Konfigurera ljud och video

Med funktionen Konfigurera ljud och video kan du göra följande:

 • Automatiskt leta upp och välja standardenheter för ljud och video för programmet – utan att du behöver gå igenom en konfigureringsprocess. Med Konfigurera ljud och video konfigureras ljud- och videoenheter automatiskt för programmet när du kopplar från en enhet eller ansluter en ny enhet till datorn.

 • Gör att du kan ange en alternativ högtalartelefonenhet (en annan än din vanliga handtelefon eller headset) för samtal. Dessutom kan du ange separata högtalar- och mikrofonenheter för programljudet.

 • Gör att du kan ange en alternativ enhet (förutom din vanliga handtelefon eller ditt headset) för att spela upp aviseringsljud för ditt program. Du kan t.ex. ange att aviseringsljud ska spelas upp på datorhögtalarna när ett inkommande samtal tas emot.

 • Testa enheter, justera volymen för högtalare och mikrofon och testa och justera webbkameror.

Vad vill du göra?

Konfigurera ljud och video – handtelefon eller headset

Konfigurera ljud och video – högtalare/mikrofon eller högtalartelefon

Konfigurera ljud och video – ljud

Konfigurera ljud och video – webbkamera

Konfigurera ljud och video – handtelefon eller headset

Sidan Konfigurera ljud och video – handtelefon eller headset visas när en handtelefon eller ett headset som ansluts via USB identifieras i Communicator 2007. Handtelefoner eller headset är telefonenheter med en högtalare, en mikrofon och en knapp för att starta och avsluta samtal.

Välj en handtelefon eller ett headset

Listrutan Handtelefon eller headset fylls i med de telefonenheter som funktionen Konfigurera ljud och bild känner av. Som standard väljs handtelefon- och headset-enheter automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video i enlighet med följande prioriteringsordning:

Prioritering för automatiskt val av handtelefoner eller headset

 1. UC-certifierad handtelefon med display

 2. UC-certifierad handtelefon med högtalartelefon

 3. UC-certifierat headset

 4. UC-certifierad enhet

 5. Handtelefon utan UC-certifiering

Listrutan Handtelefon eller headset innehåller följande alternativ:

 • Standard – <Enhetsnamn>   Om du väljer alternativet Standard – <Enhetsnamn> identifieras och väljs standardhandtelefon eller -headset automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video. Dessutom omkonfigureras handtelefon- och headset-enheterna automatiskt i Communicator 2007 när du kopplar från eller återansluter en enhet eller ansluter en ny handtelefon eller ett nytt headset till datorn.

 • <Enhetsnamn>   Markera en specifik enhet som du vill använda som standard om du inte vill att en enhet ska väljas automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video. När du väljer det här alternativet omkonfigureras inte handtelefon- och headset-enheterna automatiskt i Communicator 2007 när du kopplar från en enhet eller ansluter en ny enhet.

Högtalare

 • Klicka på Testa om du vill testa volymen för högtalaren på handtelefonen eller headsetet. Använd skjutreglaget om du vill justera volymen uppåt eller nedåt.

Mikrofon

 • Om du har en handtelefon lyfter du luren och pratar i den för att testa volymnivån. Den gröna statusindikatorn ska hamna ungefär i mitten av testområdet. Om du har ett headset talar du helt enkelt in i det.

Överst på sidan

Konfigurera ljud och video – högtalare/mikrofon eller högtalartelefon

Obs!: För bästa resultat väljer du samma enhet för både högtalare och mikrofon, eftersom val av separata enheter kan orsaka att ljudet ekar under ett samtal. Om du däremot inte kan undvika att använda separata enheter och du råkar ut för eko, kan du minimera det genom att sänka volymen på mikrofonen och högtalaren.

På sidan Konfigurera ljud och video – högtalare/mikrofon eller högtalartelefon kan du ange vilken högtalare och mikrofon som ska användas för programmet. Du kan också ange separata enheter som högtalare och mikrofon. Om en handtelefon eller ett headset känns av kan du dessutom markera en högtalartelefon (förutom din vanliga handtelefon eller headsethögtalartelefon) för samtal. Som standard väljs högtalar- och mikrofonenheterna automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video enligt följande prioriteringsordning:

Prioritering för automatiskt val av högtalar- och mikrofon- eller högtalartelefonenheter

 1. Högtalartelefonen på den valda telefonienheten

 2. RoundTable-enhet

 3. Standardsystemenheter

 • Standard – <Enhetsnamn>   Om du väljer alternativet Standard – <Enhetsnamn> identifieras och väljs standardhögtalare och -mikrofon eller standardhögtalartelefon automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video. Om du väljer det här alternativet omkonfigureras också dina högtalar- och mikrofonenheter eller högtalartelefonenheterna automatiskt när du kopplar från eller återansluter en enhet eller ansluter en ny enhet.

 • Anpassad   Välj det här alternativet om du vill välja en specifik enhet i stället för att valet sker automatiskt i Communicator 2007. Med det här alternativet kan du också ange olika enheter som högtalare och mikrofon.

 • Inaktivera   Välj det här alternativet om du vill inaktivera högtalaren eller mikrofonen eller högtalartelefonen.

Högtalare

 • Om du har valt Anpassad för Högtalare/mikrofon eller högtalartelefon, kan du välja bland enheterna i listrutan.

 • Klicka på Testa för att testa volymen på högtalaren.

Mikrofon

 • Om du har valt Anpassad för Högtalare/mikrofon eller högtalartelefon, kan du välja bland enheterna i listrutan.

 • Klicka på Testa för att testa volymen på mikrofonen. Använd skjutreglaget om du vill justera volymen uppåt eller nedåt.

Överst på sidan

Konfigurera ljud och video – ljud

På sidan Konfigurera ljud och video – ljud kan du ange den högtalare där ljud från programmet ska spelas upp – t.ex. rington vid inkommande samtal eller ljudaviseringar vid inbjudningar till konversationer med snabbmeddelanden. Som standard väljs standardhögtalarna för systemet automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video.

 • Standard – <Enhetsnamn>   Det här är standardvärdet som väljs automatiskt. Om du väljer standardvärdet identifieras och väljs en enhet för uppspelning av aviseringsljud automatiskt med funktionen Konfigurera ljud och video. Fördelen med det här alternativet är att all konfigurering sker automatiskt i Communicator 2007 om du kopplar från en enhet och ansluter en ny enhet.

 • <Enhetsnamn>   Det här alternativet innebär att du kan välja en specifik enhet som aviseringsljud ska spelas upp på. Om du väljer det här alternativet konfigureras ljudenheten inte om automatiskt i Communicator 2007 om du kopplar från en enhet eller ansluter en ny enhet.

 • Inaktivera   Välj det här alternativet om du vill inaktivera högtalaren så att inga aviseringsljud spelas upp.

Högtalare

 • Klicka på Testa för att testa volymen på högtalaren.

Överst på sidan

Konfigurera ljud och video – webbkamera

På sidan Konfigurera ljud och video – webbkamera kan du ange vilken webbkamera som ska användas under videokonversationer. Du kan också öppna programmet för inställningar och justeringar från webbkamerans tillverkare. Som standard väljs videoenheter automatiskt i Communicator 2007 i enlighet med följande prioriteringsordning:

Prioritering för automatiskt val av videoenheter

 1. Aktiv högtalare för en RoundTable-enhet

 2. Standardsystemenheten för video

 • Standard – <Enhetsnamn>   Det här är standardvärdet som väljs automatiskt. Om du väljer standardvärdet identifieras och väljs en webbkameraenhet för att inleda videosamtal automatiskt i Communicator 2007. Fördelen med det här alternativet är att all konfigurering sker automatiskt i Communicator 2007 om du kopplar från en enhet och ansluter en ny enhet.

 • <Enhet>   Välj det här alternativet om du vill att en specifik videoenhet ska användas. Om du väljer det här alternativet konfigureras videoenheten inte om automatiskt i Communicator 2007 om du kopplar från en videoenhet eller om du ansluter en ny videoenhet.

 • Inaktivera   Välj det här alternativet om du inte vill använda en webbkamera.

Inställningar för webbkamera

 • Klicka på knappen Inställningar för webbkamera om du vill använda programmet för inställningar och justeringar från webbkamerans tillverkare.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×