Konfigurera hybridtaxonomi för SharePoint och hybridinnehållstyper

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur du konfigurerar hybridtaxonomi för SharePoint och hybridinnehållstyper.

Med hybridtaxonomi för SharePoint kan du ha en delad taxonomi mellan SharePoint Server och SharePoint Online. Med hybridinnehållstyper kan du ha en delad uppsättning innehållstyper mellan SharePoint Server och SharePoint Online.

Läs Planera hybridtaxonomi för SharePoint innan du följer anvisningarna i den här artikeln.

Den här funktionen är tillgänglig i SharePoint Server 2013 och SharePoint Server 2016 med följande SharePoint-uppdateringar:

 • Hybridtaxonomi kräver den officiella uppdateringen från november 2016 eller senare.

 • Hybridinnehållstyper kräver den officiella uppdateringen från juni 2017 eller senare.

Funktions- och konfigurationsprocedurerna är desamma för båda versionerna av SharePoint Server.

Migrera din taxonomi från SharePoint Server

Om du har en befintlig taxonomi i SharePoint Server är det bäst att kopiera alla termgrupper som du vill ska vara en del av den delade taxonomin till SharePoint Online innan du konfigurerar hybridtaxonomi för SharePoint. Du kan migrera ytterligare taxonomigrupper från SharePoint Server till SharePoint Online och lägga till i den delade taxonomin senare, men om du gör det kan du behöva köra konfigurationsguiden igen för att inkludera dem i den delade taxonomin.

I migreringsprocessen kopieras taxonomigrupper från SharePoint Server till SharePoint Online. Det här gör du genom att använda cmdleten Copy-SPTaxonomyGroupsPowerShell.

Active Directory-grupper   

I kopieringsprocessen bevaras den största delen av användarinformationen som är kopplad till termuppsättningar – till exempel ägare och intressenter – men kopieringsprocessen fungerar inte med Active Directory-grupper. Om du använder Active Directory-grupper i dina termuppsättningar finns det två alternativ för att kopiera taxonomigrupperna:

 • Du kan ersätta Active Directory-grupperna med enskilda användare i dina taxonomigrupper. De enskilda användarna kopieras när du kopierar taxonomigrupperna.

 • Du kan kopiera taxonomigrupperna med Active Directory-grupperna på plats. Du kommer att se en PowerShell-varning och Active Directory-grupptilldelningarna förloras om du fortsätter. Du kan sedan tilldela en Office 365-grupp i stället för Active Directory-gruppen när du har kopierat taxonomigrupperna.

Kopiera taxonomigrupper   

Du kopierar taxonomigrupper genom att använda PowerShell-cmdleten Copy-SPTaxonomyGroups. Du behöver följande information när du kör cmdleten:

 • Namnet på ditt tjänstprogram för hanterade metadata i SharePoint Server.

 • URL-adressen till SharePoint Server-webbplatsen där taxonomilagringsplatsen finns.

 • URL-adressen till platsen för SharePoint Online-webbplatsen där din termlagringsplats finns (http://<Klientnamn>.sharepoint.com).

 • Dina autentiseringsuppgifter som global administratör för Office 365.

 • En lista över taxonomigrupper som du vill kopiera.

Kör cmdleten som servergruppsadministratör från en av servrarna i SharePoint-servergruppen.

Du kan använda följande syntax för att kopiera taxonomigrupperna:

$credential = Get-Credential
Copy-SPTaxonomyGroups -LocalTermStoreName "<ManagedMetadataServiceApplicatoin>" -LocalSiteUrl "<OnPremisesSiteURL>" -RemoteSiteUrl "SharePointOnlineSiteURL" -GroupNames "Group1","Group2" -Credential $credential

Till exempel:

$credential = Get-Credential
Copy-SPTaxonomyGroups -LocalTermStoreName "Managed Metadata Service" -LocalSiteUrl "https://sharepoint" -RemoteSiteUrl "https://contoso.sharepoint.com" -GroupNames "Engineering","Marketing" -Credential $credential

Observera att du helt enkelt kan köra Copy-SPTaxonomyGroups. Du blir då uppmanad att ange nödvändiga parametrar.

Kopiera innehållstyper   

Om du planerar att använda hybridinnehållstyper kan du kopiera SharePoint Server-innehållstyperna till SharePoint Online med hjälp av cmdleten Copy-SPContentTypes. Till exempel:

Copy-SPContentTypes -LocalSiteUrl http://localsite/ -LocalTermStoreName "managed metadata service application proxy" -RemoteSiteUrl https://contoso.remotesite.com/ -ContentTypeNames @("ContentTypeA", "ContentTypeB") -Credential credential 

Konfigurera hybridtaxonomi för SharePoint

Konfigurationen av hybridtaxonomi för SharePoint görs med hjälp av Hybrid Picker i administrationscentret för SharePoint Online. Det finns ett antal krav för Hybrid Picker. Läs Hybrid Picker i administrationscentret för SharePoint Online innan du följer anvisningarna i det här avsnittet.

Vi rekommenderar även att du säkerhetskopierar termlagringsplatsen innan du fortsätter.

Gör tidstjänstkontot till administratör för termlagringsplatsen   

För att taxonomireplikering ska fungera korrekt måste kontot som kör SharePoint-tidstjänsten vara administratör för termlagringsplatsen i SharePoint Server. (Du hittar kontot genom att titta efter Logga in som-kontot för SharePoint-tidstjänsten på servern.) Använd följande procedur för att lägga till det här kontot som administratör för termlagringsplatsen.

Så här lägger du till en administratör för termlagringsplatsen

 1. I Central Administration, under Programhantering, klickar du på Hantera tjänstprogram.

 2. Klicka på länken för tjänstprogrammet för hanterade metadata.

 3. Lägg till tidstjänstkontot i rutan Administratörer för termlagringsplats och klicka sedan på Spara.

Konfigurera hybridtaxonomi för SharePoint med hjälp av Hybrid Picker   

Nästa steg är att konfigurera hybridtaxonomi för SharePoint genom att köra Hybrid Picker i administrationscentret för SharePoint Online.

Så här konfigurerar du hybridtaxonomi för SharePoint

 1. Logga in på en server i din SharePoint Server-servergrupp som servergruppsadministratör.

 2. På din SharePoint Server-dator öppnar du en webbläsare och loggar in på Office 365 som global administratör.

 3. I administrationscentret för SharePoint Online klickar du på konfigurera hybrid.

 4. På sidan Hybrid Picker klickar du på Hybrid Picker.

 5. Följ guiden och välj Hybridtaxonomi när du uppmanas till det.

 6. Ange följande information när du uppmanas att göra det:

  • URL-adressen till SharePoint Server-rotwebbplatsen. (Till exempel https://sharepoint.)

  • Namnet på ditt tjänstprogram för hanterade metadata i SharePoint Server. (Till exempel Hanterad metadatatjänst.)

  • Namnen på de taxonomigrupper som du vill replikera. (Till exempel Teknik;Marknadsföring.)

   Observera att om du inte anger grupper kommer alla grupper utom system- och specialgrupper att konfigureras för replikering.

När du har konfigurerat hybridtaxonomi för SharePoint, kommer det tidsinställda jobbet för taxonomireplikering att dagligen avsöka SharePoint Online efter ändringar i taxonomin.

Köra det tidsinställda jobbet för taxonomireplikering

Hybridtaxonomi för SharePoint använder ett tidsinställt jobb för replikering av taxonomigrupper för att kopiera taxonomiinformation från SharePoint Online till SharePoint Server. Som standard körs det tidsinställda jobbet för taxonomireplikering dagligen.

Precis som andra tidsinställda jobb i SharePoint kan du konfigurera att jobbet för replikering av taxonomigrupper ska köras enligt ett annat schema, eller så kan du köra det manuellt genom att söka efter det listan med tidsinställda jobb i Central Administration.

Stoppa replikering av taxonomigrupper

Om du vid något tillfälle vill stoppa taxonomireplikering mellan SharePoint Online och SharePoint Server kan du göra det med hjälp av PowerShell.

Med cmdleten Stop-SPTaxonomyReplication stoppar du taxonomireplikeringen. Till exempel:

$credential = Get-Credential
Stop-SPTaxonomyReplication -Credential $credential

Cmdleten Stop-SPContentTypeReplication stoppar innehållstypsreplikeringen:

Stop-SPContentTypeReplication

Om du vill återaktivera taxonomireplikering igen måste du köra Hybrid Picker igen.

Om du bara vill konfigurera om vilka taxonomigrupper som ska replikeras, behöver du inte stoppa replikeringen. Du kan bara köra Hybrid Picker igen och ange de nya taxonomigrupper som du vill replikera.

Mer information finns i

TechNet-forum – Hybridtaxonomi

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×