Konsolidera data i flera kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill sammanfatta och rapportera resultat från separata kalkylblad kan konsolidera du data från varje separat kalkylblad till en huvudkalkylbladet. Kalkylbladen kan finnas i samma arbetsbok som huvudkalkylbladet eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data du samla data så att du enklare kan uppdatera och aggregera på en vanlig eller ad hoc-basis.

Om du har ett kalkylblad figurförteckningen kostnaden för var och en av dina regionkontor kan du till exempel använda en konsolidering summera dessa siffror i ett kalkylblad i företagets kostnader. Den här huvudkalkylbladet innehålla försäljning summor och medelvärden, aktuella lagret nivåer och produkter med störst försäljning för hela företaget.

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste Office-versionen kan prova du den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Klicka på någon av flikarna under specifika anvisningar för din Excel-version (ämnen för Excel för Windows är först i listan och sedan Mac).

Om du vill sammanfatta och rapportera resultaten från data på separata kalkylblad kan konsolidera du data från varje separat kalkylblad i ett kalkylblad (eller huvudkalkylbladet). De kalkylblad som du konsoliderar kan vara i samma arbetsbok som huvudkalkylbladet eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data i ett kalkylblad kan du enklare uppdatera och aggregera på en vanlig eller ad hoc-basis.

Om du har ett kalkylblad figurförteckningen kostnaden för var och en av dina regionkontor kan du till exempel använda datakonsolidering summera dessa siffror i ett kalkylblad i företagets kostnader. Den här huvudkalkylbladet kan innehålla försäljning summor och medelvärden, aktuella lagret nivåer och produkter med störst försäljning för hela företaget.

Konsolidera data efter placering

 1. I varje kalkylblad som innehåller de data som du vill konsolidera anger du data på följande sätt:

  • Kontrollera att alla dataområden har listformat, att varje kolumn har en etikett på den första raden och innehåller liknande information samt att det inte finns några tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område på ett separat kalkylblad men placera inte några områden på det kalkylblad där du tänker placera konsolideringen.

  • Kontrollera att alla områden har samma layout.

   Tips: Om du konsoliderar data ofta kan det underlätta för dig om du skapar dina kalkylblad utifrån en kalkylbladsmall som använder en konsekvent layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: Du undviker att skriva över befintliga data genom att kontrollera att du lämnar tillräckligt många celler till höger om och under cellen för den konsoliderade informationen.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Gruppen Dataverktyg på fliken Data

 4. Klicka på den sammanfattningsfunktion som du vill använda för att konsolidera informationen i rutan Funktion.

 5. Om kalkylbladet som innehåller de data du vill konsolidera finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp den aktuella arbetsboken och klickar sedan på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

  Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

 6. Om kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera finns i den aktuella arbetsboken gör du på följande sätt:

  1. I rutan Referens klickar du på knappenDölj dialogruta och väljer data i kalkylbladet.

  2. Klicka på det kalkylblad som innehåller de data som du vill konsolidera, markera aktuella data och klicka sedan på knappen Visa dialogruta.

 7. I dialogrutan Konsolidera klickar du på Lägg till och sedan repeterar du steg 6 och 7 och lägger till övriga områden som du vill använda.

 8. Ange hur du vill uppdatera konsolideringen på något av följande sätt:

  • Uppdatera konsolideringen manuellt    Om du vill kunna uppdatera konsolideringen manuellt genom att ändra de celler och områden som ingår i konsolideringen avmarkerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

  • Uppdatera konsolideringen automatiskt när kalkylbladet som innehåller informationen finns i en annan arbetsbok    Om du vill att konsolideringen ska uppdateras automatiskt när källinformationen i en annan arbetsbok ändras markerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

   Obs!: När du har markerat den här kryssrutan kan du inte längre ändra vilka celler och områden som tas med i konsolideringen.

Konsolidera data efter kategori

 1. Så här konfigurerar du data i varje kalkylblad med data som du vill konsolidera:

  • Kontrollera att alla dataområden har listformat, att varje kolumn har en etikett på den första raden och innehåller liknande information samt att det inte finns några tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område på ett separat kalkylblad men placera inte några områden på det kalkylblad där du tänker placera konsolideringen.

  • Kontrollera att alla områden har samma layout.

   Tips: Om du konsoliderar data ofta kan det underlätta för dig om du skapar dina kalkylblad utifrån en kalkylbladsmall som använder en konsekvent layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: Du undviker att skriva över befintliga data genom att kontrollera att du lämnar tillräckligt många celler till höger om och under cellen för den konsoliderade informationen.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Gruppen Dataverktyg på fliken Data

 4. Klicka på den sammanfattningsfunktion som du vill använda för att konsolidera informationen i rutan Funktion.

 5. Om kalkylbladet finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp filen och klickar på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

  Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

 6. Om kalkylbladet finns i den aktuella arbetsboken gör du på följande sätt:

  1. Öppna dialogrutan Konsolidera - Referens genom att klicka på referensknappen till höger om rutan Referens.

  2. Öppna kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera, markera aktuella data och klicka sedan på knappen till höger om rutan.

 7. I dialogrutan Konsolidera klickar du på Lägg till och sedan repeterar du steg 6 och 7 och lägger till övriga områden som du vill använda.

 8. Bestäm hur du vill uppdatera konsolideringen och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att konsolideringen ska uppdateras automatiskt när källinformationen ändras markerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

   Viktigt!: Du kan bara markera den här kryssrutan om kalkylbladet som innehåller aktuella data finns i en annan arbetsbok. När du har markerat den här kryssrutan kan du inte längre ändra vilka celler och områden som tas med i konsolideringen.

  • Om du vill kunna uppdatera konsolideringen manuellt genom att ändra de celler och områden som ingår i konsolideringen avmarkerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

 9. Markera kryssrutorna under Använd etiketter i som anger var etiketterna finns i källområdena: Översta raden, Vänster kolumn eller båda.

  Meddelanden: 

  • Etiketter som inte matchar etiketterna i de andra källområdena ger i separata rader eller kolumner i konsolideringen.

  • Kontrollera att de kategorier som du inte vill konsolidera har unika etiketter som bara visas i ett källområde.

Använda en formel för att konsolidera data

Förutom att konsolidera data efter placering eller kategori kan du även konsolidera data med hjälp av formler eller pivottabellrapporter.

 1. Kopiera eller skriv kolumn- eller radetiketterna som du vill använda för den konsoliderade informationen i huvudkalkylbladet.

 2. Klicka på en cell som ska innehålla konsoliderade data.

 3. Skriv en formel som tar med en cellreferens till källcellerna i respektive kalkylblad eller en 3D-referens som innehåller information som du vill konsolidera. I samband med cellreferenser gör du något av följande:

  • Om den information som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad    Skriv en formel med cellreferenser till de andra kalkylbladen, en för varje kalkylblad. Om du till exempel vill konsolidera data från kalkylbladen Försäljning (i cell B4), Personal (i cell F5) och Marknadsföring (i cell B9), skriver du följande i cell A2 i huvudkalkylbladet:

   Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder cellreferenser

   Tips: Om du vill lägga till en cellreferens, t.ex. Försäljning!B4, i en formel utan att behöva skriva den manuellt, skriver du formeln fram till platsen för referensen, klickar på fliken för kalkylbladet och klickar sedan på cellen.

  • Om informationen som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad    Skriv en formel med en 3D-referens som inkluderar en referens till ett område med kalkylbladsnamn. Om du till exempel vill konsolidera data i cell A2, från Försäljning till och med Marknadsföring, skriver du följande i cell A2 i huvudkalkylbladet:

   Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder 3D-cellreferenser

Obs!: Om inställningen för automatisk formelberäkning är aktiverad för arbetsboken uppdateras en konsolidering efter formel alltid automatiskt om informationen i de enskilda kalkylbladen ändras.

Överst på sidan

Om du vill sammanfatta och rapportera resultaten från data på separata kalkylblad kan konsolidera du data från varje separat kalkylblad i ett kalkylblad (eller huvudkalkylbladet). De kalkylblad som du konsoliderar kan vara i samma arbetsbok som huvudkalkylbladet eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data i ett kalkylblad kan du enklare uppdatera och aggregera på en vanlig eller ad hoc-basis.

Om du har ett kalkylblad figurförteckningen kostnaden för var och en av dina regionkontor kan du till exempel använda datakonsolidering summera dessa siffror i ett kalkylblad i företagets kostnader. Den här huvudkalkylbladet kan innehålla försäljning summor och medelvärden, aktuella lagret nivåer och produkter med störst försäljning för hela företaget.

Konsolidera data efter placering

 1. I varje kalkylblad som innehåller de data som du vill konsolidera anger du data på följande sätt:

  • Kontrollera att alla dataområden har listformat, att varje kolumn har en etikett på den första raden och innehåller liknande information samt att det inte finns några tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område på ett separat kalkylblad men placera inte några områden på det kalkylblad där du tänker placera konsolideringen.

  • Kontrollera att alla områden har samma layout.

   Tips: Om du konsoliderar data ofta kan det underlätta för dig om du skapar dina kalkylblad utifrån en kalkylbladsmall som använder en konsekvent layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: Du undviker att skriva över befintliga data genom att kontrollera att du lämnar tillräckligt många celler till höger om och under cellen för den konsoliderade informationen.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på den sammanfattningsfunktion som du vill att Microsoft Excel ska använda för att konsolidera informationen i rutan Funktion.

 5. Om kalkylbladet som innehåller de data du vill konsolidera finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp den aktuella arbetsboken och klickar sedan på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

  Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

 6. Om kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera finns i den aktuella arbetsboken gör du på följande sätt:

  1. I rutan Referens klickar du på knappen Dölj dialogruta och väljer data i kalkylbladet.

  2. Klicka på det kalkylblad som innehåller de data som du vill konsolidera, markera aktuella data och klicka sedan på knappen Visa dialogruta.

 7. I dialogrutan Konsolidera klickar du på Lägg till och sedan repeterar du steg 6 och 7 och lägger till övriga områden som du vill använda.

 8. Ange hur du vill uppdatera konsolideringen på något av följande sätt:

  1. Du ställer in konsolideringen så att den har uppdaterats automatiskt när källinformationen i en annan arbetsbok ändras markerar kryssrutan skapa länkar till källdata.

   Viktigt!: Markera den här kryssrutan om kalkylbladet som innehåller data som finns i en annan arbetsbok. När du markerar den här kryssrutan om du längre inte ändra vilka celler och områden som tas med i konsolideringen.

  2. Om du vill kunna uppdatera konsolideringen manuellt genom att ändra de celler och områden som ingår i konsolideringen avmarkerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

Konsolidera data efter kategori

 1. Så här konfigurerar du data i varje kalkylblad med data som du vill konsolidera:

  • Kontrollera att alla dataområden har listformat, att varje kolumn har en etikett på den första raden och innehåller liknande information samt att det inte finns några tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område på ett separat kalkylblad men placera inte några områden på det kalkylblad där du tänker placera konsolideringen.

  • Kontrollera att alla områden har samma layout.

   Tips: Om du konsoliderar data ofta kan det underlätta för dig om du skapar dina kalkylblad utifrån en kalkylbladsmall som använder en konsekvent layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: Du undviker att skriva över befintliga data genom att kontrollera att du lämnar tillräckligt många celler till höger om och under cellen för den konsoliderade informationen.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på den sammanfattningsfunktion som du vill använda för att konsolidera informationen i rutan Funktion.

 5. Om kalkylbladet finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp filen och klickar på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

  Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

 6. Om kalkylbladet finns i den aktuella arbetsboken gör du på följande sätt:

  1. Öppna dialogrutan Konsolidera - Referens genom att klicka på referensknappen till höger om rutan Referens.

  2. Öppna kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera, markera aktuella data och klicka sedan på knappen till höger om rutan.

 7. I dialogrutan Konsolidera klickar du på Lägg till och sedan repeterar du steg 6 och 7 och lägger till övriga områden som du vill använda.

 8. Bestäm hur du vill uppdatera konsolideringen. Gör något av följande:

  1. Om du vill att konsolideringen ska uppdateras automatiskt när källinformationen ändras markerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

   Viktigt!: Du kan bara markera den här kryssrutan om kalkylbladet som innehåller aktuella data finns i en annan arbetsbok. När du har markerat den här kryssrutan kan du inte längre ändra vilka celler och områden som tas med i konsolideringen.

  2. Om du vill kunna uppdatera konsolideringen manuellt genom att ändra de celler och områden som ingår i konsolideringen avmarkerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

 9. Markera kryssrutorna under Använd etiketter i som anger var etiketterna finns i källområdena: Översta raden, Vänster kolumn eller båda.

  Meddelanden: 

  1. Etiketter som inte matchar etiketterna i de andra källområdena ger i separata rader eller kolumner i konsolideringen.

  2. Kontrollera att de kategorier som du inte vill konsolidera har unika etiketter som bara visas i ett källområde.

Andra sätt att konsolidera data

Förutom att konsolidera data efter placering eller kategori kan du även konsolidera data med hjälp av formler eller pivottabellrapporter.

Använda en formel för att konsolidera data

 1. Kopiera eller skriv kolumn- eller radetiketterna som du vill använda för den konsoliderade informationen i huvudkalkylbladet.

 2. Klicka på en cell som ska innehålla konsoliderade data.

 3. Skriv en formel som tar med en cellreferens till källcellerna i respektive kalkylblad eller en 3D-referens som innehåller information som du vill konsolidera. I samband med cellreferenser gör du något av följande:

  Om den information som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad   

  • Ange en formel med cellreferenser till andra kalkylblad, en för varje separat kalkylblad. Om du vill konsolidera data från kalkylblad med namnet Försäljning (i cell B4), HR (i cell F5) och marknadsföring (i cell B9) i cell A2 i huvudkalkylbladet skulle du till exempel anger du följande:

   Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder cellreferenser

   Tips!    Ange en cellreferens, t ex försäljning! B4 i en formel utan att skriva, skriver du formeln upp till det ställe där du behöver referensen, klickar på kalkylbladets flik och klicka sedan på cellen.

   Om informationen som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad   

  • Ange en formel med 3D-referenser som används i en referens till ett område med kalkylbladsnamn. Till exempel om du vill konsolidera data i cellerna A2 från försäljning under marknadsföring som i cell A2 i huvudkalkylbladet fyller du följande:

   Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder 3D-cellreferenser

Obs!: Om inställningen för automatisk formelberäkning är aktiverad för arbetsboken uppdateras en konsolidering efter formel alltid automatiskt om informationen i de enskilda kalkylbladen ändras.

Använda en pivottabellrapport för att konsolidera data

Du kan skapa en Pivottabellrapport från flera konsoliderade områden. Den här metoden påminner om konsolidering efter kategori, men det ger tillgång till fler möjlighet att ordna om kategorierna. Mer information finns i Snabbstart: skapa en pivottabellrapport.

Överst på sidan

Om du vill sammanfatta och rapportera resultaten från data på separata kalkylblad kan konsolidera du data från varje separat kalkylblad i ett kalkylblad (eller huvudkalkylbladet). De kalkylblad som du konsoliderar kan vara i samma arbetsbok som huvudkalkylbladet eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data i ett kalkylblad kan du enklare uppdatera och aggregera på en vanlig eller ad hoc-basis.

Om du har ett kalkylblad figurförteckningen kostnaden för var och en av dina regionkontor kan du till exempel använda datakonsolidering summera dessa siffror i ett kalkylblad i företagets kostnader. Den här huvudkalkylbladet kan innehålla försäljning summor och medelvärden, aktuella lagret nivåer och produkter med störst försäljning för hela företaget.

Konsolidera efter placering

 1. Konfigurera data som ska konsolideras i varje separat kalkylblad.

  Hur du ställer in data

  • Kontrollera att varje dataområde är i lista format: varje kolumn har en etikett i den första raden och innehåller liknande data, och det finns några tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område i ett separat kalkylblad. Placera inte något område i kalkylbladet där du tänker placera konsolideringen.

  • Kontrollera att alla områden har samma layout.

  • Namnge varje intervall: Markera hela området på fliken formler i gruppen Namngivna celler klickar du på pilen bredvid namnet på ett område och Skriv ett namn för området i rutan namn.

 2. Klicka på den övre vänstra cellen i det område där du vill att den konsoliderade informationen ska visas i huvudkalkylbladet.

  Obs!: Kontrollera att lämna tillräckligt med celler till höger och under den här cellen för den konsoliderade informationen. Kommandot Konsolidera fyller i området efter behov.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på sammanfattningsfunktion i rutan funktion du vill använda Microsoft Office Excel ska använda för att konsolidera data.

 5. Om kalkylbladet finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp filen och klickar på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

  Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

 6. Skriv in namnet du gav området och klicka sedan på Lägg till. Upprepa det här steget för varje område.

 7. Bestäm hur du vill uppdatera konsolideringen. Gör något av följande:

  • Om du vill att konsolideringen ska uppdateras automatiskt när källinformationen ändras markerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

   Viktigt!: Du kan bara markera den här kryssrutan om kalkylbladet som innehåller aktuella data finns i en annan arbetsbok. När du har markerat den här kryssrutan kan du inte längre ändra vilka celler och områden som tas med i konsolideringen.

  • Om du vill kunna uppdatera konsolideringen manuellt genom att ändra de celler och områden som ingår i konsolideringen avmarkerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

 8. Lämna rutorna under Använd etiketter i tomma. Excel kopieras inte rad- eller kolumnetiketterna i källområdena till konsolideringen. Om du vill kopiera dem från ett av källområdena etiketter för den konsoliderade informationen, eller ange dem manuellt.

Konsolidera efter kategori

 1. Konfigurera data som ska konsolideras i varje separat kalkylblad.

  Hur du ställer in data

  • Kontrollera att varje dataområde är i lista format: varje kolumn har en etikett i den första raden och innehåller liknande data, och det finns några tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område i ett separat kalkylblad. Placera inte något område i kalkylbladet där du tänker placera konsolideringen.

  • Kontrollera att etiketterna för kolumner eller rader som du vill kombinera har identisk stavning och skiftläge; etiketter årliga medel och årliga medelvärde är olika och konsolideras inte.

  • Namnge varje intervall: Markera hela området på fliken formler i gruppen Namngivna celler klickar du på pilen bredvid namnet på ett område och Skriv ett namn för området i rutan namn.

 2. Klicka på den övre vänstra cellen i det område där du vill att den konsoliderade informationen ska visas i huvudkalkylbladet.

  Obs!: Kontrollera att lämna tillräckligt med celler till höger och under den här cellen för den konsoliderade informationen. Kommandot Konsolidera fyller i området efter behov.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på den sammanfattningsfunktion som du vill använda för att konsolidera informationen i rutan Funktion.

 5. Om kalkylbladet finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp filen och klickar på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

  Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

 6. Skriv in namnet du gav området och klicka sedan på Lägg till. Upprepa det här steget för varje område.

 7. Bestäm hur du vill uppdatera konsolideringen. Gör något av följande:

  • Om du vill att konsolideringen ska uppdateras automatiskt när källinformationen ändras markerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

   Viktigt!: Du kan bara markera den här kryssrutan om kalkylbladet som innehåller aktuella data finns i en annan arbetsbok. När du har markerat den här kryssrutan kan du inte längre ändra vilka celler och områden som tas med i konsolideringen.

  • Om du vill kunna uppdatera konsolideringen manuellt genom att ändra de celler och områden som ingår i konsolideringen avmarkerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata.

 8. Markera kryssrutorna under Använd etiketter i som anger var etiketterna finns i källområdena: Översta raden, Vänster kolumn eller båda.

  Meddelanden: 

  • Etiketter som inte matchar etiketterna i de andra källområdena ger i separata rader eller kolumner i konsolideringen.

  • Kontrollera att de kategorier som du inte vill konsolidera har unika etiketter som bara visas i ett källområde.

Konsolidera efter formel

 1. Kopiera eller skriv kolumn- eller radetiketterna som du vill använda för den konsoliderade informationen i huvudkalkylbladet.

 2. Klicka på en cell som ska innehålla konsoliderade data.

 3. Skriv en formel som tar med en cellreferens till källcellerna i respektive kalkylblad eller en 3D-referens som innehåller information som du vill konsolidera. I samband med cellreferenser gör du något av följande:

  Om den information som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad   

  • Ange en formel med cellreferenser till andra kalkylblad, en för varje separat kalkylblad. Om du vill konsolidera data från kalkylblad med namnet Försäljning (i cell B4), HR (i cell F5) och marknadsföring (i cell B9) i cell A2 i huvudkalkylbladet skulle du till exempel anger du följande:

   Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder cellreferenser

   Tips!    Ange en cellreferens, t ex försäljning! B4 i en formel utan att skriva, skriver du formeln uppåt till det ställe där du behöver referensen, klickar på kalkylbladets flik och klicka sedan på cellen.

   Om informationen som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad   

  • Ange en formel med 3D-referenser som används i en referens till ett område med kalkylbladsnamn. Till exempel om du vill konsolidera data i cellerna A2 från försäljning under marknadsföring som i cell A2 i huvudkalkylbladet fyller du följande:

   Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder 3D-cellreferenser

Obs!: Om inställningen för automatisk formelberäkning är aktiverad för arbetsboken uppdateras en konsolidering efter formel alltid automatiskt om informationen i de enskilda kalkylbladen ändras.

Använda en pivottabellrapport för att konsolidera data

Du kan skapa en Pivottabellrapport från flera konsoliderade områden. Den här metoden påminner om konsolidering efter kategori, men det ger tillgång till fler möjlighet att ordna om kategorierna. Mer information finns i Konsolidera flera kalkylblad till en pivottabellrapport.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×