Konfigurera en automatisk dirigering telefonsystemet för Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Automatiska dirigeringar är mycket användbara och gör det möjligt för personer som ringer till organisationen att navigera i ett menysystem så att de kommer till rätt avdelning, samtalskö, en person eller operatören. Du kan skapa en automatisk dirigering för organisationen med hjälp av administrationscentret för Skype för företag. Om du vill skapa en ny automatisk dirigering går du till Samtalsdirigering i den vänstra navigeringen och väljer Automatiska dirigeringar > Lägg till ny.

Om du vill veta mer om dirigeringar kan du läsa Vad är Office 365 telefonsystemet dirigeringar?.

Steg 1 - Komma igång

 • Innan du kan skapa och konfigurera automatiska dirigeringar måste du skaffa eller överföra dina befintliga avgiftsbelagda eller avgiftsfria servicenummer. När du har skaffat de avgiftsbelagda eller avgiftsfria servicenumren visas de i administrationscentret för Skype för företag > Röst > fliken Telefonnummer och Nummertyp är Tjänst – avgiftsfritt. Om du vill skaffa servicenummer läser du Hämta servicenummer för Skype för företag och om du vill överföra befintliga servicenummer läser du Överföra telefonnummer till Skype för företag – Online. Det går inte att tilldela användarnummer (abonnentnummer) till automatiska dirigeringar. Om du befinner dig utanför USA kan du inte använda administrationscentret för Skype för företag för att skaffa servicenummer. Information om hur du gör detta om du befinner dig utanför USA finns här.

  Varning!: Om du vill hämta och använda avgiftsfritt telefonnummer, måste du konfigurera Office 365 Communication krediter fakturering. Du gör detta finns Vad är Office 365 Communication krediter fakturering? och Konfigurera Office 365 Communication krediter fakturering.

 • Din organisation måste ha (åtminstone) en licensen för Enterprise E3 plus telefonsystemet för Office 365 eller en Enterprise E5.  Antalet telefonsystemet användarlicenser som tilldelas påverkan antalet service tal som är tillgängliga som ska användas för dirigeringar. Antal dirigeringar som du kan ha är beroende av tal telefonsystemet och ljud konferenser licenser som har tilldelats i din organisation. Mer information om licensiering, gå här.

  Tips: Om du vill omdirigera samtal till en operator eller ett menyalternativ som är en Online-användare med en licens för Office 365 telefonsystemet måste aktivera dem för Enterprise Voice eller tilldela en ringa planera dem. Finns i Tilldela Skype för företag licenser. Du kan också använda Windows PowerShell. Till exempel: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

Steg 2 - Skapa en ny automatisk dirigering

I administrationscentret för Skype för företag klickar du på Samtalsdirigering > Automatiska dirigeringar och sedan på Lägg till ny:

På sidan Redigera allmän information anger eller väljer du följande:

Ny automatisk dirigering – sida 1.

1

Namn Ange ett beskrivande visningsnamn för den automatiska dirigeringen. Namnet är obligatoriskt och kan innehålla upp till 64 tecken, inklusive blanksteg. Det visas i kolumnen Namn på fliken Automatiska dirigeringar.

2

Telefonnummer Välj ett telefonnummer för den automatiska dirigeringen. Ett telefonnummer är obligatoriskt och du kan välja valfritt tillgängligt avgiftsbelagt eller avgiftsfritt servicenummer som du har för organisationen. Om det inte finns några telefonnummer måste du skaffa ett avgiftsbelagt eller avgiftsfritt servicenummer. Du skaffar dem här.

Obs!: Användarnummer (abonnentnummer) kan inte tilldelas till automatiska dirigeringar.

3

Tidszon Du måste ange tidszonen för den automatiska dirigeringen, men den behöver inte motsvara tidszonen för huvudadressen som har angetts för organisationen. Alla automatiska dirigeringar kan ha olika tidszoner, och kontorstiden för den automatiska dirigeringen baseras på den tidszon du väljer här.

4

Språk Välj det språk som du vill använda för den automatiska dirigeringen bland de tillgängliga språken som visas. Det språk du anger här är det språk som används i den automatiska dirigeringen för att interagera med personer som ringer till den automatiska dirigeringen och alla systemfrågor spelas upp på det här språket.

5

Taligenkänning Taligenkänning är tillgängligt och om det här alternativet har markerats kan personer som ringer använda röstinmatning på det språk du har angett. Du kan inaktivera taligenkänning genom att avmarkera det om du bara vill tillåta användning av telefonknappsatsen.

6

Operatör Det här är valfritt och behöver inte anges för den automatiska dirigeringen. Du kan dock ställa in alternativet Operatör så att personer som ringer kan gå ur menyerna och tala med en människa som kan hjälpa dem.

Knappen 0 tilldelas automatiskt till Operatör.

Om du konfigurerar det måste du också informera personer som ringer om att det är ett tillgängligt alternativ i Redigera menyalternativ på sidan Samtalshantering under kontorstid. Om du anger en operatör för den automatiska dirigeringen måste du ange motsvarande alternativtext i rutan De som ringer hör eller ändra ljudfilen så att den innehåller det här alternativet. Till exempel ”För operatör, tryck noll”.

Du kan ange en av följande som operatör:

 • En Person i företaget som är en Online-användare med en licens för Office 365 telefonsystemet som är aktiverat för VoIP för företag eller tilldelats en Office 365 ringa planera.

  Obs!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 stöds inte.

 • En samtalskö som du har konfigurerat.

 • Du kan ställa in så att personen som ringer kan skickas till röstbrevlådan. Det gör du genom att välja en Person i företaget och ställa in den här personens samtal så att de vidarebefordras direkt till röstbrevlådan.

Som standard är kontorstid 24 timmar om dygnet - 7 dagar i veckan, så all tid betraktas som kontorstid. All tid som inte ingår i kontorstid betraktas som efter kontorstid. Om du väljer alternativet Anpassad och anger din kontorstid läggs en ny sida med namnet Samtalshantering efter kontorstid till och du måste konfigurera samtalshanteringen för efter kontorstid för den automatiska dirigeringen.

Ny automatisk dirigering – öppettider.

1

Välj alternativet Anpassad om du vill välja specifik kontorstid i kalendern. När du väljer Anpassad ställs kontorstid som standard in på måndag till fredag, 09.00–17.00.

2

Om du vill ändra kontorstid markerar du den kontorstid du vill ange med hjälp av kalendern. I kalendern kan du markera kontorstid i 30-minutersintervall, och kontorstiden du markerar här baseras på den tidszon du har angett på sidan Allmän information. Om du vill konfigurera en rast (till exempel en lunchrast) avmarkerar du eller drar för att avmarkera tiden i kalendern. Du kan också ha flera raster som du kan ange inom kontorstid.

Tips: Om du använder ett anpassat schema för kontorstid måste du också konfigurera samtalshantering för efter kontorstid. Sidan Samtalshantering efter kontorstid läggs till så att du kan konfigurera de alternativen, och där har du samma alternativ som för Samtalshantering under kontorstid.

Du kan konfigurera hälsningar, alternativ och menyer som personer som ringer till organisationens telefonnummer med automatisk dirigering får höra under kontorstid.

Samtalshantering under kontorstid.

1

Företagshälsning Hälsning under kontorstid är valfritt och kan ställas in på Inget. Då hör uppringaren inget meddelande eller hälsning innan samtalet hanteras av ett av de alternativ du har valt. Du kan även ladda upp en ljudfil (i WAV-, MP3- eller WMA-format) eller skapa en anpassad hälsning med text till tal.

 • Inget Ingen hälsning spelas upp när personer ringer till telefonnumret med automatisk dirigering.

 • Skapa en anpassad hälsning Om du väljer det här ska du ange texten som du vill att systemet ska läsa upp (upp till 1 000 tecken). Du kan till exempel ange ”Välkommen till Contoso. Ditt samtal är viktigt för oss.” i textrutan De som ringer hör.

 • Ladda upp en ljudfil Om du väljer det här måste du spela in hälsningen och ladda upp ljudfilen (i WAV-, MP3- eller WMA-format).

2

Du kan välja vad som händer med samtal som tas emot under kontorstid. Du kan välja bland följande alternativ:

 • Koppla från Om du väljer det kopplas personen som ringer från när de har hört en hälsning under kontorstid.

 • Omdirigera samtal Det kan användas för att automatiskt skicka samtalet till:

  • Person i företaget som är en Online-användare med en licens för Office 365 telefonsystemet som är aktiverat för VoIP för företag eller tilldelats en Office 365 ringa planera. Du kan konfigurera den så att den person som ringer kan skickas till röstbrevlådan. Genom att markera en Person i företaget och den här personen har anrop vidarebefordras direkt till röstbrevlådan.

   Obs!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 stöds inte.

  • En samtalskö Om du använder en samtalskö kan samtalet överföras till en befintlig samtalskö som du har konfigurerat.

  • En annan automatisk dirigering Du kan använda en befintlig automatisk dirigering för att skapa en andra nivå med menyalternativ som innehåller en undermeny. De kallas kapslade automatiska dirigeringar.

 • Spela upp fråga om menyalternativ De kan också användas så att du kan konfigurera en fråga som du vill spela upp.

3

Menyalternativ Om du vill skapa huvudmenyalternativ kan du använda text till tal eller ladda upp en ljudfil (WAV, MP3 eller WMA). Du kan skriva alternativet i rutan De som ringer hör eller spela in en ljudfil och säga till exempel: ”För försäljning, tryck eller säg 1. För tjänster, tryck eller säg 2. För kundsupport, tryck eller säg 3. För operatör, tryck eller säg 0. För att höra menyn igen, tryck på knappen stjärna eller säg upprepa.”

 • Skapa en anpassad uppmaning Om du väljer det här ska du ange texten som du vill att systemet ska läsa upp (upp till 1 000 tecken).

 • Ladda upp en ljudfil Om du väljer det här måste du spela in hälsningen och ladda upp ljudfilen (i WAV-, MP3- eller WMA-format).

4

Konferenser efter namn Om du väljer det här alternativet om gör detta att personer som ringer in för att söka efter personer i organisationen som använder söka i katalogen. Du kan välja vilka personer visas som tillgänglig eller inte tillgänglig för konferenser efter namn genom att ställa in dessa alternativ på sidan ringa omfattning. En online-användare med en licens för Office 365 telefonsystemet hittar du genom att ringa efter namn.

Varning!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 kan inte nås med Ring efter namn.

5

Redigera menyalternativ Menyalternativ kan läggas till eller tas bort med knappar på knappsatsen. Om du vill lägga till ett menyalternativ trycker du på motsvarande knapp på knappsatsen. Knapparna som används ändrar färg och motsvarande rad med alternativ visas nedanför. Om du vill ta bort ett menyalternativ klickar du på motsvarande knapp på knappsatskontrollen för att avmarkera knappen. Raden med knappmappningen tas bort.

Tips: Du måste uppdatera text i menyalternativ eller spela in ljudet på nytt separat när du lägger till eller tar bort alternativ eftersom det inte sker automatiskt för det befintliga menyalternativet.

Menyalternativ kan läggas till och tas bort i valfri ordning och knappmappningarna måste inte vara i följd. Det går till exempel att skapa en meny med knapparna 0, 1 och 3 mappade till alternativ, medan knappen 2 inte används.

Obs!: Knapparna * (upprepa) och # (bakåt) är reserverade av systemet och kan inte omtilldelas. Om taligenkänning är aktiverat motsvarar ett tryck på * röstkommandot ”upprepa” och # motsvarar röstkommandot ”bakåt”.

6

Du konfigurerar menyalternativen genom att göra följande när du har valt knapparna:

 • Ange namnet på alternativet Det kan bestå av upp till 64 tecken och kan innehålla flera ord, till exempel ”Avdelningen för kundtjänst” eller ”Drift och mark”. Om taligenkänning är aktiverat identifieras namnet automatiskt och personen som ringer kan trycka 3, säga ”tre” eller säga ”Avdelningen för kundtjänst” för att välja alternativet som är mappat till knappen 3.

 • Nästa steg är att välja vart samtalet ska skickas om någon trycker på motsvarande knapp eller väljer alternativet med taligenkänning. Samtalet kan skickas till:

  • Operatör Om operatör redan har konfigurerats mappas den automatiskt till knappen 0, men den kan också tas bort eller omtilldelas till en annan knapp. Om operatör inte är inställd på någon knapp inaktiveras röstkommandot ”Operatör” också.

  • En Person i företaget som är en Online-användare med en licens för Office 365 telefonsystemet som är aktiverat för VoIP för företag eller tilldelats en Office 365 ringa planera. Du kan konfigurera den så att den person som ringer kan skickas till röstbrevlådan. Genom att markera en Person i företaget och den här personen har anrop vidarebefordras direkt till röstbrevlådan.

   Obs!: Användare som hanteras lokalt med Skype för företag – Server 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 stöds inte.

  • Samtalskö Om du använder ett samtalsköalternativ kan samtalet överföras till en befintlig samtalskö som du har konfigurerat.

  • Automatisk dirigering Du kan använda en befintlig automatisk dirigering för att skapa en andra nivå med menyalternativ som innehåller en undermeny. De kallas kapslade automatiska dirigeringar.

   Obs!: Kontorstid för automatiska dirigeringar som är kapslade (eller på andra nivån) används också, även för samtal som skickas från en annan automatisk dirigering som har konfigurerats.

På den här sidan kan du konfigurera vilka användare i organisationen som visas i katalogen och är tillgängliga för Ring efter namn när någon ringer till organisationen.

Uppringningsomfattning för sökning med Ring efter namn.

1

Med alternativet Ta med har du två alternativ:

 • Alla onlineanvändare Om du använder det här alternativet kan alla personer i organisationen ska ingå i söka i katalogen. Alla Online-användare med en Office 365 telefonsystemet licens med en Office 365 ringa planera visas.

 • Anpassad Om du använder det här alternativet, kan du söka efter en Office 365-grupp, distributionslista eller säkerhetsgrupp som har skapats i din organisation och personerna som har lagts till i den här Office 365 grupp, distributionslista eller säkerhet gruppen som är Online-användare med en Office 365 Licenser för telefon ska tas med i rutan Sök i katalogen. Du kan lägga till flera Office 365-grupper, distributionslistor och säkerhetsgrupper.

Varning!: Lokala användare från driftsättningar av Skype för företag 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 visas inte när någon söker katalogen med Dial efter namn.

2

Med alternativet Uteslut har du två alternativ:

 • Inget Om du använder det här alternativet utesluts inga onlineanvändare från katalogsökning.

 • Anpassad Om du använder det här alternativet kan du söka efter en Office 365-grupp, lista eller säkerhet distributionsgrupp som har skapats i din organisation och alla personer som lagts till i den här Office 365-grupp lista eller säkerhet distributionsgrupper ska uteslutas från söka i katalogen. Du kan lägga till flera Office 365-grupper, distributionslistor och säkerhetsgrupper.

Varning!: Lokala användare från driftsättningar av Skype för företag 2015 eller Lync Server 2013 och 2010 visas inte när någon söker katalogen med Dial efter namn.

Obs!: Det kan ta upp till 36 timmar innan en ny användares namn visas i katalogen när någon använder Ring efter namn med taligenkänning.


När du har fyllt i alla obligatoriska fält och konfigurerat menyer och alternativ för samtalshantering klickar du på Spara.

Redigera och testa en automatisk dirigering

När du har sparat en automatisk dirigering visas den på sidan Automatiska dirigeringar. Där kan du snabbt se några av de alternativ som du har konfigurerat, bland annat namn, telefonnummer, språk och status.

Om du vill göra ändringar i en automatisk dirigering markerar du den genom att klicka på den och klickar sedan på Redigera i sidopanelen.

Du kan också snabbt ringa ett testsamtal till den automatiska dirigeringen med hjälp av knappen Testa i sidopanelen.

Vill du veta mer?

Du kan också använda Windows PowerShell för att skapa och konfigurera automatiska dirigeringar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×