Konfigurera konferensprinciper för organisationen

Konferenser är en viktig del av Skype för företag – Online– de gör det möjligt för grupper av användare att samlas online för att se bilder och videoklipp, dela program, utbyta filer och kommunicera och samarbeta.

Det är viktigt för dig att ha kontroll över konferenser och konferensinställningar. I vissa fall kan det uppstå säkerhetsproblem – som standard kan vem som helst, även oautentiserade användare, delta i möten och spara de bilder eller dokument som sprids under mötena. Det kan också uppstå juridiska problem då och då. Som standard är det till exempel tillåtet för mötesdeltagare att göra anteckningar på delat innehåll, men dessa anteckningar sparas inte när mötet arkiveras. Om din organisation måste föra ett register över all elektronisk kommunikation kanske du vill du inaktivera anteckningar.

I Skype för företag – Online hanteras konferenser genom konferensprinciper. Konferensprinciper avgör vilka funktioner som kan användas under en konferens, inklusive allt från huruvida konferensen kan inkludera IP-ljud och -video, till det maximala antal personer som kan delta i ett möte. Konferensprinciper kan konfigureras globalt eller per användare. Detta ger administratörer stor flexibilitet när det gäller att avgöra vilka funktioner som ska göras tillgängliga för vilka användare.

Principinställningarna kan konfigureras när en princip skapas, eller så du kan använda cmdleten Set-CsConferencingPolicy för att ändra inställningarna för en befintlig princip.

Ange konferensprinciper

Obs!: Du måste använda Windows PowerShell för samtliga inställningar för konferensprinciper i Skype för företag – Online och du kan inte använda administrationscentret för Skype för företag.

 • Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

  1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

  3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

  4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

  Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

 • Starta en Windows PowerShell-session

  1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

   Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

 • Skapa en ny princip för de här inställningarna genom att köra:

  New-CsConferencingPolicy -Identity DesktopConferencingPolicy -EnableAppDesktopSharing None $true -EnableFileTransfer $false

  Läs mer om New-CsConferencingPolicy-cmdleten.

 • Tillämpa den nya princip du skapat för alla användare i organisationen genom att köra:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName DesktopConferencingPolicy

  Läs mer om Grant-CsConferencingPolicy-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsConferencingPolicy-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Grant-CsConferencingPolicy för att tillämpa inställningarna för dina användare.

 • Skapa en ny princip för de här inställningarna genom att köra:

  New-CsConferencingPolicy -Identity ConferencingPolicy -AllowAnonymousParticipantsInMeetings $false -AllowConferenceRecording $false

  Läs mer om New-CsConferencingPolicy-cmdleten.

 • Tillämpa den nya princip du skapade för Amos Marble genom att köra:

   Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName ConferencingPolicy

  Läs mer om Grant-CsConferencingPolicy-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsConferencingPolicy-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Grant-CsConferencingPolicy för att tillämpa inställningarna för dina användare.

 • Skapa en ny princip för de här inställningarna genom att köra:

  New-CsConferencingPolicy -Identity BlockedConferencingPolicy -AllowExternalUsersToRecordMeeting $false -AllowExternalUsersToSaveContent $false 

  Läs mer om New-CsConferencingPolicy-cmdleten.

 • Tillämpa den nya princip du skapat för alla användare i organisationen genom att köra:

  Grant-CsConferencingPolicy -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName BlockedConferencingPolicy

  Läs mer om Grant-CsConferencingPolicy-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsConferencingPolicy-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Grant-CsConferencingPolicy för att tillämpa inställningarna för dina användare.

Vill du veta mer om Windows PowerShell?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×