Kontroll av webbkompatibilitet: uttryck som stöds

Du kan lösa uttrycksrelaterade fel vid kompatibilitetskontroll genom att ersätta uttryck som under kompatibilitetskontrollen definierades som problem i tabellen Webbkompatibilitetsproblem.

I en webbdatabas finns det tio olika sammanhang där ett uttryck kan användas. Alla uttryck fungerar inte i alla sammanhang.

I den här artikeln beskrivs uttryck som stöds i de olika sammanhangen i en webbdatabas. Uttrycken är grupperade efter sammanhang och efter funktionstyp i varje sammanhang. Använd dessa uttryck för att ersätta uttryck som definierats av kompatibilitetskontrollen.

Uttryckssammanhang

Allmänt i Access

Beräknade kolumner

Begränsningar

Frågekolumner

Gränssnittsmakron

Datamakron

Standard

Verifiering

Formulär

Rapporter

Allmänt i Access

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Allmänt i Access i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NPV

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Beräknade kolumner

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Beräknade kolumner i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMax

 • DMin

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Begränsningar

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Begränsningar i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Frågekolumner

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Frågekolumner i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Gränssnittsmakron

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Gränssnittsmakron i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Datamakron

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Datamakron i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Standard

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Standard i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Verifiering

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Verifiering i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Formulär

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Formulär i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Kapslade funktioner

 • Ln(Cos(1)+Exp(1))

 • Ln(Sqr(Fix(1)))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(1))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(1)))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(1,2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(1),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(1)),2))))))

 • Ln(Sqr(Fix(Positivt(Sqr(Rund(Abs(Exp(Ln(1))),2))))))

 • Rund(Exp(1),Exp(2))

 • Rund(Exp(Abs(1)),Exp(Abs(2)))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(1))),Exp(Abs(Fix(2))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(1)))),Exp(Abs(Fix(Sqr(2)))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(1))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(2))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(1)))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(2)))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(1))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(2))))))))

 • Rund(Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(1)))))))),Exp(Abs(Fix(Sqr(Ln(Positivt(Sqr(Exp(2)))))))))

Överst på sidan

Rapporter

Följande uttryck är tillåtna i sammanhanget Rapporter i en webbdatabas.

Datum/tid

 • Datum

 • Datum$

 • DatumSerie

 • DatumSträng

 • Dag

 • Minut

 • Timme

 • Månad

 • MånadNamn

 • Nu

 • Sekund

 • Tid

 • Tid$

 • TidSerie

 • VeckodagNamn

 • Veckodag

 • År

 • TidSträng

Ekonomi

 • DegrAvskr

 • Slutvärde

 • Rbetalning

 • Perioder

 • Betalning

 • Amort

 • Nuvärde

 • Ränta

 • Sin

 • ÅrsAvskr

 • NVLF

Granskning

 • Ärnull

 • ÄrTom

 • ÄrNumerisk

 • Null

 • Nz

 • Updated

Matematik

 • Abs

 • Arctan

 • Cos

 • Exp

 • Fix

 • Heltal

 • Ln

 • Rund

 • Positivt

 • Sin

 • Rot

 • Tan

Operatorer

 • -

 • *

 • /

 • ^

 • +

 • <

 • <=

 • <>

 • =

 • >=

 • Och

 • Eller

 • Mod

 • Icke

 • &

Programflöde

 • Välj

 • OOM

Text

 • Asc

 • Gemener

 • Gemener$

 • Vänster

 • Vänster$

 • Längd

 • Mitt

 • Mitt$

 • Höger

 • Höger$

 • Blanksteg

 • Blanksteg$

 • Versaler

 • Versaler$

 • Rensa

 • Rensa$

 • Sträng

 • Sträng$

 • Ersätt

 • PlainText

 • SökIStr

Konvertering

 • Str

 • Str$

 • Hex

 • Hex$

 • Okt

 • Okt$

Mängdfunktioner

 • Medel

 • Antal

 • MAX

 • MIN

 • StdAv

 • StdavP

 • Summa

 • Varians

 • VariansP

Mängdfunktioner för domäner

 • DMedel

 • DAntal

 • DFörsta

 • DSista

 • DSlåUpp

 • DMAX

 • DMIN

 • DStdav

 • DStdavP

 • DSumma

 • DVarians

 • DVariansP

Teckensträngar

 • System.Title

 • System.Size

 • System.IsFlagged

Anpassade

 • CurrentWebUser

 • CurrentWebUserGroups

 • IsCurrentWebUserInGroup

 • SOM

 • In

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×