Konfigurera en sekundär dataanslutning för användning offline

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du har skapat en formulärmall som användaren ska kunna fylla i även om datorn inte är nätverksansluten eller om den externa datakällan för formuläret inte är tillgänglig kan du konfigurera formulärmallen så att formulär som baseras på mallen cachelagrar data från en sekundär dataanslutning varje gång anslutningen används i formuläret.

Obs!: Du kan inte konfigurera formulärmallens huvuddataanslutning för cachelagring av data från en extern datakälla. Huvuddataanslutningen kan nämligen endast hämta data om formuläret är anslutet till ett nätverk.

Artikelinnehåll

Översikt

Kompatibilitetsfrågor

Konfigurera dataanslutningen för användning offline

Ändra formulärmallens offlinebeteende

Översikt

Ett formulär som baseras på en formulärmall kan innehålla sekundära dataanslutningar. Via dessa hämtas data, som användarna behöver för att fylla i eller skicka formuläret, från externa datakällor. Om du vill att användare ska kunna fylla i formulär som baseras på den aktuella formulärmallen även om deras datorer inte är anslutna till ett nätverk eller om formuläret inte kan anslutas till en extern datakälla kan du konfigurera formulärmallen så att data cachelagras på användarnas datorer när den sekundära dataanslutningen används i formuläret. När data från en sekundär dataanslutning har cachelagrats kan användarna komma åt dessa data även om deras datorer inte är anslutna till ett nätverk och även om den externa datakällan inte är tillgänglig.

Säkerhetsmeddelande : Innan du konfigurerar en formulärmall om du vill tillåta formulär för cachelagring av data från en sekundär dataanslutning tänka på vad kan inträffa till data om datorn förlorade eller stjäls. Om du använder en sekundär dataanslutning för att få känslig information kanske du inte vill aktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls. Om formuläret hämtar känslig information, kanske du vill konfigurera sekundär dataanslutning om du vill hämta data om datorn är ansluten till ett nätverk.

Om du konfigurerar formulärmallen så att data från en sekundär dataanslutning cachelagras sparar Microsoft Office InfoPath dessa cachelagrade data på användarens dator när den sekundära dataanslutningen i formuläret används. Om det finns mer än en sekundär dataanslutning i formulärmallen måste du konfigurera alla anslutningarna för cachelagring. Du kan inte konfigurera formulärmallen så att data cachelagras endast från en sekundär dataanslutning.

Som standard konfigureras formulärmallar i InfoPath så att formulären cachelagrar data under oändlig tid. Du kan dock bestämma att cachelagrade data endast ska vara tillgängliga under ett angivet antal dagar. Om du gör det kan data från cachen inte användas i formuläret efter detta antal dagar. Informationen kvarstår på användarens data till dess att den skrivs över med ny information eller till dess att användaren tar bort formuläret från datorn i dialogrutan Komma igång, som visas när du startar InfoPath.

Säkerhetsmeddelande : Den cachelagrade informationen sparas som vanlig text i en fil som kan läsas i en textredigerare, exempelvis Anteckningar. Om du via den sekundära dataanslutningen hämtar känsliga data kanske du vill konfigurera dataanslutningen så att data endast hämtas om datorn är ansluten till ett nätverk.

Som standard kan användare fylla i formulär i InfoPath även om det inte går att hämta information från formulärets sekundära dataanslutningar. Du kan dock konfigurera formulärmallen så att användarna hindras från att fylla i formulären om de inte är anslutna till ett nätverk. Om data endast hämtas till formuläret via den sekundära dataanslutningen när användaren öppnar formuläret och anslutningen inte är tillgänglig när formuläret öppnas, kan du ange att ett varningsmeddelande ska visas och InfoPath sedan stängas.

Om du vill konfigurera formulärmallen så att data från en sekundär dataanslutning cachelagras kan du använda guiden Dataanslutning när du skapar dataanslutningen eller konfigurera formulärmallen i dialogrutan Dataanslutningar som du öppnar genom att klicka på DataanslutningarVerktyg-menyn. Som standard konfigureras formulärmallar i InfoPath så att användare kan fylla i formulär som baseras på den aktuella formulärmallen utan data från den sekundära dataanslutningen och lagra data från en dataanslutning under oändlig tid. Du kan ändra den här standardinställningen i dialogrutan Formuläralternativ.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan konfigurera en webbläsarkompatibel formulärmall så att formulären cachelagrar data från en sekundär dataanslutning, men cachelagringen fungerar endast i formulär som fylls i i InfoPath. Data från en sekundär dataanslutning kan inte cachelagras när formuläret fylls i i en webbläsare.

Överst på sidan

Konfigurera dataanslutningen för användning offline

Om du redan har konfigurerat formulärmallen så att data från en sekundär dataanslutning cachelagras kan du hoppa över den här proceduren och bara ändra standardbeteendet för användning av formulär offline i formulärmallen.

Säkerhetsmeddelande : Innan du konfigurerar en formulärmall om du vill tillåta formulär för cachelagring av data från en sekundär dataanslutning tänka på vad kan inträffa till data om datorn förlorade eller stjäls. Om du använder en sekundär dataanslutning för att få känslig information kanske du inte vill aktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls. Om formuläret hämtar känslig information, kanske du vill konfigurera sekundär dataanslutning om du vill hämta data om datorn är ansluten till ett nätverk.

  1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

  2. Klicka på den sekundära dataanslutning som du vill konfigurera för användning offline i listan Dataanslutningar för formulärmallen och klicka sedan på Ändra.

  3. Klicka på Nästa i guiden Dataanslutning tills en sida som innehåller kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline visas.

  4. Markera kryssrutan Lagra en kopia av data för användning offline.

  5. Klicka på Nästa tills guiden stängs.

  6. Upprepa steg 2 till och med 5 för övriga sekundära dataanslutningar som du vill konfigurera för användning offline.

Överst på sidan

Ändra formulärmallens offlinebeteende

I InfoPath kan användare som standard fylla i formulär som baseras på formulärmallen även om data från en sekundär dataanslutning inte är tillgängliga. Information som har cachelagrats är dessutom tillgänglig under oändlig tid. Du kan konfigurera formulärmallen så att användare kan fylla i formulär endast om data från den sekundära dataanslutningen är tillgängliga. Du kan också ange hur länge informationen i cachen ska vara tillgänglig.

  1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Offline i listan Kategori i dialogrutan Formuläralternativ.

  3. Om du endast vill att användare ska kunna fylla i formulär som baseras på formulärmallen om data från dataanslutningen är tillgängliga avmarkerar du kryssrutan Tillåt att användare fyller i formuläret om inga data är tillgängliga. Om kryssrutan är avmarkerad och dataanslutningen har konfigurerats så att data hämtas när användaren skapar ett formulär baserat på den här formulärmallen visas ett varningsmeddelande och InfoPath stängs när användaren klickar på OK.

  4. Om du vill att data från en sekundär dataanslutning ska vara tillgängliga under ett visst antal dagar markerar du kryssrutan Lagra data som returneras från frågor så att de kan användas i offlineläge, klickar på Lagrade frågor förfaller efter följande antal dagar och klickar sedan på antalet dagar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×