Konfigurera ett dokument

Att komma igång med ett grundläggande dokument i Microsoft Office Word är lika enkelt som att öppna ett nytt eller befintligt dokument och börja skriva. Oavsett om du skapar ett dokument från grunden eller omarbetar ett befintligt dokument så finns några steg du kan följa för att garantera hög kvalitet och snabbt få ett proffsigt och välstrukturerat dokument.

Några av de viktiga elementen i ett komplicerat dokument är sidhuvuden och sidfötter, sidnummer, källhänvisningar, ekvationer, en litteraturförteckning, en innehållsförteckning och ett index. Du kan också använda de här elementen till att skapa en dokumentmall som du kan använda om och om igen. Du kan läsa mer om de här dokumentelementen genom att skriva något av dem i rutan Sök när du använder Word.

Tips: Om du vill skapa en särskild typ av dokument, t.ex. en affärsplan eller ett CV, så kan du spara tid genom att börja med en mall. På webbplatsen Mallar och teman för Office finns mallar för många typer av dokument, som CV:n, följebrev, affärsplaner, visitkort och dokument med APA-stil.

Vad vill du göra?

Öppna ett nytt dokument och börja skriva

Ändra sidmarginaler

Ändra radavstånd

Flytta text eller ångra ändringar

Lägga till och ta bort sidor

Lägga till enkel formatering, formatmallar och teman

Skapa listor

Lägga till ett försättsblad

Öppna ett nytt dokument och börja skriva

Öppna ett tomt dokument

 1. Om du använder Microsoft Office Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt. Om du använder Microsoft Office Word 2010, 2013 eller 2016 klickar du på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Dubbelklicka på Tomt dokument.

Påbörja ett dokument från en mall

Om du vill använda en mall som en utgångspunkt gör du något av följande:

 1. Om du använder Microsoft Office Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt. Om du använder Microsoft Office Word 2010, 2013 eller 2016 klickar du på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Gör något av följande under Mallar:

  • Om du använder Microsoft Office Word 2007 klickar du på Installerade mallar och väljer en mall som är tillgänglig på datorn. Om du använder Microsoft Office Word 2010 letar du i Tillgängliga mallar.

  • I Microsoft Office Word 2007 klickar du på någon av länkarna under Microsoft Office Online. I Microsoft Office Word 2010 klickar du på Office.com-mallar. I Microsoft Office Word 2013 och 2016 visas alla tillgängliga installerade mallar när du klickar på Arkiv och sedan på Nytt. Du kan upptäcka fler mallar med hjälp av sökrutan Sök efter onlinemallar.

 3. Dubbelklicka på den mall du vill använda.

Ändra sidmarginalerna

Om du vill ändra marginalerna för ett helt dokument som är indelat i avsnitt trycker du på CTRL+A så att hela dokumentet markeras innan du börjar.

 1. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på den typ av marginal du vill använda. För den vanligaste marginalbredden klickar du på Normal.

  • Klicka på Anpassade marginaler och ange sedan nya värden för marginalerna i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

Ändra standardmarginalerna

Du kan ändra vilka standardmarginaler som används för alla nya tomma dokument i Microsoft Office Word.

 • När du har valt en ny marginal för dokumentet klickar du på Marginaler i gruppen Utskriftsformat igen. Klicka sedan på Anpassade marginaler.

 • I dialogrutan Utskriftsformat klickar du på Standard.

De nya standardinställningarna sparas i mallen som dokumentet bygger på. Nu kommer de nya marginalinställningarna att användas automatiskt för alla nya dokument som bygger på den här mallen.

Obs!: De nya standardinställningarna för marginaler visas inte i gallerilistan med marginalinställningar.

Överst på sidan

Ändra radavstånd

Om en rad innehåller ett stort tecken, grafik eller en formel ökas radavståndet för den raden i Microsoft Office Word.

 1. Markera det stycke du vill ändra radavståndet för.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Stycke och klicka på Radavstånd.

  Menyfliksområdet i Word

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på det nya radavstånd du vill använda.

   Om du till exempel klickar på 1,0 så används enkelt radavstånd för den markerade texten.

  • Om du vill ange mer exakta avståndsmått klickar du på Alternativ för radavstånd och väljer de alternativ du vill använda under Radavstånd.

Alternativ för radavstånd

Enkelt    Det här alternativet ger det största teckensnitt på den raden, plus lite extra utrymme. Det extra utrymmet varierar beroende på vilket teckensnitt som används.

1,5 rader    Det här alternativet är en och en halv gånger enkelt radavstånd.

Dubbelt    Det här alternativet är två gånger enkelt radavstånd.

Minst    Med det här alternativet anges det minsta radavståndet som behövs för att passa in det största teckensnittet eller grafikobjektet på raden.

Exakt    Med det här alternativet anger du ett fast radavstånd som inte justeras i Word.

Flera    Med det här alternativet anger du radavståndet som en multipel av enkelt radavstånd i procent. Till exempel ökar avståndet med 20 procent om du ställer in radavståndet på 1,2.

Överst på sidan

Flytta text eller ångra ändringar

Flytta eller kopiera text och grafik

 1. Markera det objekt du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på CTRL+X om du vill flytta objektet.

  • Tryck på CTRL+C om du vill kopiera objektet.

 3. Om du vill flytta eller kopiera objektet till ett annat dokument växlar du till det dokumentet.

 4. Klicka där du vill att objektet ska visas.

 5. Tryck på CTRL+V.

 6. Om du vill ändra format på de inklistrade objekten klickar du på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp direkt under objekten och väljer det alternativ du vill använda.

Ångra misstag

 1. Peka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Då visas den senaste åtgärd du kan ångra.

 2. Klicka på Ångra Bild av knapp eller tryck på CTRL+Z. Om du vill ångra en annan åtgärd klickar du på pilen bredvid Ångra Bild av knapp och sedan på önskad åtgärd i listan med de senaste åtgärderna.

  När du ångrar en åtgärd ångrar du även åtgärderna över den i listan.

 • Om du sedan bestämmer att du inte ville ångra en åtgärd klickar du på Gör om Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst, eller så trycker du på CTRL+Y.

Överst på sidan

Lägga till och ta bort sidor

Lägg till en sida

 1. Klicka på den plats där du vill infoga en ny sida i dokumentet.

  Den infogade sidan visas precis före markören.

 2. Klicka på Tom sida på fliken Infoga i gruppen Sidor.

  Bild av menyflikar i Word

Kombinera två sidor

Du kan kombinera två sidor genom att placera markören mellan de två sidorna och trycka på Backsteg.

Ta bort en tom sida

Gör något av följande:

 • Om du vill ta bort en tom sida i dokumentet placerar du markören i början av sidan du vill ta bort och trycker på Backsteg.

 • Om du vill ta bort en tom sida i slutet av dokumentet går du till slutet av dokumentet och tar bort eventuella extra stycketecken. Om du fortfarande ser en sidbrytning markerar du sidbrytningen och trycker på Delete.

  Obs!: Se till att du är i Utkastvy (öppna fliken Visa, gå till gruppen Dokumentvyer och klicka på Utkast). Om inga stycketecken (¶) visas klickar du på Visa/dölj Stycketecken i gruppen Stycke på fliken Start.

Överst på sidan

Lägga till enkel formatering, formatmallar och teman

I Microsoft Office Word kan du enkelt ändra formateringen i ett dokument, till exempel teckensnitt och formatmallar. Om du däremot snabbt vill ha ett proffsigt dokument kan du använda teman där rätt kombination av teckensnitt och färger väljs åt dig.

Ändra textstorleken

Du kan snabbt formatera text med formateringsverktygsfältet i Microsoft Office Word. Verktygsfältet visas när du markerar text. Det visas också på menyn när du markerar text och sedan högerklickar.

 1. Markera den text du vill ändra och flytta pekaren till formateringsverktygsfältet som visas med textmarkeringen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill göra texten större klickar du på Förstora typsnitt eller trycker på CTRL+SKIFT+>.

  • Om du vill göra texten mindre klickar du på Minska typsnitt eller trycker på CTRL+SKIFT+<.

   Du kan också ändra teckenstorlek i gruppen Teckensnitt på fliken Start.

Använda en formatmall

Du kan använda en formatmall på markerad text i Microsoft Office Word genom att klicka på en knapp i formateringsverktygsfältet som visas när du markerar text.

 1. Markera den text du vill använda formatet på.

  Du kan till exempel markera text som du vill göra till en rubrik. Om du vill ändra formatet för ett helt stycke klickar du någonstans i stycket.

 2. Flytta pekaren till formateringsverktygsfältet som visas med textmarkeringen, klicka så att galleriet Snabbformat visas och klicka sedan på det format du vill använda.

  Snabbformatsgalleri

  Om du till exempel har markerat text som du vill formatera som en rubrik så klickar du på formatet Rubrik 1 i snabbformatsgalleriet.

  Du kan se hur den markerade texten kommer att se med ett visst format genom att placera pekaren över det format du vill förhandsgranska.

Obs!: 

 • Om det format du vill använda inte visas i snabbformatsgalleriet klickar du på Använd format längst ned i snabbformatsgalleriet eller så trycker du på CTRL+SKIFT+S så att åtgärdsfönstret Använd format öppnas. Ange namnet på det format du vill använda under Formatnamn. I listan Format visas bara de formatmallar som du redan har använt i dokumentet, men du kan skriva namnet på valfritt format som är definierat för dokumentet.

 • Du kan också använda format från snabbformatsgalleriet i gruppen Format på fliken Start.

Ändra en snabbformatsuppsättning

Du kan ändra utseendet på dokumentet avsevärt genom att ändra vilken snabbformatuppsättning du använder. Om du inte gillar utseendet på de format du har valt kan du antingen välja en annan uppsättning från formatgalleriet eller ändra en formatuppsättning så som du vill ha den.

Ändra en snabbformatsuppsättning

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Peka på Formatuppsättning och klicka sedan på den formatuppsättning du vill ha, till exempel Formell.

  Du kan förhandsgranska formatuppsättningar genom att peka på uppsättningen så att du ser formatändringarna i dokumentet.

Skapa ett nytt snabbformat

Snabbformat är formatuppsättningar som har skapats för att fungera bra tillsammans. Även om en snabbformatuppsättning troligen innehåller alla format du behöver när du ska skapa ett dokument så kanske du vill lägga till ett nytt format. Du kan också skapa ytterligare format, till exempel för tabeller eller listor.

 1. Välj den text du vill använda till att skapa ett nytt format.

  Till exempel kanske du vill att ordet företag alltid ska visas med fet stil och i rött i dokumentet.

 2. Klicka på Fetstil och Röd i formateringsverktygsfältet som visas ovanför markeringen.

 3. Högerklicka på markeringen, klicka på Format och välj Spara markering som nytt snabbformat.

 4. Ange ett namn på formatet, till exempel företag, och klicka på OK.

  Formatet företag som du skapade visas i snabbformatsgalleriet med samma namn som du angav, och nu kan du använda det när du vill att texten ska vara fetstilt och röd.

Använda ett tema

Med temaändringar kan du förfina och anpassa hur de snabbformat du väljer för ditt dokument ser ut. Du kan hitta det utseende som fungerar för dina dokument genom att experimentera med format, teckensnitt och färger.

Använda ett fördefinierat teckensnittsschema

Du kan ändra teckensnitten i dokumentet genom att välja ett nytt teckensnittstema. Genom att välja ett nytt teckensnittstema kan du ändra teckensnitt för rubriker och brödtext i det dokument du arbetar med.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Peka på Teckensnitt och klicka på det fördefinierade teckensnittstema du vill använda.

Skapa ett eget teckensnittsschema

 1. Öppna fliken Sidlayout, gå till gruppen Teman och klicka på Temateckensnitt.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Skapa nya temateckensnitt.

 3. Välj de teckensnitt och storlekar du vill använda i listorna Rubrikteckensnitt och Teckensnitt för brödtext.

  Exemplet uppdateras med de teckensnitt du valt.

 4. Ange ett namn för det nya teckensnittstemat i rutan Namn.

 5. Klicka på Spara.

Använda ett fördefinierat färgtema

Du kan ändra färger i dokumentet genom att välja ett nytt färgtema. När du väljer ett nytt färgtema formateras olika delar av dokumentet automatiskt med färger som är utvalda för att fungera bra tillsammans.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Peka på Färger och klicka på det färgtema du vill använda.

  Obs!: Om du har lagt till ett eget format med en definierad färg kan färgen i det anpassade formatet ändras när du byter färgtema.

Överst på sidan

Skapa ett eget färgtema

När du använder ett färgtema och sedan ändrar en eller flera av färgerna i dokumentet påverkas det aktiva dokumentet direkt. Om du vill använda ändringarna i nya dokument kan du spara dem som ett eget färgtema.

 1. Öppna fliken Sidlayout, gå till gruppen Teman och klicka på Temafärger.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Skapa nya temafärger.

 3. Välj de färger du vill använda under Temafärger.

  Du kan se hur de färger du väljer skulle se ut i dokumentet genom att klicka på Förhandsgranska. Urvalet i förhandsgranskningsfönstret ändras och du ser hur dina färgval skulle se ut.

 4. Ange ett namn för det nya färgtemat i rutan Namn.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Skapa listor

Du kan låta Word skapa punktlistor och numrerade listor automatiskt medan du skriver, eller så kan du snabbt lägga till punkter eller numrering för befintliga textrader.

Skriv en punktlista eller en numrerad lista

 1. Skriv * (en asterisk) om du vill starta en punktlista eller 1. om du vill starta en numrerad lista och tryck sedan på Blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på RETUR när du vill lägga till nästa listobjekt.

  Nästa punkt eller nummer infogas automatiskt.

 4. När du vill avsluta listan trycker du två gånger på RETUR, eller så trycker du på BACKSTEG om du vill ta bort den sista punkten eller numret i listan.

Om punkterna eller numreringen inte infogas automatiskt

 1. Om du använder Microsoft Office Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Om du använder Microsoft Office Word 2010, 2013 eller 2016 klickar du på Arkiv Bild av Office-knappen och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Markera kryssrutan Automatiska punktlistor eller Alternativ under Använd vid inskrivning av text.

Lägga till punkter eller numrering i en lista

 1. Markera de objekt som du vill numrera eller lägga till punkter för.

 2. På fliken Start väljer du gruppen Stycke och klickar på Punktlista eller Numrerad lista.

  Menyfliksområdet i Word

  Du kan visa fler punktformat och talformat genom att klicka på pilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista.

Obs!: Du kan flytta en hel lista åt vänster eller höger. Klicka på den första punkten eller det första numret i listan och dra posten till en ny plats. Hela listan flyttas när du drar.

Sprid ut objekten i en lista

Du kan öka avståndet mellan raderna i listor genom att avmarkera en kryssruta.

 1. På fliken Start går du till gruppen Format. Klicka på pilen bredvid Format och högerklicka sedan på formatet Liststycke.

 2. Klicka på Ändra.

 3. I dialogrutan Ändra format klickar du på Format och sedan på Stycke.

 4. Avmarkera kryssrutan Infoga inte tom rad mellan stycken med samma format.

Överst på sidan

Lägga till ett försättsblad

I Microsoft Office Word finns ett galleri med praktiska fördefinierade försättsblad. Välj ett försättsblad och ersätt exempeltexten med din egen.

Försättsblad infogas alltid i början av ett dokument, oavsett var markören står i dokumentet.

 1. Klicka på fliken Infoga. I gruppen Sidor klickar du på Försättsblad.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Klicka på ett av layoutalternativen i försättsbladsgalleriet.

  När du har infogat ett försättsblad kan du ersätta exempeltexten med egen text.

Obs!: 

 • Om du infogar ett till försättsblad i dokumentet så ersätter detta det försättsblad du tidigare har infogat.

 • Om du har skapat försättsbladet i en tidigare version av Word kan du inte ersätta försättsbladet med en design i galleriet Office Word 2007.

 • Om du vill ta bort ett försättsblad klickar du på fliken Infoga, klicka sedan på Försättsblad i gruppen Sidor och sedan på Ta bort aktuellt försättsblad.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×