Konfigurera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Mac OS

Uppdaterades senast: april 2017

Den här artikeln är avsedd för IT-administratörer som hanterar OneDrive för företag-inställningar i arbets- eller skolmiljöer. Om du inte är en IT-administratör läser du Komma igång med nästa generations synkroniseringsklient för OneDrive för företag i Mac OS X.

Hantera OneDrive-inställningar i Mac OS med hjälp av egenskapslistefiler (Plist)

Använd följande nycklar om du vill förkonfigurera eller ändra inställningar för användarna. Nycklarna är samma oavsett om du kör App Store-versionen eller den fristående versionen av synkroniseringsklienten, men namnet på egenskapslistefilen och domännamnet är inte samma. När du konfigurerar inställningarna är det viktigt att du tillämpar dem på rätt domän beroende på versionen av synkroniseringsklienten.

Fristående

Mac App Store

PList-plats

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive.plist

~/Library/Containers/com.microsoft.OneDrive-mac/Data/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive-mac.plist

Domän

com.microsoft.OneDrive

com.microsoft.OneDrive-mac

Distribuera inställningarna för synkroniseringsklienten

Distribuera inställningarna i Mac OS som vanligt:

  1. Avsluta programmet OneDrive.

  2. Ange de inställningar som du vill ändra genom att skapa en Plist med värdena, eller använd ett skript om du vill använda standardvärdena.

  3. Distribuera inställningar till den lokala datorn.

  4. Uppdatera inställningscachen.

    De nya inställningarna börjar användas nästa gång OneDrive startar.

Översikt över inställningar

Följande tabell innehåller alla inställningar som för närvarande exponeras för OneDrive-synkroniseringsklienten. Du måste konfigurera parametrarna inom parentes.

Inställning

Beskrivning

Parametrar

Exempel på en Plist-post

Inaktivera personliga konton

Hindrar användarna från att logga in och synkronisera filer i personliga OneDrive-konton. Om den här nyckeln anges efter att en användare har konfigurerat synkronisering med ett personligt konto, så loggas användaren ut.

DisablePersonalSync (boolesk): När värdet är true hindrar den här parametern användaren från att lägga till eller synkronisera personliga konton.

<key>DisablePersonalSync</key>
<(Bool)/>

Plats för standardmapp

Anger standardplatsen för OneDrive-mappen för varje klientorganisation

TenantID (sträng): TenantID avgör vilka konton som standardinställningen för mappens plats ska gälla för. Hitta ditt klient-ID för Office 365

DefaultFolderPath (sträng): DefaultFolder anger standardmapplatsen.

Sökvägen måste redan finnas när användare konfigurerar synkroniseringsklienten. För den fristående versionen skapas sökvägen på användarnas datorer om den inte redan finns.

<Key>Tenants</key>
<dict>
     <key>(TenantID)</key>
     <dict>
          <key>DefaultFolder</key>
          <string>(DefaultFolderPath)</string>
     </dict>
</dict>

Automatisk bandbredd i procent för filöverföring

Gör att synkroniseringsklienten automatiskt kan ange hur mycket bandbredd som används baserat på den tillgängliga bandbredden för överföring av filer.

Bandwidth (heltal): Den här parametern avgör hur stor procentandel av den lokala bandbredden som synkroniseringsklienten kan använda för överföring. Giltiga värden är 1 till och med 99.

<key>AutomaticUploadBandwidthPercentage</key>
<Int>(Bandwidth)</int>

Ikon i Dock

Anger om en ikon i Dock visas för OneDrive

HideDockIcon (boolesk): När värdet är true döljer den här parametern OneDrive-ikonen i Dock även om programmet körs.

<key>HideDockIcon</key>
<(Bool)/>

Du kan också konfigurera den fristående synkroniseringsklienten för OneDrive för att få fördröjda uppdateringar.

PList-plats

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDriveUpdater.plist

Domän

com.microsoft.OneDriveUpdater

Inställning

Beskrivning

Parametrar

Exempel på en Plist-post

Tier

Definierar uppdateringsringen för datorn

UpdateRing (sträng): Den här parametern har två olika värden.

Production – Standarduppdateringsringen för OneDrive-uppdateringar.

Företag – den här uppdateringsringen tar emot uppdateringar när de har distribuerats via produktionsringen. Du kan också styra distributionen av uppdateringar. Mer information om uppdateringsringarna och hur synkroniseringsklienten söker efter uppdateringar finns i artikeln om uppdateringsprocessen för OneDrive-synkroniseringsklienten.

<key>Tier</key>
<string>(UpdateRing)</string>
 
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×