Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare

Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare

Alla Office-program kan kontrollera stavning och grammatik i dina filer. Du kan kontrollera stavning och grammatik på en gång genom att köra stavnings- och grammatikkontrollen eller så kan du kontrollera stavning och grammatik automatiskt och göra korrigeringar medan du arbetar. Om du vill kan du även stänga av den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen.

Meddelanden: Den här artikeln beskriver Office 2010 och senare.

 1. Öppna stavnings- och grammatikkontrollen:

  • I de flesta Office-program klickar du på fliken Granska och klickar sedan på Stavning i gruppen Språkkontroll.

  • I Access klickar du på fliken Start och klickar sedan på Stavning i gruppen Poster.

  • I InfoPath klickar du på fliken Start och klickar sedan på Stavning i gruppen Redigering.

  • I OneNote klickar du på fliken Granska och klickar sedan på Stavning i gruppen Stavning.

 2. En dialogruta eller ett åtgärdsfönster visas med det första felstavade ordet som identifierats. Alternativ och knappar varierar något beroende på om du använder åtgärdsfönstret eller dialogrutan.

  Dialogrutan Stavning Stavningsfönstret

 3. Åtgärda varje fel genom att göra något av följande:

  • Om du vill använda ett av de föreslagna orden markerar du ordet och klickar på Ändra.

  • Om du vill ändra ordet själv redigerar du ordet direkt i dokumentet eller i rutan Inte i ordlistan.

  • Om du vill lägga till ordet i standardordlistan så att Office slutar flagga det som felstavat klickar du på Lägg till eller Lägg till i ordlista.

   Obs!: Om alternativet Lägg till eller Lägg till i ordlista inte är tillgängligt kontrollerar du att du har markerat en förvald egen ordlista i dialogrutan Egna ordlistor. Läs Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i om du vill veta hur du väljer en förvald egen ordlista.

  • Om du vill ignorera ordet och gå till nästa flaggade ord klickar du på Ignorera eller Ignorera en gång.

  • Om du vill ignorera alla förekomster av det flaggade ordet och gå vidare till nästa klickar du på Ignorera alla.

De flesta Office-program kontrollerar automatiskt om det uppkommer möjliga stavfel och grammatiska fel medan du skriver och du behöver inte göra något för att visa fel medan du arbetar. Men om du hellre vill vänta med att kontrollera stavning och grammatik tills du är klar kan du inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen.

Meddelanden: 

 • Den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen är inte tillgänglig i Access, Excel eller Project.

 • Den automatiska grammatikkontrollen är endast tillgänglig i Outlook, Word, PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016.

Office markerar möjliga stavfel med en röd, vågig linje:

Stavfel markeras med en röd vågig linje

Möjliga grammatiska fel markeras med en blå, vågig linje:

Möjligt språkfel markerat med en blå, vågig linje

Om stavfel eller grammatiska fel inte markeras kan den automatiska kontrollen vara inaktiverad. Du kan aktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen.

När du ser ett stavfel eller språkligt fel kan du åtgärda felet genom att högerklicka på/hålla ned ordet eller frasen och välja ett av alternativen.

Om du inte vill att Word ska markera möjliga fel med vågiga linjer medan du arbetar kan du inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen:

 1. Öppna alternativen för stavnings- och grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio och Word: Klicka på AlternativArkiv-menyn och klicka sedan på Språkkontroll.

  • I InfoPath: Klicka på pilen bredvid eller under Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.

  • I Outlook: Klicka på AlternativArkiv-menyn, klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver. I vissa program kan du också markera eller avmarkera kryssrutan Markera grammatikfel medan du skriver.

  Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver

  Obs!: I Word kan du aktivera eller inaktivera stavningskontrollen för dokumentet du arbetar med eller för alla nya dokument. Välj ett alternativ i listan Undantag för och markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel endast i det här dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

Om du inte vill att Word ska kontrollera grammatik alls (när du kör en stavningskontroll eller automatiskt medan du skriver) kan du inaktivera den:

 1. Öppna alternativen för stavnings- och grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio och Word: Klicka på AlternativArkiv-menyn och klicka sedan på Språkkontroll.

  • I InfoPath: Klicka på pilen bredvid eller under Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.

  • I Outlook: Klicka på AlternativArkiv-menyn, klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Avmarkera kryssrutorna Markera grammatikfel medan du skriver och Kontrollera grammatik och stavning.

  Kryssrutor för grammatik

  Obs!: Alla Office-program har inte båda dessa alternativ. Avmarkera kryssrutor som avser grammatik om du inte vill att Word ska kontrollera grammatik.

I Word, Outlook, PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik, som du tidigare hoppat över, på följande sätt:

 1. Öppna det dokument eller objekt som du vill kontrollera.

 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn och gör sedan följande:

  • I Word: Klicka på Språkkontroll och klicka sedan på Kontrollera igen under Stavnings- och grammatikkontroll i Word.

  • I PowerPoint: Klicka på Språkkontroll och klicka sedan på Kontrollera igen under Stavnings- och grammatikkontroll i PowerPoint.

  • I Outlook: Klicka på E-post, klicka på Stavning och autokorrigering och klicka sedan på Kontrollera e-postmeddelande igen under Vid stavnings- och grammatikkontroll i Outlook (även om du vill kontrollera ett kalenderobjekt).

 3. Klicka på Ja när du ser varningsmeddelandet om att återställa stavnings- och grammatikkontrollen.

 4. Klicka på OK i dialogrutan för att gå tillbaka till dokumentet och sedan köra stavnings- och grammatikkontrollen igen.

Se även

Om stavnings- och grammatikkontrollen inte fungerar som väntat eller om du vill anpassa resultatet kan du läsa följande relaterade artiklar:

Om du har feedback om eller förslag för stavning och grammatikfunktionen är du välkommen att skriva dem här.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×