för språkkontroll, t.ex. stavningskontroll, grammatikkontroll och synonymordlista, installerade för det språket. Om inte Stavning och grammatik-ikonen Button image visas framför språket kan du skriva och redigera text, men det går inte att kontrollera stavningen eller grammatiken eller använda synonymordlistan för det språket.

 3. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språket som du vill använda.

 4. Om du vill kontrollera stavningen i ett meddelande klickar du på Stavning Button image på fliken Meddelande.

  Meddelanden: 

  • Om stavningskontrollen inte identifierar stavningsfel korrekt när du har utfört de här stegen kan du prova att avmarkera kryssrutan Identifiera språk automatiskt i dialogrutan Språk (i steg 2).

  • Om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk du vill använda kan du behöva ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Om du vill ställa in ett språk i PowerPoint behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning och grammatik.

Om du vill ändra ordlistespråk för en hel bild gör du så här:

 1. Klicka på Språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska Bild av knapp .

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

  Om Stavning och grammatik-ikonen Button image visas framför språket betyder det att det finns verktyg för språkkontroll, t.ex. stavningskontroll, grammatikkontroll och synonymordlista, installerade för det språket. Om inte Stavning och grammatik-ikonen Button image visas framför språket kan du skriva och redigera text, men det går inte att kontrollera stavningen eller grammatiken eller använda synonymordlistan för det språket.

 3. Upprepa steg 1–2 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 2 väljer du det nya språket som du vill använda.

 4. Om du vill kontrollera stavningen i en bild klickar du på Stavning Button image på fliken Granska.

  Meddelanden: 

  • I PowerPoint måste du använda stavningskontrollen på var och en av de olika bilderna.

  • Ett språkpaket kan krävas om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex stavningskontroll, för det språk du vill skriva på. Mer information finns i Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Om du vill ställa in ett språk i Publisher behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Om du vill ändra ordlistespråk för en hel publikation gör du så här:

 1. Klicka på SpråkVerktyg-menyn och klicka sedan på Ange språk.

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 3. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språk du vill använda.

 4. Om du vill kontrollera stavningen pekar du på StavningVerktyg-menyn och klickar sedan på Stavning Button image .

  • Om du vill kontrollera stavningen i alla sidor i en flersidig publikation, kontrollera att den Kontrollera all text kryssrutan på Kontrollera stavning dialogrutan är markerad.

  • Ett språkpaket kan krävas om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex stavningskontroll, för det språk du vill skriva på. Mer information finns i Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?.

Om du vill ställa in ett språk i Visio behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Om du vill ändra ordlistespråk för viss text i Visio gör du så här:

 1. Markera en befintlig del av texten. Eller skriv ett nytt textstycke på det språk du vill använda och markera sedan texten.

 2. Klicka på TextFormat-menyn och klicka sedan på fliken Teckensnitt.

 3. Välj det språk du vill använda i listan Språk.

  Obs!: Om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex. stavningskontroll, för det språk du vill använda kan du behöva ett språkpaket. Mer information finns i avsnittet Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

 1. Placera markören i det dokument där du vill börja skriva text på ett annat språk. Eller, om du vill ändra det språk som är kopplat till en befintlig del av texten markerar du texten.

 2. Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska Bild av knapp .

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

  Om Stavning och grammatik-ikonen Button image visas framför språket betyder det att det finns verktyg för språkkontroll, t.ex. stavningskontroll, grammatikkontroll och synonymordlista, installerade för det språket. Om inte Stavning och grammatik-ikonen Button image visas framför språket kan du skriva och redigera text, men det går inte att kontrollera stavningen eller grammatiken eller använda synonymordlistan för det språket.

 4. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språk du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Om stavningskontrollen inte identifierar stavningsfel korrekt när du har utfört de här stegen kan du prova att avmarkera kryssrutan Identifiera språk automatiskt i dialogrutan Språk (i steg 3).

  • Ett språkpaket kan krävas om din version av Microsoft Office 2007-systemet inte innehåller språkverktyg, t.ex stavningskontroll, för det språk du vill skriva på. Mer information finns i Behöver jag ett språkpaket eller Language Interface Pack (LIP)?

Snabbreferens

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×