Konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek

Konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek

Du kan göra det enklare för användare att söka efter innehåll i stora listor och bibliotek genom att konfigurera metadatanavigering. Med metadatanavigering kan användare dynamiskt filtrera och söka efter innehåll i listor och bibliotek med hjälp av en navigeringshierarkiträdkontroll och använda olika metadatabaserade filter på vyn. Tangentfilter kan användas i kombination med navigeringshierarkin för att förfina listan med objekt som visas.

I den här artikeln

Funktioner för metadatanavigering och -filtrering

Navigeringshierarkier och tangentfilter som kan konfigureras

Automatiskt skapade index

Indexerade frågor och reservfrågor

Aktivera metadatanavigering och -filtrering

Konfigurera metadatanavigering

Funktioner för metadatanavigering och -filtrering

Med funktionerna för metadatanavigering och -filtrering är det enkelt att arbeta med stora listor och bibliotek:

Navigeringshierarkier och tangentfilter som kan konfigureras

När metadatanavigering har konfigurerats för en lista eller ett bibliotek visas en hierarki i en trädkontroll till vänster på sidan, med både mappar och hanterade metadatatermer som kan användas för att filtrera vyn med objekt i listan eller biblioteket, för att skapa dynamiska vyer över innehåll. Även en tangentfilterkontroll visas under navigeringshierarkiträdkontrollen som kan användas i kombination med navigeringshierarkin för att förfina listan med objekt som visas. Du kan kontrollera vilka kolumner från biblioteket som visas i navigeringshierarkin och du kan även ange tangentfilter när du konfigurerar metadatanavigering.

Webbplatsanvändare kan använda navigeringshierarkin för att bläddra efter mappar eller metadata i en lista eller ett bibliotek. När en användare väljer hanterade metadatatermer i navigeringshierarkin filtreras vyn automatiskt så att bara objekt taggade med den aktuella termen och dess underordnade termer visas. Användare som bara vill filtrera efter en viss term och exkludera underordnade termer, kan markera objektet igen. Metadatanavigering fungerar tillsammans med filter som har angetts i befintliga listvyer, samt med filter angivna i kolumner för listan.

Metadatanavigering

Trädkontroll

Mapphierarki för listan eller biblioteket

Term

Underordnade termer

Tangentfilter

Du kan konfigurera och använda metadatanavigering för listor och bibliotek även om listorna och biblioteken inte använder några kolumner för Hanterade metadata, eftersom det finns andra kolumntyper som kan användas som fält i en metadatanavigeringshierarkin, inklusive Innehållstyp och Alternativfält för enskilda värden. Tangentfilter kan använda följande kolumntyper utöver Hanterat metadatafält: Innehållstyp, Alternativfält, Person- eller gruppfält, Datum- och tidsfält, samt Talfält.

Överst på sidan

Automatiskt skapade index

När du konfigurerar metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek kan du ange om index ska skapas automatiskt för fälten du har valt att lägga till i navigeringshierarkin och i tangentfilter. Den här inställningen är aktiverad som standard och bör användas. När du aktiverar automatisk indexering skapas enkolumnsindex för alla tangentfilterfält som stöds (utom för fälten Innehållstyp och Alternativ), och sammansatta index för alla kombinationer av navigeringshierarkier och tangentfilter som stöds.

När index skapas automatiskt tillåts frågor för listor som har fler objekt än vad som tillåts enligt tröskelvärdet för listvyn. I vissa fall måste du inaktivera den här inställningen och konfigurera anpassade index manuellt. Om till exempel en kombinationen av enkolumnsindex och sammansatta index krävs för navigeringshierarkin och de valda tangentfilterfälten överstiger 20 (det maximala antalet index per lista), måste automatisk indexering inaktiveras.

Överst på sidan

Indexerade frågor och reservfrågor

Funktionen för metadatanavigering och -filtrering är aktiverad som standard på de flesta webbplatser som skapas i SharePoint Server 2010. Även om metadatanavigering inte har konfigurerats för en specifik lista eller ett specifikt bibliotek sker ändå metadatanavigering och -filtrering i bakgrunden så att prestanda förbättras för vyerna i listor och bibliotek. Funktionen för metadatanavigering och -filtrering väljer automatiskt det bäst fungerande indexet varje gång en vy läses in. När användarna läser in nya vyer, använder filter på vyer, rensar filter eller använder sortering för ett fält, avgör frågeoptimeringsfunktionen det bästa sättet att skicka frågor till databasen utan listvybegränsning.

Om en användare skapar eller läser in en vy som inte kan uttryckas som en selektiv indexerad fråga konstrueras och körs en reservfråga av funktionen för metadatanavigering och -filtrering. En reservfråga är en något annorlunda version av den ursprungliga användarfrågan som visar en delmängd av de begärda objekten, eftersom frågan endast skickas till en del av listan i stället för hela listan. Syftet med reservfrågan är att ge ett användbart resultat även i en situation där ursprungsfrågan är förbjuden på grund av storleksbegränsning för en lista. I vissa fall kan det hända att reservfrågan returnerar noll resultat om inga objekt i den del av listan som frågan skickas till innehåller resultat som matchar den ursprungliga frågan.

När en reservfråga körs ser användaren ett meddelande på bildskärmen om att enbart en del av resultaten visas och att fler filter måste användas om hela uppsättningen ska kunna visas.

Meddelandet om att en reservfråga körs fungerar också som en varning till list- och biblioteksägare om att datadistributionen i listan är skev och att användare hindras från att komma åt det innehåll de vill se, eftersom vissa användarfrågor inte kan returnera en komplett uppsättning resultat.

Överst på sidan

Aktivera metadatanavigering och -filtrering

Funktionen för metadatanavigering och -filtrering är aktiverad som standard på de flesta webbplatser. Om den inte är aktiverad för din webbplats kan du aktivera den på Webbplatsfunktioner-sidorna för webbplatsen.

Du måste vara webbplatsägare eller en administratör för webbplatssamling för att kunna aktivera Metadatanavigering och -filtrering.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 2. Under Webbplatsåtgärder klickar du på Hantera webbplatsfunktioner.

 3. Leta reda på Metadatanavigering och -filtrering i listan Funktioner och klicka sedan på Aktivera.

Överst på sidan

Konfigurera metadatanavigering

Du måste minst ha behörighetsnivån Hantera listor för att kunna konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill konfigurera metadatanavigering.

 2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Inställningar för metadatanavigering under Allmänna inställningar.

 4. Välj fältet eller fälten du vill visa i navigeringshierarkin i avsnittet Konfigurera navigeringshierarkier och klicka sedan på Lägg till.

 5. Som standard visas mappar automatiskt i navigeringshierarkin. Om du inte vill visa mappar väljer du Mappar och klickar på Ta bort.

 6. Upprepa steg 4 om du vill lägga till fler fält.

 7. Välj fälten du vill lägga till som tangentfilter i avsnittet Konfigurera tangentfilter och klicka på Lägg till.

 8. I Konfigurera automatisk kolumnindexering för den här listan anger du om index ska skapas automatiskt i listan för att göra frågor som användarna kör snabbare, när de använder kolumnerna Navigeringshierarki och Tangentfilter som du har angett. Du bör välja alternativet Hantera kolumnindex i den här listan automatiskt.

 9. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×