Konfigurera det översta länkfältet för webbplatsnavigering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med flikarna i det övre länkfältet, som visas överst på varje sida, kan webbplatsens användare öppna andra webbplatser i webbplatssamlingen. Det övre länkfältet kallas även för global navigering, eftersom det kan vara samma för alla webbplatser i en webbplatssamling. Men underwebbplatser kan konfigureras så att det inte visas i det övre länkfältet på den överordnade webbplatsen. Vilka alternativ som du har tillgång till för konfigurering av övre länkfältet varierar beroende på om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatssamling.

Följande är ett exempel på en övre länkfältet från fiktivt Contoso-webbplatsen. Marknadsföring, försäljning och ekonomi är underwebbplatser på Contoso överordnad webbplats.

Övre länkfältet

Du kan också konfigurera Snabbstart för navigering. Mer information finns i avsnittet Konfigurera Snabbstart för webbplatsnavigering.

I den här artikeln

Innan du börjar

Måste du ha behörighet att konfigurera navigeringen?

Publicering är aktiverat för webbplatsen?

Sökväg navigering

Konfigurera arv för det övre länkfältet

Konfigurera arv för det övre länkfältet på en icke-publiceringswebbplats

Konfigurera arv för det övre länkfältet på en publiceringswebbplats

Lägga till, redigera eller ta bort en länk från det övre länkfältet

Lägga till, redigera eller ta bort länkar från det övre länkfältet på en icke-publiceringswebbplats

Lägga till, redigera eller ta bort länkar från det övre länkfältet på en publiceringswebbplats

Ändra ordningen på länkar i det övre länkfältet

Ändra ordningen på länkar i det övre länkfältet på en icke-publiceringswebbplats

Manuellt ändra ordning på länkar i det övre länkfältet på en publiceringswebbplats

Automatiskt sortera objekt i det övre länkfältet på en publiceringswebbplats

Visa eller dölja underwebbplatser och sidor i det övre länkfältet

Visa underwebbplatser på menyerna i det övre länkfältet

Innan du börjar

Du har den behörighet som krävs för att konfigurera navigeringen?

Om du vill hantera navigering för en webbplats måste du ha minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen. Du har nödvändiga behörigheter för att konfigurera navigeringen för webbplatsen om Webbplatsinställningar är ett alternativ på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder och på sidan webbplatser finns kommandot Navigering under utseende (på icke-publicering webbplatser kommer att se kommandona Snabbstart och övre länkfältet under utseende och känsla i stället för Navigering.
Webbplatsinställningar-menyn

Publicering är aktiverat för webbplatsen?

Innan du börjar konfigurera navigeringen för din webbplats måste du avgöra om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen. Det är viktigt att veta om din webbplats är en publiceringswebbplats eftersom navigeringens konfigurationsalternativ för en publiceringswebbplats är mer omfattande än de som finns tillgängliga för en webbplats utan publicering.

Beroende på vilken typ av webbplats du har kommer du att se olika navigeringsalternativ på sidan Webbplatsinställningar. Så här kan du snabbt avgöra vilken typ av webbplats som du arbetar med:

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Titta på listan med länkar på sidan Webbplatsinställningar under Utseende.

  • Om du ser en länk med titeln Navigeringoch sedan du arbetar med en publiceringswebbplats och du kan konfigurera din webbplats med navigeringsinställningar sidan.
   Navigering

  • Om du ser länkar övre länkfältet och Snabbstart klickar du arbetar med en icke-publiceringswebbplats och du har en mer begränsad uppsättning navigering konfigurationsalternativ som är tillgängliga för dig.
   Utseende

Sökväg navigering

Du kan inte konfigurera sökväg navigering. Följande är ett exempel på sökväg navigering.
Sökväg

Överst på sidan

Konfigurera arv för det översta länkfältet

Du kan konfigurera det översta länkfältet för en webbplats för att använda samma översta länkfält som den överordnade webbplatsen. Med andra ord ärver underwebbplatsen det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen. Alternativt kan du konfigurera det översta länkfältet för en webbplats att vara unikt för den webbplatsen

Vilka alternativ och procedurer för att konfigurera arv för det övre länkfältet skiljer sig mellan publiceringswebbplatser och icke-publicering webbplatser. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Konfigurera arv för det översta länkfältet på en webbplats utan publicering

När du skapar en ny webbplats i en webbplatssamling för vilka publiceringsfunktioner är aktiverade kan du välja att inkludera platsen i det översta länkfältet på den överordnade webbplatsen och om du vill använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen. Därmed kan du välja tre olika konfigurationsalternativ för en ny webbplats:

 • Ärvda och ingår i överordnat     Platsen ingår som en flik i det övre länkfältet på den överordnade webbplatsen och använder samma övre länkfältet som den överordnade webbplatsen. Det övre länkfältet kan inte konfigureras på den här nivån utan att först bryta arvet från den överordnade webbplatsen.

 • Ärvda ingår inte i överordnade     Webbplatsen använder samma övre länkfältet som den överordnade webbplatsen men ingår inte som en flik i det övre länkfältet på den överordnade webbplatsen. Det övre länkfältet kan inte konfigureras på den här nivån utan att först bryta arvet från den överordnade webbplatsen.

 • Unik     Webbplatsen är inte finns med som en flik i det övre länkfältet på den överordnade webbplatsen och inte använda samma övre länkfältet som den överordnade webbplatsen. Det övre länkfältet kan konfigureras på denna nivå och är helt separat från den överordnade webbplatsen.

Om du ändrar namnet på en webbplats genom att redigera inställningen på sidan Rubrik, Beskrivning och Ikon uppdateras inte webbplatsens namn i det översta länkfältet. Namnet som visas i det översta länkfältet måste redigeras direkt i det översta länkfältet.

När du skapar en underwebbplats, den visas som standard i det övre länkfältet på den överordnad webbplats och har en unik övre länkfältet. Du kan ändra inställningarna när som helst. För att konfigurera det övre länkfältet inställningar för en underwebbplats:

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på övre länkfältet i utseende och känsla.
  Utseende

 3. Gör något av följande:

  • För att skapa anpassade länkar för underwebbplats klickar du på sluta att ärva Länkar. Länkarna från det övre länkfältet på den överordnade webbplatsen bevaras inte när du konfigurerar underwebbplatsen för att sluta att ärva länkar.

  • Att använda samma länkar som den överordnade platsen klickar du på Använd Länkar från överordnade. Länkarna i det övre länkfältet för underwebbplats tas bort när du konfigurerar underwebbplatsen ska använda samma övre länkfältet som den överordnade webbplatsen.

Konfigurera arv för det översta länkfältet på en webbplats med publicering

När du skapar en publiceringswebbplats kan du välja om du vill använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen. Du kan ändra dessa inställningar när som helst med hjälp av sidan Navigeringsinställningar. Så här konfigurerar du det översta länkfältet för en underwebbplats:

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i kolumnen Utseende.

  Navigering
  anteckningar i navigeringen kommandot visas under utseende om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen och du har minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen.

 3. Gör något av följande i Global navigering:

  • Om du vill visa samma länkfält som den överordnade webbplatsen väljer du Använd den överordnade webbplatsens navigeringsobjekt.

  • Välj Visa navigeringsobjekt nedanför den aktuella webbplatsen om du vill visa en övre länkfältet som är unika för den aktuella webbplatsen.

   Molnanimation Navigeringsinställningar

   Obs!:  Dessa alternativ är inte tillgängligt om du befinner dig på den högsta nivån i webbplatssamlingen eftersom en webbplats på högsta nivån inte har en överordnad webbplats.

 4. I avsnittet Global navigering

  • Om du vill visa underwebbplatserna för den aktuella platsen i det översta länkfältet väljer du Visa underwebbplatser.

  • Om du vill visa sidorna på den aktuella platsen i det översta länkfältet väljer du Visa sidor.

  • Om du vill begränsa antalet länkar till webbplatser och sidor som automatiskt visas i det översta länkfältet skriver du ett tal för Maximalt antal dynamiska objekt som ska visas inom den här navigeringsnivån.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till, redigera eller ta bort en länk i det översta länkfältet

De steg som du utföra för att lägga till, redigera eller ta bort länkar från det övre länkfältet varierar beroende på om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatssamlingen. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Lägga till, redigera eller ta bort länkar från det översta länkfältet för en webbplats utan publicering

Om din webbplats använder ett unikt översta länkfält (det vill säga att den är en webbplats på översta nivån eller att den inte ärver sitt övre länkfält från en överordnad webbplats) kan du konfigurera länkar som visas på översta länkfältet för webbplatsen. Du kan också infoga länkar till webbplatser utanför webbplatssamlingen.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Det översta länkfältet i kolumnen Utseende.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Ny navigeringslänk. Skriv URL: EN och en beskrivning för länken. URL-Adressen kan länka till en giltig sökväg, till exempel en mapp i den här webbplatsen dela inom organisationens intranät eller en länk till en plats på internet.

   Ny navigeringslänk

  • Om du vill redigera en länk klickar du på knappen Redigera intill den länk som du vill redigera Redigera och gör nödvändiga ändringar. Du kan bara redigera beskrivningen för standardlänkar, till exempel start.

  • Att Ta bort en länk och klicka på knappen Redigera intill länken Redigera , klicka på Ta bort.

   Viktigt!: När du tar bort en rubrik från det översta länkfältet på en webbplats utan publicering kommer alla länkar som finns under den rubriken också att tas bort.

 4. Klicka på OK.

Lägga till, redigera eller ta bort länkar från det översta länkfältet för en webbplats med publicering

Du kan använda avsnittet Navigering - Redigering och sortering på sidan Navigeringsinställningar för att lägga till en ny rubrik eller länk eller redigera en befintlig rubrik eller länk i det övre länkfältet.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering under Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. I avsnittet Navigation redigering och sorteringGlobal navigering för att välja det övre länkfältet.

  Global Navigering

  Obs!: Om du inte ser några listor med länkar som organiserats under rubrikerna Global navigering eller Aktuell navigering kanske din webbplats ärver sin globala navigering från den överordnade webbplatsen. I detta fall kommer du att begränsas till att lägga till eller redigera länkar i Snabbstart om du vill sluta ärva Global navigering från den överordnade webbplatsen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra en rubrik eller länk markerar du denna och klickar sedan på Redigera.

  • Om du vill lägga till en ny rubrik klickar du på Lägg till rubrik.

  • Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Lägg till länk.

   Obs!: Om du markerar en rubrik läggs länken till under denna rubrik. Om du väljer en länk kommer länken du skapar att läggas till på samma nivå som den markerade länken.

  • Om du vill ta bort en rubrik eller länk markerar du länken eller rubriken i avsnittet Navigering - Redigering och sortering och klickar sedan på Ta bort.

   Obs!: När du tar bort en rubrik från det översta länkfältet på en publiceringswebbplats kommer alla länkar som finns under den rubriken inte att tas bort och de kommer att visas som rubriker när deras ursprungliga rubrik har tagits bort.

 5. I den dialogruta som visas när du lägger till eller redigerar ett objekt konfigurerar du följande:

  • Titel  Skriv rubriken rubriken eller länk som du vill att det ska visas. Titel är obligatorisk.

  • URL  Skriv in URL-adressen för rubriken eller länk. En URL är obligatoriskt för länkar men som är valfri för rubriker.

   Om du vill att URL-adressen ska öppnas i ett annat webbläsarfönster än det som används av webbplatsen väljer du Öppna länk i nytt fönster.

  • Beskrivning  anger du en beskrivning för rubriken eller länk. Beskrivning är en frivillig inställning.

  • Målgrupp   Om du vill begränsa synlighet, ange eller bläddra till en målgrupp för rubrik eller länka. Endast de målgrupper som du anger kan se länken eller rubrik (och allt under rubriken). Om du inte anger någon målgrupper kan länken visas alla målgrupper. Målgrupp är en valfri inställning.

   Dialogrutan Navigeringsrubrik

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ordning på länkar i det övre länkfältet

De steg du utföra för att ändra ordning på länkar i det övre länkfältet varierar beroende på om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatssamlingen. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Ändra ordning på länkarna i det övre länkfältet för en webbplats utan publicering

Du kan ändra visningsordningen för flikarna i det översta länkfältet. Om du för en viss webbplats ändrar ordning på objekten i det översta länkfältet, införs ändringarna också för de webbplatser som ärver det översta navigeringsfältet från den aktuella webbplatsen.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Det översta länkfältet i avsnittet Utseende.

 3. Klicka på Ändra ordning.

 4. Klicka i kolumnen Länkordning på alternativen för ändring av visningsordningen för länkarna i det översta länkfältet.

 5. Klicka på OK.

Manuellt ändra ordning på länkarna i det övre länkfältet för en webbplats med publicering

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. I avsnittet Navigering - Redigering och sortering väljer du det objekt som du vill flytta under Global navigering och gör sedan något av följande:

  • Om du vill flytta ett objekt åt vänster på det övre länkfältet klickar du på Flytta upp

  • Om du vill flytta ett objekt till höger i det övre länkfältet klickar du på Flytta ned.

   Flytta Global Navigering

 4. Upprepa steg 3 om du vill ändra ordningen på eventuella ytterligare objekt.

 5. Klicka på OK när du är klar med ordningsändringen.

Automatiskt sortera objekt i det övre länkfältet för en webbplats med publicering

Om du arbetar på en webbplats där publiceringsfunktioner har aktiverats kan du konfigurera navigeringsobjekt så att de sorteras automatiskt, till exempel efter namn.

Viktigt!: Sorteringsinställningar gäller för både det översta länkfältet och fältet Snabbstart. Alla ändringar du gör tillämpas på båda dessa navigeringselement.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. I avsnittet Sortering väljer du Sortera automatiskt för att sortera underwebbplatser, navigeringslänkar, listor, bibliotek och sidor automatiskt i stigande eller fallande alfabetisk eller numerisk ordning, baserat på rubrik, skapad datum eller datum för senaste ändring.

  Om du vill sortera alla navigeringsobjekt manuellt, utom sidor, väljer du alternativet Sortera manuellt och markerar sedan kryssrutan Sortera sidor automatiskt. Sidorna sorteras enligt inställningarna i avsnittet Automatisk sortering.

  Sortering

  1. I listan Sortera efter i avsnittet Automatisk sortering gör du något av följande:

   • Om du vill sortera objekt efter namn väljer du Rubrik.

   • Om du vill sortera objekt efter det datum de skapades väljer du Skapad.

   • Om du vill sortera objekt efter det datum då de senast ändrades väljer du Senast ändrad.

  2. Ange sorteringsordning genom att välja antingen i stigande ordning (A,B,C eller 1,2,3) eller i fallande ordning (C,B,A eller 3,2,1).

  3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa eller dölja underwebbplatser och sidor i det översta länkfältet

Om du arbetar på en webbplats där publiceringsfunktioner har aktiverats har du möjlighet att visa eller dölja sidor och underwebbplatser på det översta länkfältet.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. Gör något av följande i avsnittet Navigering - Redigering och sortering:

  • Om du vill visa en underwebbplats eller en sida som är dold markerar du det objektet och klickar sedan på Visa.

  • Om du vill dölja en underwebbplats eller den sida som visas i det övre länkfältet, markerar du objektet och klicka sedan på Dölj.

   Flytta Global Navigering

   Meddelanden: 

   • Kommandona Dölj och Visa är endast tillgängliga för navigeringsobjekt som är underwebbplatser eller sidor. Du kan inte dölja rubriker eller länkar.

   • När du väljer ett objekt som är synligt i fältet Snabbstart är endast alternativet Dölj tillgängligt. När du väljer ett objekt som är dolt i fältet Snabbstart visas endast alternativet Visa.

Överst på sidan

Visa underwebbplatser i nedrullningsbara menyer i det översta länkfältet

Om du arbetar på en webbplats med publicering kan du ange om du vill att underwebbplatser och sidor på webbplatsen ska visas automatiskt i det översta länkfältet. I det översta länkfältet visas underwebbplatser och sidor på den aktuella webbplatsen som nya flikar (vilket förutsätter att webbplatsen inte ärver dess navigering från en överordnad webbplats). Om du väljer att visa underwebbplatser och/eller sidor för alla webbplatser i webbplatssamlingen visas underwebbplatser och sidor under underwebbplatserna på högsta nivån som länkar i nedrullningsbara menyer från respektive flik i det övre länkfältet.

Nedrullningsbar meny

Obs!: Om du bestämmer dig för att visa navigeringsobjekt för underwebbplatser eller sidor kan din webbplats verka rörig om det finns många underwebbplatser eller sidor. Om strukturen på din totala webbplatssamling inte kommer att planeras eller hanteras centralt kanske du vill konfigurera webbplatsen så att underwebbplatser och sidor inte visas automatiskt.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. Gör något av följande i Global navigering:

  • Om du vill visa länkar till underwebbplatser i det övre länkfältet markerar du kryssrutan Visa underwebbplatser.

  • Om du vill visa länkar till sidorna i det översta länkfältet markerar du kryssrutan Visa sidor.

  • Om du vill dölja länkar till underwebbplatser i det övre länkfältet avmarkerar du kryssrutan Visa underwebbplatser.

  • Om du vill dölja länkar till sidor i det övre länkfältet avmarkerar du kryssrutan Visa sidor.

  • Om du konfigurerar din webbplats att visa underwebbplatser och sidor, men din webbplats är inställd på att visa global navigering (det översta länkfältet) för den överordnade webbplatsen kommer du inte att se länkar till dessa underwebbplatser och sidor i navigationen för din nuvarande webbplats om inte navigeringen för den överordnade webbplatsen har konfigurerats att visa underwebbplatser och sidor.

  • Om du konfigurerar navigering för en webbplats på översta nivån och du vill att sidor eller underwebbplatser under underwebbplatserna på högsta nivån ska visas på nedrullningsbara menyer från det översta länkfältet måste du konfigurera att webbplatsen på högsta nivån ska visa underwebbplatser och sidor, och du måste också konfigurera att de enskilda underwebbplatserna ska visa sina underwebbplatser och sidor.

  • Om du inte vill att alla underwebbplatser och sidor för att visa kan du dölja sidor och underwebbplatser individuellt när du har konfigurerat de ska visas. Mer information finns i Visa eller Dölj underwebbplatser och sidor i det övre länkfältet i den här artikeln.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×