Kontrollera stavning och grammatik

Alla Microsoft Office 2010-program levereras med möjligheten att kontrollera stavning och grammatik i filen. Stavnings- och grammatikkontrollen, som ofta kallas stavningskontroll, finns på olika ställen i menyfliksområdet beroende på ditt program.

Tips! Anpassa menyfliksområdet om du vill placera knappen Stavning där du lätt kan hitta den.

Vad vill du göra?

Kontrollera stavning och grammatik på kommando

Göra en ny kontroll av ord som du kontrollerat tidigare men valt att ignorera

Åtgärda problem med stavnings- och grammatikkontrollen

Kontrollera stavning och grammatik på kommando

Att kontrollera all stavning och grammatik i en fil på samma gång är användbart när du vill språkkontrollera texten. Du kan söka efter eventuella fel och sedan bekräfta varje korrigering.

Du kan åtgärda varje fel som programmet hittar på olika sätt.

Jag vill åtgärda felet och använda något av de föreslagna orden.

 • Markera ordet i listan Förslag och klicka sedan på Ändra.

Jag vill åtgärda felet genom att ändra ordet själv.

 1. Markera kryssrutan Inte i ordlistan.

 2. Redigera ordet.

 3. Klicka på Ändra.

Det felstavade ordet är ett riktigt ord som jag använder. Jag vill att alla Microsoft Office-program ska känna igen det här ordet och inte behandla det som felstavat.

 • Klicka på Lägg till eller Lägg till i ordlistan.

Jag vill ignorera det felstavade ordet och gå vidare till nästa felstavade ord.

 • Klicka på Ignorera en gång.

Jag vill ignorera alla förekomster av det felstavade ordet och gå vidare till nästa felstavade ord.

 • Klicka på Ignorera alla.

Jag har en tendens att göra det här misstaget ofta, så jag vill att programmet åtgärdar felet åt mig automatiskt när jag skriver det.

 • Välj rätt ord i listan Förslag och klicka sedan på Autokorrigering.

Vilket Office-program använder du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Så här fungerar den automatiska stavningskontrollen

Så här fungerar den automatiska grammatikkontrollen (endast Outlook och Word)

Aktivera och inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Access

 1. På fliken Start i gruppen Poster och klicka på Stavning.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i Access

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i Excel

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på Stavning i gruppen Redigering på fliken Start.

  Var finns funktionen?

  InfoPath Designer, stavningskommando

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på Stavning i gruppen Stavning på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i OneNote

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Outlook

 1. Skapa eller öppna ett e-postmeddelande, en avtalad tid eller en kontakt och klicka sedan på fliken Stavning på fliken Granska i gruppen Språkkontroll.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i Outlook

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

 4. I Outlook eller Word visas de grammatiska felen när programmet är klart med att flagga stavfelen. För varje misstag väljer du ett alternativ i dialogrutan Stavning och grammatik.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i PowerPoint

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Projekt.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommandot i menyfliksområdet i Project

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på Stavning i gruppen Redigering på fliken Start.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i Publisher

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

SharePoint Workspace

 1. Klicka i ett RTF-området på en arbetsytas objekt som är öppet för redigering.

  Klicka till exempel i ett diskussionsobjekt, ett anteckningsobjekt eller en kalenderprofil.

 2. Klicka på Stavning på fliken Start eller tryck på F7.

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

  Obs!: I vissa RTF-områden i SharePoint-arbetsytan är kommandot Stavning inte tillgängligt i menyfliksområdet. Om det händer måste du trycka på F7 för att öppna stavningskontrollen, såvida du inte har lagt till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 3. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 4. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i Visio

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Språkkontroll i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Var finns funktionen?

  Stavningskommando i Word

  Tips! Du kommer åt det här kommandot snabbt om du lägger till det i verktygsfältet Snabbåtkomst. Högerklicka på knappen Stavning och grammatik och klicka sedan på Lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Om programmet hittar stavfel visas en dialogruta med det första felstavade ordet som identifierats.

 3. När du har korrigerat ett felstavat ord, flaggas nästa felstavade ord så att du kan bestämma vad du vill göra.

 4. I Outlook eller Word visas de grammatiska felen när programmet är klart med att flagga stavfelen. För varje misstag klickar du på ett alternativ i dialogrutan Stavning och grammatik.

Överst på sidan

Kontrollera stavning och grammatik automatiskt

Det här avsnittet förklarar hur automatisk stavnings- och grammatikkontroll fungerar och hur du aktivera eller inaktivera den.

Meddelanden: 

 • Det finns inget alternativ för att kontrollera stavning medan du skriver i Access, Excel eller Project.

 • Grammatikkontrollen är endast tillgänglig i Outlook och Word.

Så här fungerar den automatiska stavningskontrollen

När du kontrollerar stavning automatiskt medan du skriver kan du vara säker på att du inte måste korrigera så många fel. Microsoft Office-program kan flagga felstavade ord medan du skriver så att du lätt kan hitta dem, som i följande exempel.

Felstavade ord visas med en röd vågig linje under dem.

Du kan högerklicka på det felstavade ordet om du vill visa föreslagna rättelser.

Högerklicka på ett felstavat ord om du vill se föreslagna korrigeringar

Beroende på vilket Microsoft Office-program du använder kan andra alternativ visas om du högerklickar på ett ord, t.ex. lägga till ordet i din egen ordlista.

Så här fungerar den automatiska grammatikkontrollen (endast Outlook och Word)

När du har aktiverat den automatiska grammatikkontrollen flaggar Word och Outlook eventuella grammatik- och stilfel när du arbetar i Word-dokument och i öppna Outlook-objekt (förutom Anteckningar). Detta visas i följande exempel.

Grammatikfel

Du kan högerklicka på felet om du vill visa fler alternativ.

Högerklicka på ett grammatikfel

På snabbmenyn visas eventuellt ett korrigeringsförslag. Du kan också välja att ignorera felet eller klicka på Om den här meningen om du vill visa varför programmet anser att texten är ett misstag.

Aktivera och inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Vilket Office-program använder du?

InfoPath

InfoPath

 1. Klicka på pilen bredvid Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel. Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på E-post.

 3. Klicka på Stavning och autokorrigering.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutorna Kontrollera stavning medan du skriver, Markera grammatikfel medan du skriver och Kontrollera grammatik och stavning under Vid stavningskontroll i Outlook.

Stavnings- och grammatikkontroll är tillgängligt för alla objekt förutom Anteckningar.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel. Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel. Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel. Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

SharePoint Designer

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Allmänt.

 3. Klicka på Sidredigeringsalternativ.

 4. Klicka på Stavningsalternativ på fliken Allmänt.

 5. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel. Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel. Om du vill markera den här kryssrutan måste du också markera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Access, Excel och Project.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp och sedan på Språkkontroll.

 3. Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen i dokumentet som är öppet just nu:

  1. Klicka på Namn på den öppna filen under Undantag för.

  2. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel i dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

   Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen för alla dokument som du skapar från och med nu:

  3. Klicka på Alla nya dokument under Undantag för.

  4. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel i dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

Viktigt!: Om du inaktiverar den automatiska stavnings- eller grammatikkontrollen för en fil som du delar med andra, bör du meddela dem om att du har gjort den här ändringen.

Autokorrigering

I vissa program kan du också använda autokorrigering om du vill korrigera stavningen automatiskt medan du skriver, utan att behöva bekräfta varje korrigering. Om du till exempel skriver definitvt och ett blanksteg eller andra skiljetecken, ersätter autokorrigering automatiskt det felstavade ordet med definitivt. Mer information finns i Autokorrigera stavning och infoga text och symboler.

Överst på sidan

Göra en ny kontroll av ord som du kontrollerat tidigare men valt att ignorera

I Word och Outlook kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare valt att ignorera på följande sätt:

Word

 1. Öppna det dokument som du vill kontrollera.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 4. Klicka på Kontrollera igen under Stavnings- och grammatikkontroll i Word.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik igen klickar du på Ja när följande meddelande visas: Åtgärden återställer stavningskontroll och grammatikkontroll i Word så att ord som du tidigare kontrollerat och valt att ignorera kan kontrolleras igen. Vill du fortsätta?

 6. Gå tillbaka till dokumentet genom att klicka på OK i dialogrutan Word-alternativ.

 7. Klicka på Språkkontroll i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Outlook

 1. Öppna det Outlook-objekt som du vill kontrollera.

Obs!: Stavnings- och grammatikkontrollen kontrollerar inte Anteckningar.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på E-post och sedan på Stavning och autokorrigering.

 4. Klicka på Kontrollera e-postmeddelande igen under Vid stavningskontroll i Outlook.

  Klicka på Kontrollera e-postmeddelande igen om du även vill kontrollera ett kalenderobjekt igen.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik igen klickar du på Ja när följande meddelande visas: Åtgärden återställer stavningskontroll och grammatikkontroll i Outlook så att ord som du tidigare kontrollerat och valt att ignorera kan kontrolleras igen. Vill du fortsätta?

 6. Gå tillbaka till Outlook-objektet genom att klicka två gånger på OK.

 7. Klicka på Språkkontroll i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Överst på sidan

Åtgärda problem med stavnings- och grammatikkontrollen

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!