Kontrollera om elever har redigerat en uppgift

Kontrollera om en elev har arbetat med en uppgift i klassanteckningsboken utan att öppna varje enskild uppgift.

När en sida i OneNote ändras visas den i fetstil. De ändringar en elev gör på sidan visas framhävd och märks med elevens initialer.

  1. Öppna den klassanteckningsbok som du vill kontrollera i OneNote.

  2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Granska elevarbete.

    Rad med ikoner som visar Distribuera innehållsbibliotek, Granska elevarbete och Skapa uppgift.
  3. Välj det elevarbetsavsnitt som du behöver granska. Till exempel: Åhörarkopior.

  4. Där ändringar har gjorts visas namnet på sidan i fetstil. Expandera uppgiften för att visa en lista över dina elever. Alla elever som har gjort ändringar i uppgiften visas i fetstil, även om du redan har betygsatt deras uppgift.

    Granska panelen Elevarbete i Anteckningsbok för klassen. Visar en lista med elevnamn under en uppgift. Uppgiftens namn och elevnamnet är i fetstil eftersom eleven har redigerat uppgiften.

Obs!: När du har öppnat en elevs uppgiftssida för att granska dennes arbete, visas elevens namn inte längre i fetstil.

Läs mer

Installera tillägget Anteckningsbok för klassen för skrivbordsversionen av OneNote

Publicera betyg från klassanteckningsboken

Varför är en del av texten markerad i en delad anteckningsbok?

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×