Kontrollera stavning och grammatik

I alla Microsoft Office 2010-program finns möjligheten att kontrollera stavning och grammatik i filen. Stavnings- och grammatikkontrollen, som ofta kallas stavningskontroll, finns på olika platser i menyfliksområdet, beroende på programmet.

Tips   Anpassa menyfliksområdet om du vill placera knappen Stavning där du lätt kan hitta den.

Vad vill du göra?

Kontrollera stavning och grammatik på kommando

Kontrollera stavning och grammatik på kommando

Kontrollera all stavning och grammatik på kommando är användbart när du vill korrekturläsa texten. Du kan kontrollera möjliga misstag och bekräfta korrigeringarna.

Du kan lösa varje fel som programmet hittar på olika sätt.

Jag vill korrigera felet genom att använda något av de föreslagna orden.

 • Markera ordet i listan Förslag och klicka på Ändra.

Jag vill korrigera felet genom att ändra ordet själv.

 1. Markera kryssrutan Inte i ordlistan.

 2. Redigera ordet.

 3. Klicka på Ändra.

Det felstavade ordet är ett ord som jag använder. Jag vill att alla Microsoft Office-program ska känna igen det här ordet och inte behandla det som ett fel.

 • Klicka på Lägg till eller Lägg till i ordlista.

Jag vill ignorera det här felstavade ordet och gå till nästa ord.

 • Klicka på Ignorera en gång.

Jag vill ignorera alla förekomster av det här felstavade ordet och gå till nästa ord.

 • Klicka på Ignorera alla.

Jag gör ofta detta misstag, så jag vill korrigera misstaget automatiskt medan jag skriver.

 • Markera rätt ord i listan Förslag och klicka på Autokorrigering.

Vilket Office-program använder du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Hur den automatiska stavningskontrollen fungerar

Hur den automatiska grammatikkontrollen fungerar (enbart Outlook och Word)

Aktivera och inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Access

 1. Klicka på Stavning i gruppen Poster på fliken Start.

  Var finns funktionen?

  Access Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Excel Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på Stavning i gruppen Redigering på fliken Start.

  Var finns funktionen?

  InfoPath Designer Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på Stavning i gruppen Stavning på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  OneNote Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Outlook

 1. Skapa eller öppna ett e-postmeddelande, en avtalad tid eller en kontakt och klicka sedan på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Outlook Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

 4. I Outlook och Word visas grammatikfelen när alla felstavade ord har flaggats. Välj ett alternativ i dialogrutan Stavning och grammatik för varje misstag.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  PowerPoint Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Project.

  Var finns funktionen?

  Project Ribbon Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på Stavning i gruppen Redigering på fliken Start.

  Var finns funktionen?

  Publisher Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

SharePoint Workspace

 1. Klicka i ett RTF-område i ett arbetsyteverktyg som du har öppet för redigering.

  Klicka till exempel i ett diskussionsobjekt, ett anteckningsobjekt eller en kalenderprofil.

 2. Klicka på Stavning på fliken Start eller tryck på F7.

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

  Obs!   I vissa RTF-områden i SharePoint Workspace är inte stavningskommandot tillgängligt i menyfliksområdet, så du måste trycka på F7 för att öppna stavningskontrollen, om du inte har lagt till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 3. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 4. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Visio Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Stavning och grammatik i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Word Spelling command

  Tips   Du kan snabbt komma åt det här kommandot genom att lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på knappen Stavning och grammatik och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Om några stavfel hittas visas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med det först påträffade felstavade ordet.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

 4. I Outlook och Word visas grammatikfelen när alla felstavade ord har flaggats. Välj ett alternativ i dialogrutan Stavning och grammatik för varje misstag.

Överst på sidan

Kontrollera stavning och grammatik automatiskt

I det här avsnittet beskrivs hur den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen fungerar och hur du aktiverar och inaktiverar den.

Meddelanden  

 • Det går inte att kontrollera stavning medan du skriver i Access, Excel eller Project.

 • Grammatikkontrollen finns bara i Outlook och Word.

Hur den automatiska stavningskontrollen fungerar

Om du kontrollerar stavning automatiskt medan du skriver behöver du inte korrigera så många stavfel i efterhand. De felstavade orden flaggas medan du arbetar så att du lätt kan hitta dem, som i det här exemplet.

Felstavade ord visas med en röd vågig linje under dem.

Högerklicka på det felstavade ordet om du vill visa förslag på korrigeringar.

Högerklicka på ett felstavat ord om du vill se föreslagna korrigeringar

Beroende på vilket Microsoft Office-program du använder, kan andra alternativ visas när du högerklickar, till exempel för att lägga till ord i den egna ordlistan.

Hur den automatiska grammatikkontrollen fungerar (enbart Outlook och Word)

När du har aktiverat den automatiska grammatikkontrollen, flaggas möjliga grammatiska och stilistiska fel medan du arbetar i Word-dokument och i öppnade Outlook-objekt (utom anteckningar), vilket visas i exemplet nedan.

Grammatikfel

Högerklicka på misstaget om du vill visa fler alternativ.

Högerklicka på ett grammatikfel

På snabbmenyn visas eventuellt ett förslag på ändring. Du kan också välja att ignorera felet eller klicka på Om den här meningen om du vill visa varför detta betraktas som ett misstag.

Aktivera och inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Vilket Office-program använder du?

InfoPath

Outlook

OneNote

PowerPoint

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Autokorrigering

Word

Outlook

InfoPath

 1. Klicka på pilen bredvid Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

  Obs!   Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på E-post.

 3. Klicka på Stavning och autokorrigering.

 4. Under Vid stavningskontroll i Outlook markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för Kontrollera stavning medan du skriver och Markera grammatiska fel medan du skriver, samt markerar Kontrollera grammatik och stavning.

Obs!   Du kan använda stavnings- och grammatikkontrollen för alla objekt utom för anteckningar.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

  Obs!   Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

  Obs!   Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

  Obs!   Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

SharePoint Designer

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Allmänt.

 3. Klicka på Sidredigeringsalternativ.

 4. På fliken Allmänt klickar du på Stavningsalternativ.

 5. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

  Obs!   Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

  Obs!   Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Obs!   Den här funktionen är inte tillgänglig i Access, Excel och Project.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen för det aktuella dokumentet:

  1. Klicka på Namn på den öppna filen under Undantag för.

  2. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel i dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

   Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen för alla dokument som du skapar från och med nu:

  3. Klicka på Alla nya dokument under Undantag för.

  4. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel i dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

  Om du inaktiverar den automatiska stavnings- eller grammatikkontrollen för en fil som du delar med andra, bör du meddela dessa om att du har gjort den här ändringen.

Autokorrigering

I vissa program kan du också använda autokorrigering om du vill korrigera stavfel automatiskt medan du skriver, utan att behöva bekräfta varje korrigering. Om du till exempel skriver agressiv och sedan skriver ett blanksteg eller ett skiljetecken, byts det felstavade ordet ut mot aggressiv. Mer information finns i Korrigera stavning automatiskt och infoga text och symboler.

Överst på sidan

Göra en ny kontroll av ord som du kontrollerat tidigare men valt att ignorera

I Word och Outlook kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare valt att ignorera genom att göra på följande sätt:

Word

 1. Öppna dokumentet som ska kontrolleras.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 4. Klicka på Kontrollera igen under Stavnings- och grammatikkontroll i Word.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik igen klickar du på Ja när följande meddelande visas: Åtgärden återställer stavningskontroll och grammatikkontroll i Word så att ord som du tidigare kontrollerat och valt att ignorera kan kontrolleras igen. Vill du fortsätta?

 6. I dialogrutan Word-alternativ klickar du på OK för att gå tillbaka till dokumentet.

 7. Klicka på Stavning och grammatik i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Outlook

 1. Öppna Outlook-objektet som ska kontrolleras.

Obs!    Stavnings- och grammatikkontrollen kontrollerar inte Anteckningar.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 4. Klicka på Kontrollera e-postmeddelande igen under Vid stavningskontroll i Outlook.

  Obs!    Klicka på Kontrollera e-postmeddelande igen för att även göra en ny kontroll av ett kalenderobjekt.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik igen klickar du på Ja när följande meddelande visas: Åtgärden återställer stavningskontroll och grammatikkontroll i Outlook så att ord som du tidigare kontrollerat och valt att ignorera kan kontrolleras igen. Vill du fortsätta?

 6. Gå tillbaka till Outlook-objektet genom att klicka två gånger på OK.

 7. Klicka på Stavning och grammatik i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Överst på sidan

Korrigera problem med stavnings- och grammatikkontrollen

Överst på sidan

Gäller för: SharePoint Designer 2010, Office 2010, Publisher 2010, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, InfoPath 2010, Groove 2010, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk