Konfigurera e-post i Outlook

Stegen i den här artikeln beskriver hur du konfigurerar ett e-postkonto på datorn. Du kan lägga till en mängd olika e-postkonton i Outlook, inklusive arbets- eller skolkonton och konton via din Internetleverantör.

Använd Automatiska kontoinställningar i Outlook för din e-post

Ofta kan kontot konfigureras automatiskt i Outlook med bara en e-postadress och ett lösenord.

 1. I Outlook väljer du fliken Arkiv.

  Skärmbild av vänstra delen av Outlook menyfliksområdet med valda filen
 2. Välj Lägg till konto under Kontoinformation.

  Lägg till konto i Backstage-vyn
 3. På sidan Automatiska kontoinställningar anger du ditt namn, e-postadress och lösenord och väljer sedan Nästa.

  Obs!: Om du får ett felmeddelande när du väljer Nästa kontrollerar du din e-postadress och ditt lösenord. Om båda är rätt går du till nästa avsnitt.

 4. Välj Finish.

Den automatiska konfigurationen fungerade inte eller så har jag ett POP- eller IMAP-konto

Om du har ett POP- eller IMAP-konto eller om den automatiska konfigurationen inte fungerade kan du välja Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper och ange dina inställningar manuellt.

Meddelanden: 

 • Om du använder Outlook 2016 kan du inte använda den manuella konfigurationstypen för Exchange eller Office 365-konton. Kontakta din Exchange-administratör eller Microsofts supportavdelning om de automatiska kontoinställningarna inte fungerar för Exchange- eller Office 365-konton. De hjälper dig att konfigurera Outlook. Mer information finns i Behöver du mer hjälp?

 • Om du uppgraderar till Outlook 2016 från en tidigare version av Outlook och då får felmeddelanden om att du inte kan logga in på eller starta Outlook beror det på att Exchange-tjänsten för automatisk upptäckt inte är konfigurerad eller inte fungerar som den ska. Mer information om hur du kommer runt problemet finns i ”Det går inte att logga in” eller ”Det går inte att starta Microsoft Outlook” i Microsoft Outlook 2016.

Så här konfigurerar du ett konto manuellt

Office 365 för företag-konton

Du kan inte använda alternativet Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper för Office 365 för företag-konton. Om du har problem med att konfigurera ditt Office 365 för företag-konto kan vi automatiskt diagnostisera och åtgärda många problem med konfigurationen av Outlook åt dig.

Exchange-konton

Du kan inte använda alternativet Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper för Exchange-konton. Om du har kontrollerat din e-postadress och ditt lösenord och sett att de stämmer kan du försöka med följande steg i angiven ordning.

 1. Kontrollera din Internetanslutning genom att öppna en webbläsare och navigera till en av dina favoritwebbplatser. Om du kan bläddra på webben kan du gå vidare till nästa steg.

 2. Försök komma åt ditt e-postkonto med Outlook på webben. Om du inte kan din e-postadress för Outlook på webben bör din e-postadministratör kunna ge dig den informationen.

  Om det fungerar beror problemet troligtvis på Outlook-programmet. Se Reparera ett Office-program.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av de här anvisningarna går du till Behöver du mer hjälp?

Gmail-konton

Innan du kan lägga till ett Gmail-konto i Outlook måste du förbereda ditt Gmail-konto för anslutning till Outlook och Office 365 och sedan importera Gmail till Outlook. Den vanligaste orsaken till att Outlook inte kan lägga till ett Gmail-konto är att ett programlösenord saknas eller är felaktigt.

Om du behöver hitta dina serverinställningar för ditt Gmail-konto kan du läsa avsnittet om namnreferens för POP- och IMAP-server.

Yahoo-konton

Om du vill kunna skicka och ta emot e-post med ett Yahoo!-konto måste du gör en enkel ändring på https://www.mail.yahoo.com.

 1. Välj ditt namn i det övre högra hörnet av skärmen och välj sedan Account Info (Kontoinformation).

 2. Välj Account security (Kontosäkerhet) i den vänstra rutan och aktivera sedan alternativet Allow apps that use less secure sign in (Tillåt appar som använder mindre säker inloggning).

Om du behöver hitta dina serverinställningar för ditt Yahoo-konto kan du läsa avsnittet om namnreferens för POP- och IMAP-server.

Alla övriga konton

För alla övriga konton kan du använda alternativet manuell konfiguration. De flesta andra konton använder IMAP, men några kan använda POP. Du måste göra en mängd olika inställningar innan du börjar, t.ex. ange namn på servrar för inkommande och utgående e-post, portar och SSL-inställningar. Om du har ett Outlook.com-konto hittar du inställningarna nedan. Om du har ett e-postkonto hos en annan leverantör kan du kontakta den leverantörens support för att få hjälp med rätt information eller läsa vårt avsnitt om namnreferens för POP- och IMAP-server. Där hittar du inställningarna för många av de vanligaste e-postleverantörerna.

Serverinformation för Outlook.com:   

 • Kontotyp: IMAP

 • Server för inkommande e-post: imap-mail.outlook.com

 • Server för utgående e-post: smtp-mail.outlook.com

 • Serverport för inkommande (IMAP): 993

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

 • Serverport för utgående (SMTP): 587

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: TLS

Konfigurera kontot med alternativet Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper
 1. Välj Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper > Nästa.

  Använd manuell konfiguration i Outlook 2013
 2. Välj POP eller IMAP > Nästa.

 3. Ange följande information.

  • Ditt namn och e-postadress

  • Kontotyp: Det här är i regel IMAP

  • Server för inkommande e-post

  • Server för utgående e-post

  • Användarnamn: din fullständiga e-postadress

  • Lösenord

 4. Välj Fler inställningar > Utgående server och markera kryssrutan för Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.

 5. På fliken Avancerat anger du den information du får från din e-postleverantör eller som finns i avsnittet om namnreferens för POP- och IMAP-server. De vanligaste inställningarna finns nedan.

  • Inkommande server (IMAP): 993

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

  • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL eller TLS

 6. Välj OK > Nästa > Slutför.

Om det inte går att konfigurera kontot med de här anvisningarna kan du gå till Behöver du mer hjälp?

Överst på sidan

Titta på ett videoklipp

Guiden Automatiska kontoinställningar är det snabbaste sättet att konfigurera ditt konto i Outlook 2013 eller Outlook 2016.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Behöver du mer hjälp?

Om du försöker konfigurera ett Office 365-konto och stöter på problem kan vi diagnostisera och lösa flera vanliga Outlook-installationsproblem åt dig. Om vårt automatiska verktyg inte kan lösa problemet, om du inte använder Office 365 eller om du vill tala med support kan du kontakta supportavdelningen.

Komma igång

Vi kan lösa problemet
Automatiskt diagnostisera och åtgärda problem med Outlook

Hjälp

Behöver du mer hjälp?
Kontakta supportavdelningen.

Överst på sidan

I Outlook finns funktioner för Microsoft Exchange 2010-, POP3- och IMAP-konton. Du får konfigurationsinformationen du behöver för att kunna konfigurera e-postkontot i Outlook från din internetleverantör eller e-postadministratör.

Dina e-postkonton finns samlade i en profil. En profil består av konton, datafiler och inställningar med information om var dina e-postmeddelanden sparas. När du kör Outlook för första gången skapas automatiskt en ny profil. Du hittar mer information om profiler i Skapa en profil.

Lägga till ett e-postkonto första gången du startar Outlook 2010

Om du inte har använt Outlook tidigare eller om du installerar Outlook 2010 på en ny dator startas funktionen Automatiska kontoinställningar automatiskt och kan du konfigurera kontoinställningarna för dina e-postkonton. Du behöver bara ange ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord. Om det inte går att konfigurera e-postkontot automatiskt måste du ange den ytterligare information som krävs manuellt.

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Nästa när du uppmanas att konfigurera ett e-postkonto.

  Startfönster för Outlook 2010

 3. Om du vill lägga till ett e-postkonto klickar du på Ja och sedan på Nästa.

 4. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt konto visas med valt e-postkonto

  Om du anger en e-postadress som slutar på outlook.com eller msn.com måste du lägga till e-postkontot med Microsoft Outlook Hotmail Connector. Du hittar mer information om hur du lägger till dessa typer av e-postkonton i Använda ett Outlook.com-konto i Outlook.

  Obs!: Om datorn är ansluten till en nätverksdomän i en organisation som använder Microsoft Exchange Server infogas din e-postinformation automatiskt. Lösenordsrutan visas inte eftersom ditt nätverkslösenord används.

  En förloppsindikator visas medan kontot konfigureras. Installationen kan ta flera minuter.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att e-postserverinställningarna konfigureras

  Om du inte kan konfigurera kontot på första försöket kan du försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Klicka på Nästa för att fortsätta om du ser det här meddelandet. Om du inte kan konfigurera via den okrypterade anslutningen heller så går det inte att konfigurera e-postkontot automatiskt.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att kontot inte kunde konfigureras

  Klicka på Försök igen eller markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt. Du kan läsa mer i Lägga till ett e-postkonto med hjälp av avancerade inställningar.

  När du har lagt till kontot kan du klicka på Lägg till konto och lägga till fler konton.

  Meddelande att kontot har konfigurerats

 5. Klicka på Slutför när du vill avsluta dialogrutan Lägg till nytt konto.

Överst på sidan

Lägga till ett e-postkonto i Outlook

De flesta lägger till ett e-postkonto när de använder Outlook första gången, men det går att lägga till det första eller ytterligare e-postkonton när som helst.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Lägg till konto under Kontoinformation.

  Backstage-vy och kommandot Lägg till konto

 3. Ange namn, e-postadress och lösenord och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt konto visas med valt e-postkonto

  Om du anger en e-postadress som slutar på outlook.com eller msn.com måste du lägga till e-postkontot med Microsoft Outlook Hotmail Connector. Du hittar mer information om hur du lägger till dessa typer av e-postkonton i Använda ett Outlook.com-konto i Outlook.

  Obs!: Om datorn är ansluten till en nätverksdomän i en organisation som använder Microsoft Exchange Server infogas din e-postinformation automatiskt. Lösenordsrutan visas inte eftersom ditt nätverkslösenord används.

  En förloppsindikator visas medan kontot konfigureras. Installationen kan ta flera minuter.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att e-postserverinställningarna konfigureras

  Om du inte kan konfigurera kontot på första försöket kan du försöka igen med en okrypterad anslutning till e-postservern. Klicka på Nästa för att fortsätta om du ser det här meddelandet. Om du inte kan konfigurera via den okrypterade anslutningen heller så går det inte att konfigurera e-postkontot automatiskt.

  I dialogrutan Lägg till nytt konto anges att kontot inte kunde konfigureras

  Klicka på Försök igen eller markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt. Du kan läsa mer i Lägga till ett e-postkonto med hjälp av avancerade inställningar.

  När du har lagt till kontot kan du klicka på Lägg till konto och lägga till fler konton.

  Meddelande att kontot har konfigurerats

 4. Klicka på Slutför när du vill avsluta dialogrutan Lägg till nytt konto.

  Om du la till ett Exchange Server-konto måste du avsluta och starta om Outlook innan kontot visas och går att använda i Outlook.

Obs!:  Om din profil redan innehåller ett Microsoft Exchange Server-konto och du vill lägga till ytterligare ett måste du använda Automatiska kontoinställningar. Om du vill konfigurera ytterligare ett Exchange Server-konto manuellt måste du avsluta Outlook och sedan använda modulen E-post på Kontrollpanelen.

Överst på sidan

När du ska konfigurera en Exchange- eller POP- eller IMAP-anslutning till e-post i Outlook 2007 automatiskt eller manuellt, behöver du bara skriva din e-postadress och lösenordet för att konfigurera Microsoft Outlook 2007 för åtkomst till den Exchange-baserade e-posten. I Outlook används en process som kallas automatisk upptäckt för att automatiskt hitta dina inställningar och konfigurera en Exchange-anslutning till ditt konto.

Du kanske kan konfigurera Outlook 2007 manuellt för att komma åt ditt e-postkonto med hjälp av POP (Post Office Protocol) eller IMAP (Internet Message Access Protocol). Vi rekommenderar dock att du använder processen automatisk upptäckt för att konfigurera en Exchange-anslutning till ditt konto. Om du använder POP eller IMAP kan du inte använda många av kalenderfunktionerna och andra samarbetsfunktioner som är tillgängliga när du använder Exchange för att ansluta till ditt konto.

Konfigurera en Exchange-anslutning till e-posten i Outlook 2007

Obs!: Outlook 2007 stöder endast en Exchange-anslutning per Outlook-profil. Om du får ett felmeddelande när du försöker lägga till en andra Exchange-anslutning i en Outlook 2007-profil kan du behöva skapa en ny profil. Mer information finns i Behöver jag veta något mer? i den här artikeln.

 1. Öppna Outlook 2007. Om startguiden för Outlook 2007 öppnas automatiskt klickar du på Nästa på första sidan i guiden.

 2. På sidan E-postkonton i guiden klickar du på Nästa för att konfigurera ett e-postkonto.

  • Om startguiden för Outlook 2007 inte öppnas klickar du på Kontoinställningar på menyn Verktyg. I dialogrutan Kontoinställningar klickar du på Nytt på fliken E-post.

 3. På sidan Automatiska kontoinställningar kanske Outlook automatiskt fyller i fälten Ditt namn och E-postadress beroende på hur du loggade in på datorn. Om inställningarna är korrekt ifyllda klickar du på Nästa för att slutföra konfigureringen av ditt konto i Outlook.

  • Om inte inställningarna på sidan Automatiska kontoinställningar är ifyllda eller är fel gör du så här:

   • Skriv in de korrekta inställningarna baserat på den information du fick av personen som hanterar ditt e-postkonto.

   • Om namnet i rutan Ditt namn inte är korrekt kan du behöva återställa alternativen på sidan Automatiska kontoinställningar innan du kan ändra ditt namn. Om du vill återställa alternativen går du till kryssrutan bredvid Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och avmarkerar den.

 4. Efter att du klickat på Nästa på sidan Automatiska kontoinställningar i startguiden kommer Outlook att utföra en sökning online för att hitta dina serverinställningar för e-post.

  Ett meddelande kommer att visas i Outlook 2007 som ber dig om tillåtelse för att en webbsida ska konfigurera ditt konto automatiskt. Outlook måste regelbundet ansluta till den webbsidan för att säkerställa att ditt konto är uppdaterat. Om du inte vill se det här meddelandet varje gång Automatisk upptäckt körs klickar du på Fråga mig inte om den här webbplatsen igen och sedan på Tillåt.

  Outlook 2007 kommer att fortsätta att konfigurera ditt konto. Du kommer att bli tillfrågad om användarnamn och lösenord innan Outlook 2007 kan ansluta till ditt konto. Kontrollera att du anger hela e-postadressen (till exempel förnamn@contoso.com) som användarnamn. Du kanske blir ombedd att ange användarnamn och lösenord flera gånger innan du ansluter.

  • Om Outlook lyckas konfigurera kontot kommer följande text att visas: E-postkontot har konfigurerats för Exchange. Klicka på Slutför.

  • Om Outlook inte kan konfigurera kontot kan du läsa Behöver jag veta något mer? i den här artikeln.

Överst på sidan

Konfigurera en POP- eller IMAP-anslutning till e-posten i Outlook 2007

Du kan konfigurera åtkomst till ditt e-postkonto manuellt i Outlook 2007 med hjälp av POP3 eller IMAP4.

Obs!: Om du använder Outlook 2007 kan du kanske även ansluta med hjälp av Exchange i stället för genom POP3 eller IMAP4. Om du ansluter med Exchange kan du använda kalender- och andra samarbetsfunktioner, vilket inte går om du ansluter genom IMAP4 eller POP3. Mer information finns i Behöver jag veta något mer? i den här artikeln.

 1. Öppna Outlook. Dialogrutan Kontoinställningar öppnas första gången du öppnar Outlook. Om dialogrutan Kontoinställningar inte öppnas första gången du öppnar Outlook, gör du följande:

  • På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

  • Klicka på Nytt på fliken E-post i dialogrutan Kontoinställningar.

 2. På sidan Välj e-posttjänst kontrollerar du att Microsoft Exchange, POP, IMAP eller HTTP är markerat och klickar sedan på Nästa.

 3. Längst ned på sidan Automatiska kontoinställningar markerar du kryssrutan Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt.

 4. Klicka på Internetbaserad e-post > Nästa.

 5. Uppge följande information på sidan Inställningar för e-post på Internet under Användarinformation:

  • I rutan Ditt namn anger du det namn du vill att användare ska se när du skickar e-post från det här kontot.

  • I rutan E-postadress anger du din e-postadress.

 6. Uppge följande information under Serverinformation:

  • Under Kontotyp markerar du IMAP eller POP3. Vi rekommenderar att du använder IMAP eftersom IMAP kan använda fler funktioner.

  • I rutan Server för inkommande e-post skriver du in IMAP- eller POP-serverns namn. Om du ansluter till din Office 365-e-post är IMAP- eller POP-servernamnet outlook.office365.com. Om du inte använder Office 365 läser du Hitta dina serverinställningar för POP eller IMAP i den här artikeln.

  • Skriv SMTP-servernamnet i rutan Server för utgående e-post (SMTP). Om du ansluter till din Office 365-e-post är SMTP-servernamnet smtp.office365.com. Om du inte använder Office 365 läser du Hitta dina serverinställningar för POP eller IMAP i den här artikeln.

 7. Uppge följande information under Inloggningsinformation:

  • I rutan Användarnamn anger du din e-postadress.

  • Skriv ditt lösenord i rutan Lösenord. Om du vill att lösenordet ska sparas i Outlook markerar du kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

 8. Längst ned på sidan klickar du på Fler inställningar och markerar sedan dialogrutan Inställningar för Internet-e-post så här:

  På fliken Utgående server väljer du Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.

  På fliken Avancerat:

  • Under Inkommande server (IMAP) eller Inkommande server (POP3) bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning väljer du SSL i listan.

  • Under Utgående server (SMTP), bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning, väljer du TLS, och klickar sedan på OK.

  • Om du använder POP3 och du vill behålla en kopia av dina meddelanden på servern går du in under Leverans och klickar på Lämna en kopia av meddelanden på servern. Om du inte markerar det här alternativet kommer alla meddelanden att tas bort från servern och sparas på datorn.

 9. På sidan Lägg till nya e-postinställningar klickar du på Nästa.

 10. På sidan Gratulationer klickar du på Avsluta. Stäng därefter dialogrutan Kontoinställningar.

 11. På sidan Kontoinställningar klickar du på Stäng.

 12. Om du använder IMAP4 visas en fråga om du vill ladda ned mappar för den e-postserver du har lagt till. Klicka på Ja. Använd sedan Outlook 2007-användargränssnittet för att välja vilka mappar du vill synkronisera mellan servern och datorn och klicka sedan på OK.

Mer information om hur du använder Outlook 2007 finns i hjälpdokumentationen som tillhandahölls med Outlook 2007.

Hitta dina POP- och IMAP-serverinställningar

Använd de här stegen för att hitta inställningarna.

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information finns i Logga in på Outlook Web App.

 2. I navigeringsfältet i Outlook Web App klickar du på Inställningar Inställningar-ikon > Alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för POP- eller IMAP-åtkomst.

 3. Namnen på POP3-, IMAP4- och SMTP-servrarna och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan Inställningar för POP- eller IMAP-åtkomst, under POP-inställning eller IMAP-inställning respektive SMTP-inställning.

Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

 • Om du har ett e-postkonto som kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in på Outlook Web App. Om du inte registrerar ditt konto kan du inte ansluta till e-postkontot med hjälp av Outlook. När du har loggat in på kontot ska du logga ut och sedan försöka att ansluta med hjälp av Outlook. Mer information finns i Logga in på Outlook Web App.

 • Om du inte automatiskt blir ansluten till ditt konto av Automatiska kontoinställningar kan du göra något av följande:

  • Försök igen efter några minuter.

  • Om du omedelbart behöver ansluta till ditt e-postkonto kan du använda en webbläsare eller ett e-postprogram som stöder POP eller IMAP för att ansluta till ditt konto via Outlook Web App. Mer information om hur du ansluter med hjälp av en webbläsare finns i avsnittet Logga in på Outlook Web App. Mer information om hur du ansluter via ett POP- eller ett IMAP-e-postprogram finns i avsnittet Använda e-postprogram med IMAP eller POP.

  • Om du vet vem som hanterar din postlåda (med andra ord din e-postadministratör) kan du kontakta den personen och rapportera felet som uppstår när du försöker ansluta med Outlook.

 • Outlook 2007 stöder endast ett Exchange-e-postkonto per Outlook-profil. Om du försöker lägga till en andra Exchange-anslutning när Outlook är igång kan du få följande felmeddelande.

  Du kan inte lägga till ett Exchange-konto för den här profilen medan Outlook körs. Stäng Outlook och klicka på e-postikonen på Kontrollpanelen för att lägga till ett Exchange-konto.

 • Om du redan har en Exchange-anslutning i din Exchange-profil kanske du behöver radera din nuvarande profil och skapa en ny innan du kan följa instruktionerna i den här artikeln. Mer information om Exchange-profiler finns i Ta bort ett e-postkonto från Outlook.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×