Konfigurera uppringnings- eller PSTN-konferens för Skype för företag

Ibland behöver personer i din organisation använda telefonen för att ringa upp ett möte. Skype för företag har funktionen Konferens med uppringning just för denna situation! Man kan ringa till Skype för företag-möten med en telefon i stället för att använda Skype för företag-appen på en mobil enhet eller en dator.

Du behöver endast konfigurera konferens med uppringning (kallas även PSTN-konferens) för personer som planerar att schemalägga eller leda möten. Du behöver varken tilldela licenser eller utföra några ytterligare konfigurationer för mötesdeltagare som ringer upp.

Steg 1: Köpa och tilldela licenser

Du måste vara en global Office 365-administratör för att utföra det här steget.

 1. Ta reda på om konferens med uppringning eller PSTN-konferens är tillgängligt i ditt land. Kontrollera denna lista över länder.

 2. Ta reda på vilka licenser du behöver köpa för konferens med uppringning och hur mycket de kostar i Skype för företag med tilläggslicensiering och köp licenserna.

 3. Tilldela de licenser för Office 365 eller Skype för företag som du har köpt till personerna i din organisation som ska schemalägga eller leda möten.

 4. Om du har köpt tilläggslicenser för konferens med uppringning och Debitering för PSTN-förbrukning så tilldelar du dem också. För anvisningar, se Tilldela Skype för företag-licenser.

Steg 2: Välj din leverantör för konferens med uppringning

En leverantör för konferens med uppringning tillhandahåller en konferensbrygga med uppringning. Med konferensbryggan kan du konfigurera dina telefonnummer, PIN-koder och konferens-ID:n för möten med uppringning. Välj Microsoft eller en tredjepartsleverantör för uppringning:

 • Microsoft som leverantör för konferens med uppringning: Om du vill ha den enklaste lösningen för konferens med uppringning ska du välja Microsoft som leverantör för konferens med uppringning.

 • Tredjepart som leverantör för konferens med uppringning: Välj en tredjepartsleverantör för uppringning om du befinner dig i ett land där konferens med uppringning i Office 365 inte är tillgängligt, servicekvaliteten är dålig där du befinner dig eller om du har ett gällande kontrakt. Gå till Microsoft PinPoint för att hitta en leverantör.

Tips: I din organisation kan det finnas personer som använder Microsoft som sin leverantör för konferens med uppringning och andra som använder en tredjepartsleverantör. Men detta blir mer komplicerat att ställa in och hantera.

Jämför leverantörer för uppringning innehåller en detaljerad jämförelse av Microsoft och tredjepartsleverantörer för uppringning.

Steg 3: Tilldela leverantören för konferens med uppringning till personer som leder eller schemalägger möten

Nu när du har valt en leverantör för konferens med uppringning måste du tilldelade den till personer i din organisation som leder eller schemalägger möten. Gör något av följande:

Steg 4: Konfigurera mötesinbjudningar

Följande steg är frivilliga, men många administratörer föredrar att utföra dem:

 1. Anpassa dina mötesinbjudningar. Uppringningsnumret som angetts för användaren kommer att läggas till automatiskt i mötesinbjudningarna som skickas till deltagarna. Du kan även lägga till dina egna hjälplänkar och juridiska länkar, ett textmeddelande och en liten företagslogo.

 2. Välj olika standardtelefonnummer för alla användare. Det här telefonnumret visas i mötet som har planerats av användaren.

 3. Ange språk för automatisk dirigering som konferensens automatiska dirigering kan använda för att välkomna personer som ringer in till konferensen. Det här steget gäller endast om du använder Microsoft som leverantör för uppringning.

 4. Ange längden på PIN-koden för uppringningsmöten.

Vanliga frågor och svar

Här följer några av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder som vill använda konferens med uppringning.

Att ringa in till möten är mycket praktiskt till exempel när personer är ute och reser och inte kan delta i ett möte med hjälp av Skype för företag-klienten på sin bärbara dator eller mobila enhet. Men det finns andra anledningar till att det kan vara ett bättre alternativ att använda en telefon för att delta i ett Skype för företag-möte än att använda programmet Skype för företag på en dator:

 • Internetanslutningen är begränsad.

 • Mötet är endast ljud.

 • Användaren försökte ansluta till ett Skype för företag-möte men misslyckades.

 • Samtalskvaliteten är bättre om de ringer in.

 • Användare kan ansluta till ett möte "handsfree" med hjälp av Bluetooth-enheter.

 • Användare finner det enklare och mer praktiskt vid tillfället.

Alla som har ett nummer för uppringning och ett konferens-ID kan delta i ett Skype för företag-möte utom när mötesorganisatören har låst mötet.

Oavsett om du ringer in med telefon eller Skype för företag Web App, kan du höra alla övriga deltagare i samtalet och de kan höra dig. Mötesorganisatören kan stänga av ljudet från mötesdeltagare om han/hon inte vill lyssna på dem.

Ja, avgiftsfria telefonnummer (servicenummer) kan användas, men endast i vissa länder/regioner. En lista med alla tillgängliga nummer finns här.

Det finns lokala uppringningsnummer som kopplas till dig när du köper licenser för konferens med uppringning. Uppringningsnumren inkluderas i mötesinbjudan. De här lokala numren är endast tillgängliga för din organisation. Telefonen är kopplad till din organisation, och det numret delas av alla användare inom organisationen som har konferens med uppringning aktiverat. Ett Skype för företag – Online-möte planerat av Användare A och en annan Användare B kommer att ha samma uppringningsnummer.

Lokala uppringningsnummer och i vissa fall även internationella uppringningsnummer från det land där din organisation finns kommer att ingå i mötesinbjudan. Om en mötesdeltagare använder ett annat nummer som är inkluderat i inbjudan kommer det att vara ett delat telefonnummer.

En uppdaterad lista med länder/regioner finns i Telefonnummer för konferens med uppringning.

Om det inte finns telefonnummer för konferens med uppringning i ditt område eller om de inte uppfyller din organisations behov kan du ge oss feedback på SkypeFeedback-forum.

Den maximala tiden beror på vem som är med i mötet och vilken typ av autentisering man använt för att ansluta till mötet.

Mötesdeltagare

Mötets sluttid

Det finns användare som har anslutit med en Skype för företag-klient eller har ringt in till mötet.

Mötet avslutas om inga ändringar i deltagarlistan skett inom 24 timmar.

Alla användare ringer in till mötet, men någon har använt en PIN-kod för att ansluta.

Mötet avslutas efter 24 timmar.

Alla användare ringer in till mötet, men ingen har använt en PIN-kod för att ansluta.

Mötet avslutas efter 4 timmar.

Konferens med uppringning har stöd för upp till 250 telefondeltagare.

Mer information om mötesgränser finns i Gränser för Skype för företag – Online.

Vi har lagt till en ny funktion som gör att du – administratören – kan skicka och uppdatera uppgifter för konferens med uppringning och PIN-kod i e-post. Mer information, inklusive hur du inaktiverar funktionen, finns i Aktivera eller inaktivera e-postutskick när inställningar för konferens med uppringning ändras.

Vi är inte där ännu. Du kan dock fortsätta att använda konferens med uppringning som är tillgängligt i Skype för företag – Server 2015 tillsammans med en PSTN-gateway för lokala användare.

Användaren kommer att få ett slumpmässigt konferens-ID och kan inte reservera eller ange ett statiskt konferens-ID som bara den användaren kan använda.

För närvarande saknas det stöd för att användare som aktiverats för konferens med uppringning ansluter till en Skype-mötessändning.

Nej, en användare kan inte få hjälp genom att trycka på *0 under mötet. Om det är problem med konferens med uppringning kan en administratör för organisationen kontakta Microsoft support för Office 365.

Skype för företag – Online-användare kan hitta det konferens-ID som kopplats till dem genom att schemalägga ett möte i Outlook eller i Outlook på webben. Dessutom kan användare hitta konferens-ID i det e-postmeddelande som skickas när de har ställts in för konferens med uppringning.

Obs!: Användaren kan inte återställa sitt konferens-ID. Konferens-ID kan endast återställas av dig – administratören – för organisationen.

Vi arbetar på en lösning som gör att användaren kan komma åt och återställa ett konferens-ID utan hjälp från organisationens administratör.

Skype för företag – Online-användare kan hitta PIN-koden i ett e-postmeddelande som skickas när de har konfigurerats för konferens med uppringning.

Obs!: En Skype för företag – Online-användare kan inte återställa sin PIN-kod. PIN-koden kan endast återställas av dig, administratören. När en PIN-kod återställs skickas ett e-postmeddelande till användaren.

Vi arbetar på en lösning som gör att användaren kan komma åt och återställa en PIN-kod utan hjälp från organisationens administratör.

 • *6 (slå av och på det egna ljudet)

 • *1 (spelar upp beskrivningarna av tillgängliga knappsatskommandon)

Ja, deltagarna kan ringa ut internationellt och bjuda in andra till ett Skype för företag – Online-möte. Läs Ringa ut från ett möte så att andra kan ansluta till det.

När en användare är tilldelad en licens för PSTN-konferenser i Skype för företag och skapar ett nytt Skype för företag-möte i Outlook eller i Outlook på webben, läggs telefonnummer och konferens-ID automatiskt till i mötesinbjudan.

När en användare har fått en licens för Skype för företag – PSTN-konferenser kopplad till sig får användaren även ett så kallat reservationslöst konferens-ID. Detta konferens-ID kan delas tillsammans med telefonnummer för konferensåtkomst med mötesdeltagarna utan att användaren måste schemalägga ett möte.

Här är en tabell som innehåller scenarier om när organisatören och alla deltagare ringer in till ett möte:

Användarens inställningar

Organisatörens steg

Deltagarens steg

Tillåt inte anonyma användare att starta ett möte

 • Ring telefonnumret för konferens med uppringning.

 • Ange konferens-ID.

 • Ange PIN-koden för mötet.

 • Ring telefonnumret för konferens med uppringning.

 • Ange konferens-ID.

Om mötesorganisatören ännu inte har anslutit till mötet får deltagarna lyssna på musik i lobbyn tills organisatören ansluter till mötet.

Tillåt anonyma användare att starta ett möte

 • Ring telefonnumret för konferens med uppringning.

 • Ange konferens-ID.

 • Ring telefonnumret för konferens med uppringning.

 • Ange konferens-ID.

Om deltagare ansluter till mötet före organisatören kan varje deltagare starta mötet.

Obs!: Den här funktionen är ännu inte tillgänglig för kunder som använder Office 365 som drivs av 21Vianet i Kina. Du hittar mer information i Läs mer om Office 365 som drivs av 21Vianet.

Mer information finns i

Konfigurera Skype för företag – Online

Telefonnummer för konferens med uppringning

Ange alternativ för onlinemöten och konferenssamtal

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×