Kontakta andra

För alla kontakter i din kontaktlista visas knappen Närvaro som anger kontaktens aktuella tillgänglighetsstatus. Med hjälp av en kontakts närvarostatus kan du avgöra vilken typ av kommunikation som passar bäst för att kontakta honom/henne. Om en kontakt t.ex. har statusen Tillgänglig kan du skicka ett snabbmeddelande eller ringa ett ljudsamtal. Om en kontakt är upptagen kanske du vill skicka ett e-postmeddelande eller titta på kontaktkortet för att se när personen har tid för en konversation.

Vad vill du göra?

Avgöra statusen för en kontakt

Visa kontaktkort

Visa samtalsalternativ

Tagga en kontakt så att du får ett meddelande när kontakten blir tillgänglig

Avgöra statusen för en kontakt

Den närvaroinformation som visas för alla kontakter i kontaktlistan visar om kontakten är tillgänglig eller inte. Närvarostatusen visas grafiskt med en indikator till vänster om kontaktens namn och med en textsträng till höger om namnet. En del statusvärden, t.ex. Tillgänglig, kan anges av användaren eller i Communicator. Andra statusvärden, t.ex. Inaktiv, kan bara anges automatiskt i Office Communicator.

Närvaro-knapp

Statustext

Beskrivning

Tillgänglig

Tillgänglig

Kontakten är online och kan delta i konversationer. Det här statusvärdet kan anges manuellt av användaren.

Upptagen

Upptagen
I samtal
I konferens
I möte

Kontakten är online men är upptagen med en annan aktivitet. Det kan handla om följande aktiviteter:

 • I samtal    Kontakten pratar i telefon eller deltar i en röst- eller videokonversation.

 • I konferens     Kontakten deltar i en konversation med flera parter med telefon, röstkommunikation, video eller programdelning.

 • I möte     Det finns ett schemalagt möte för kontakten i hans/hennes Office Outlook-kalender.


Det här statusvärdet kan anges manuellt av användaren.

Stör ej

Stör ej

Det här statusvärdet visas för kontakten om han/hon har tilldelat dig en åtkomstnivå som inte är Grupp och något av följande villkor gäller:

 • Kontakten har manuellt angett statusvärdet Stör ej.

 • Kontakten visar en PowerPoint-presentation eller kör ett annat program i helskärmsläge.

Upptagen

Endast brådskande meddelanden

Det här statusvärdet visas för kontakten om han/hon har tilldelat dig åtkomstnivån Grupp och något av följande gäller:

 • Kontakten har manuellt angett statusvärdet Stör ej.

 • Kontakten visar en PowerPoint-presentation eller kör ett annat program i helskärmsläge.

Inte vid datorn

Inte vid datorn

Kontakten är förmodligen inte tillgänglig. Det här statusvärdet visas om något av följande gäller:

 • Datorn har varit inaktiv under längre tid än vad som har angetts i inställningen för inaktivitet (15 minuter som standard).

 • Informationen i kontaktens kalender i Office Outlook eller i frånvarohanteraren anger att han/hon är frånvarande.

 • Kontakten är inte tillgänglig just nu. Så fort någon aktivitet identifieras på kontaktens dator ändras närvarostatusen automatiskt till ett lämpligt värde i Communicator 2007.

 • Kontakten har manuellt angett statusvärdet Inte vid datorn.

Inaktiv

Inaktiv

Kontakten kan vara tillgänglig, men datorn har varit inaktiv under längre tid än vad som har angetts i inställningen för inaktivitet (fem minuter som standard). Det här värdet innebär att kontakten är online och att han/hon övergår från statusvärdet Tillgänglig (vilket visas med knappen som är till hälften grön, till hälften gul). Det här statusvärdet anges automatiskt i Communicator.

Upptagen Inaktiv

Upptagen (Inaktiv)

Kontakten är upptagen med ett möte eller deltar i ett möte enligt ett schema (i Outlook-kalendern), men datorn har varit inaktiv under längre tid än vad som har angetts i inställningen för inaktivitet (fem minuter som standard). Det här värdet innebär att kontakten är online, deltar i t.ex. ett möte och att datorn är inaktiv. Det här statusvärdet anges automatiskt i Communicator.

Offline

Offline

Statusen för kontakten kan inte fastställas i Communicator. Det här statusvärdet visas vanligtvis om kontaktens närvarostatus har lagrats på en annan dator, t.ex. hos ett företag som inte är en extern partner.

Närvaro okänd

Närvaro okänd

Statusen för kontakten kan inte fastställas i Communicator. Det här statusvärdet visas vanligtvis om kontaktens närvarostatus har lagrats på en annan dator, t.ex. hos ett företag som inte är en extern partner.

Blockerad

Blockerad

Den här knappen visas i kontaktlistan vid namnet på den eller de kontakter som du har blockerat. Du visas som offline för den person som du har blockerat.

Överst på sidan

Visa kontaktkort

Om en kontakt inte är tillgänglig kan du öppna hans/hennes kontaktkort för att få mer information om när han/hon blir tillgänglig igen.

Så här visar du schemainformation för en kontakt

 • Klicka på knappen Närvaro för kontakten i kontaktlistan. Om en kontakt har tilldelat dig åtkomstnivån Företag eller högre kan du klicka på kontaktens närvaroknapp för att visa kontaktens schema och se när han/hon blir tillgänglig.

Överst på sidan

Visa samtalsalternativ

Ibland kan du behöva kontakta någon via mobiltelefon eller ett alternativt telefonnummer. I Communicator kan du visa alternativa telefonnummer för en kontakt genom att klicka på pilen Visa fler alternativ för att ringa den här kontakten.

Så här visar du alternativa telefonnummer för en kontakt

 1. Klicka på pilen till höger om knappen Ring upp för kontakten i kontaktlistan.

 2. Vilka telefonnummer som visas för en kontakt beror på vilken åtkomstnivå som kontakten har tilldelat dig. Om kontakten t.ex. har tilldelat dig åtkomstnivån Grupp eller Personlig kan du visa kontaktens mobiltelefonnummer. Om en kontakts mobiltelefonnummer inte är tillgängligt för dig kan du kontakta honom/henne och be att få bli tilldelad åtkomstnivån Grupp eller Personlig. Kontakten måste publicera sitt mobiltelefonnummer innan det kan bli tillgängligt.

Överst på sidan

Tagga en kontakt så att du får ett meddelande när kontakten blir tillgänglig

Communicator kan underrätta dig om ändringar i en kontakts tillgänglighet genom att visa en avisering när hans eller hennes närvarostatus ändras från Tillgänglig eller Offline. I meddelandet visas kontaktens namn, befattning, snabbmeddelandeadress och det nya statusvärdet. Du kan klicka på aviseringen för att starta en session med snabbmeddelanden med kontakten. Att konfigurera Communicator för att visa denna typ av meddelande kallas för att tagga kontakten.

Så här taggar du en kontakt

 • Högerklicka på kontakten i kontaktlistan och klicka sedan på Tagga för aviseringar om statusändring.

Så här visar du taggade kontakter i kontaktlistan

 • Klicka på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på i Communicator-fönstret och klicka på Taggade kontakter. I den här vyn visas alla kontakter som har taggar.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×