Kontrollera stavning och grammatik i Office

Alla Microsoft Office-program kan kontrollera stavning och de flesta av dem kan kontrollera grammatik. 

Obs!: Den här artikeln beskriver Office 2010 och senare i Windows. För Office för Mac läser du Kontrollera stavning och grammatik i Office för Mac

Om stavning eller grammatik inte fungerar som förväntat läser du Stavnings- och grammatikkontrollen fungerar inte som förväntat. Om du vill kontroller stavning eller grammatik på ett annat språk än ditt standardspråk läse du Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Använder du Word 2016 (eller senare)? Du kanske vill ta en titt på den nya kraftfulla funktionen Editor! Mer information finns i Editor – skrivassistenten.

Köra stavnings- och grammatikkontrollen manuellt

Starta en kontroll av stavning och grammatik i dina filer genom att bara trycka på F7 eller följ anvisningarna nedan:

 1. Öppna de flesta Office-program: klicka på fliken Granska i menyfliksområdet. I Access eller InfoPath kan du hoppa över det här steget. I Project går du till fliken Projekt.

 2. Klicka på Stavning eller Stavning och grammatik.

  Knappen Stavning och grammatik i menyfliksområdet Granska

 3. Om stavfel hittas visas en dialogruta med det först felstavade ordet som identifierats.

 4. När du har bestämt hur du vill lösa felstavningen (ignorera den, lägga till den i programmets ordlista eller ändra den) går programmet vidare till nästa felstavade ord.

Klicka på en rubrik nedan för mer information.

De flesta Office-programmen kontrollerar möjliga stavfel och grammatiska fel medan du skriver, så du behöver inte göra något för att visa fel medan du arbetar. 

Meddelanden: 

 • Den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen är inte tillgänglig i Access, Excel eller Project. Du kan starta en stavningskontroll manuellt genom att trycka på F7.

 • Den automatiska grammatikkontrollen är endast tillgänglig i Outlook, Word och PowerPoint 2013 (eller senare).

Office markerar möjliga stavfel med en röd, vågig linje:

Stavfel markeras med en röd vågig linje

Möjliga grammatiska fel markeras med en blå, vågig linje:

Möjligt språkfel markerat med en blå, vågig linje

Om stavfel eller grammatiska fel inte markeras kan den automatiska kontrollen vara inaktiverad. Du kan aktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen.

När du ser ett stavfel eller grammatiskt fel som du vill ha hjälp med att korrigera högerklickar du på det understrukna ordet eller frasen och väljer ett av alternativen för att åtgärda felet.

Om Office flaggar ord som felstavade men stavningen är som du vill ha det väljer du Lägg till i ordlista för att lära Office att inte flagga det ordet som felstavat i framtiden. Mer information om detta finns i: Lägg till och redigera ord i en ordlista för stavningskontroll.

Om du inte vill att Office ska markera möjliga fel med vågiga linjer medan du arbetar kan du inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen:

 1. Öppna alternativen för stavnings- och grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio och Word: Klicka på AlternativArkiv-menyn och klicka sedan på Språkkontroll.

  • I InfoPath: Klicka på pilen bredvid eller under Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.

  • I Outlook: Klicka på AlternativArkiv-menyn, klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver. I program som har automatisk grammatikkontroll kan du också markera eller avmarkera kryssrutan Markera grammatikfel medan du skriver.

  Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver

  Obs!: I Word kan du aktivera eller inaktivera stavningskontrollen för dokumentet du arbetar med eller för alla nya dokument. Välj ett alternativ i listan Undantag för och markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel endast i det här dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

Om du inte vill att Office ska kontrollera grammatik alls (när du kör en stavningskontroll eller automatiskt medan du skriver) kan du inaktivera den:

 1. Öppna alternativen för stavnings- och grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio och Word: Klicka på AlternativArkiv-menyn och klicka sedan på Språkkontroll.

  • I InfoPath: Klicka på pilen bredvid eller under Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.

  • I Outlook: Klicka på AlternativArkiv-menyn, klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Avmarkera kryssrutorna Markera grammatikfel medan du skriver och Kontrollera grammatik och stavning.

  Kryssrutor för grammatik

  Obs!: Alla Office-program har inte båda dessa alternativ.

I Word, Outlook, PowerPoint 2013 (eller senare) kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik, som du tidigare hoppat över, på följande sätt:

 1. Öppna det dokument eller objekt som du vill kontrollera.

 2. På menyn Arkiv klickar du på Alternativ > Språkkontroll > Kontrollera igen. I Outlook hittar du detta under Arkiv > Alternativ > E-post > Stavning och autokorrigering

 3. Klicka på Ja när du ser varningsmeddelandet om att återställa stavnings- och grammatikkontrollen.

 4. Klicka på OK i dialogrutan för att gå tillbaka till dokumentet och sedan köra stavnings- och grammatikkontrollen igen.

Vi lyssnar!

Den här artikeln uppdaterades senast av Ben den 21 maj 2019. Om du tyckte att den var användbar, eller om du inte tyckte det, kan du använda feedbackkontrollerna nedan och lämna några konstruktiva förslag på hur vi kan förbättra den.

Mer information finns i

Testa dokumentets läsbarhet

Stavnings- eller grammatikkontrollen flaggar text som jag inte vill eller förväntar mig att den ska flagga

Välja alternativ för grammatik och skrivregler i Office 2013 eller tidigare

Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll

Stavnings- eller grammatikkontrollen kontrollerar inte ord på ett annat språk på rätt sätt

Välja alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler

Kontrollera stavning innan du skickar ett meddelande i Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×