Kontrollera om en cell innehåller text (icke skiftlägeskänsligt)

Anta att du vill försäkra dig om att en kolumn innehåller text och inte tal eller att du vill visa alla order för en viss säljare. Du kan kontrollera om en cell innehåller text (när skiftläget saknar betydelse) på flera olika sätt.

Du kan även använda ett filter för att hitta text. Mer information finns i Filtrera data.

Hitta celler som innehåller text

 1. Markera det område med celler som du vill söka i.

  Om du vill söka i hela kalkylbladet klickar du på en cell, vilken som helst.

 2. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Sök.

 3. Skriv texten eller siffrorna som du vill söka efter i rutan Sök efter eller välj en tidigare sökning i den nedrullningsbara listrutan Sök efter.

  Obs!: Du kan använda jokertecken i sökvillkoren.

 4. Om du vill ange sökformat, klickar du på Format, och gör dina val i dialogrutan Sök format.

 5. Klicka på Alternativ om du vill definiera din sökning ytterligare. Du kan till exempel söka efter alla celler som innehåller samma typ av data, exempelvis formler.

  Du kan välja Blad eller Arbetsbok i rutan I om du vill söka i ett kalkylblad eller en hel arbetsbok.

 6. Klicka på Sök alla eller Sök nästa.

  Om du väljer Sök alla visas alla förekomster av den sträng du söker efter, och du kan aktivera en cell genom att markera en specifik förekomst. Du kan sortera resultatet från en sökning av typen Sök alla genom att klicka på en rubrik.

Obs!: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på ESC.

Kontrollera om det finns text i en cell

Använd funktionen ÄRTEXT för att utföra den här åtgärden.

Exempel med ÄRTEXT

Kontrollera om en cell matchar specifik text

Använd funktionen OM för att utföra den här åtgärden. Funktionen OM returnerar resultat som du anger baserat på ett villkor.

Exempel med OM

Kontrollera om en del av en cell matchar specifik text

Använd funktionerna OM, SÖK och ÄRTAL för att utföra den här åtgärden.

Obs!: Funktionen SÖK är skiftlägeskänslig.

Exempel med OM, ÄRTAL och SÖK
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×