Konfigurera Snabbstart för webbplatsnavigering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet Snabbstart innehåller länkar om du vill markera listor och bibliotek på den aktuella webbplatsen och kan också innehålla länkar till underwebbplatser och sidor i den aktuella webbplatsen. Du använder Snabbstart för att navigera mellan olika områden på din webbplats, t ex mellan en lista och ett bibliotek eller från en överordnad webbplats till en underwebbplats.

Obs!: Du kan också konfigurera det övre länkfältet för navigering. Mer information finns i Konfigurera det övre länkfältet för webbplatsnavigering.

I den här artikeln

Innan du börjar

Mer information om Snabbstart

Måste du ha behörighet att konfigurera navigeringen?

Publicering är aktiverat för webbplatsen?

Konfigurera arv för Snabbstart

Konfigurera arv för Snabbstart på en publiceringswebbplats

Visa eller dölja Snabbstart

Lägga till, redigera eller ta bort en rubrik i Snabbstart

Lägga till, redigera eller ta bort en Snabbstart rubrik på en icke-publiceringswebbplats

Lägga till, redigera eller ta bort en Snabbstart rubrik på en publiceringswebbplats

Lägga till eller ta bort en lista eller ett bibliotek från Snabbstart

Lägga till eller ta bort en lista eller ett bibliotek från fältet Snabbstart med hjälp av inställningar för lista eller ett bibliotek

Ta bort en lista eller ett bibliotek från fältet Snabbstart med Webbplatsinställningar för icke-publicering webbplatser

Ta bort en lista eller ett bibliotek från fältet Snabbstart med Webbplatsinställningar för publiceringswebbplatser

Lägga till en länk i Snabbstart

Lägga till en Snabbstart länk på en icke-publiceringswebbplats

Lägga till en Snabbstart länk till en publiceringswebbplats

Redigera, flytta eller ta bort en länk i Snabbstart

Redigera, flytta eller ta bort en Snabbstart länk på en icke-publiceringswebbplats

Redigera, flytta eller ta bort en Snabbstart länk på en publiceringswebbplats

Ändra ordning på objekten i Snabbstart

Ändra ordningen på Snabbstart objekt i en icke-publiceringswebbplats

Ändra ordningen på Snabbstart objekt på en publiceringswebbplats

Dölja och visa enskilda underwebbplatser och sidor på en publiceringswebbplats

Automatiskt sortera objekt i Snabbstart

Innan du börjar

Mer information om Snabbstart

Du kan redigera Snabbstart genom att lägga till, ta bort eller ändra ordning på länkarna. Du kan också visa eller dölja länkar till underwebbplatser och sidor i Snabbstart, lägga till länkar till sidor utanför webbplatsen och till och med dölja Snabbstart. Snabbstart visas i kanten på de flesta sidor på en webbplats.

Fältet Snabbstart är kallas även aktuell navigering, eftersom det främst används för att navigera mellan funktioner i den aktuella webbplatsen. Alternativen för dig för att konfigurera Snabbstart varierar beroende på om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplatssamling.

Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Följande är ett exempel på Snabbstart.

Snabbstart

Du har den behörighet som krävs för att konfigurera navigeringen?

Om du vill hantera navigering för en webbplats måste du ha minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen. Du har nödvändiga behörigheter för att konfigurera navigeringen för webbplatsen om Webbplatsinställningar är ett alternativ på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder och på sidan webbplatser finns kommandot Navigering under utseende (på icke-publicering webbplatser kommer att se kommandona Snabbstart och övre länkfältet under utseende och känsla i stället för Navigering ).
Webbplatsinställningar-menyn

Publicering är aktiverat för webbplatsen?

Innan du börjar konfigurera navigeringen för din webbplats måste du avgöra om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen. Det är viktigt att veta om din webbplats är en publiceringswebbplats eftersom navigeringens konfigurationsalternativ för en publiceringswebbplats är mer omfattande än de som finns tillgängliga för en webbplats utan publicering.

Beroende på vilken typ av webbplats du har kommer du att se olika navigeringsalternativ på sidan Webbplatsinställningar. Så här kan du snabbt avgöra vilken typ av webbplats som du arbetar med:

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Titta på listan med länkar på sidan Webbplatsinställningar under Utseende.

  • Om du ser en länk med titeln Navigeringoch sedan du arbetar med en publiceringswebbplats och du kan konfigurera din webbplats med navigeringsinställningar sidan.
   Navigering

  • Om du ser länkar övre länkfältet och Snabbstart klickar du arbetar med en icke-publiceringswebbplats och du har en mer begränsad uppsättning navigering konfigurationsalternativ som är tillgängliga för dig.
   Utseende

Överst på sidan

Konfigurera arv för Snabbstart

Du kan konfigurera Snabbstart för publicering underwebbplats om du vill använda samma i Snabbstart som överordnad webbplats. Underwebbplatsen ärver Snabbstart från den överordnade webbplatsen. Du kan också konfigurera Snabbstart för publicering underwebbplats om du vill vara unikt för den webbplatsen.

Du kan inte konfigurera en icke-publicering underwebbplats så att de ärver Snabbstart på den överordnade webbplatsen. En icke-publicering underwebbplats kommer att ha en unik Snabbstart. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i webbplatssamlingen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Konfigurera arv för Snabbstart på en publiceringswebbplats

När du skapar en publiceringsaktiverad underwebbplats kan du inte konfigurera underwebbplatsen så att den ärver Snabbstart från den överordnade webbplatsen. När du har skapat underwebbplatsen kan du emellertid konfigurera arvsinställningar för Snabbstart på sidan Navigeringsinställningar.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  Kommandot Navigering visas under utseende och känsla om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen och du har minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen.

 3. Gör något av följande i avsnittet Aktuell navigering:

  • Om du vill göra det lätt för webbplatsbesökarna att navigera till andra webbplatser i webbplatssamlingen, och om du vill att den här webbplatsen ska ha ett utseende som är enhetligt med andra webbplatser i webbplatssamlingen, klickar du på Använd den överordnade webbplatsens navigeringsobjekt.

  • Om du vill att webbplatsbesökarna ska kunna använda Snabbstart för att navigera till objekt under den aktuella webbplatsen och till underwebbplatser på samma nivå i webbplatssamlingen klickar du på Visa den aktuella platsen, navigeringsobjekten under den aktuella platsen, samt webbplatser på samma nivå.

  • Om du bara vill att objekt under den aktuella webbplatsen ska visas i Snabbstart klickar du på Visa endast navigeringsobjekt under den aktuella webbplatsen.

   Aktuell navigering

 4. I avsnittet Aktuell navigering:

  • Om du vill visa underwebbplatserna för den aktuella webbplatsen i Snabbstart väljer du Visa underwebbplatser.

  • Om du vill visa sidorna för den aktuella webbplatsen i Snabbstart väljer du Visa sidor.

  • Om du vill begränsa antalet länkar till webbplatser och sidor som visas i Snabbstart skriver du ett tal för Maximalt antal dynamiska objekt som ska visas inom den här navigeringsnivån.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa eller dölja Snabbstart

Snabbstart är konfigurerat så att det visas som standard när du skapar de flesta webbplatser. Du kan välja att visa eller dölja Snabbfält, beroende på webbplatsens behov. Du kan till exempel visa Snabbstart på webbplatsen på den översta nivån och dölja fältet på underwebbplatser. Du kan ändra den här inställningen när du vill. Du ändrar den här inställningen på samma sätt för publiceringswebbplatser och andra webbplatser.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Trädvy under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: Kommandot Trädvyn visas under utseende endast om du har minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa Snabbstart markerar du kryssrutan Aktivera Snabbstart.

  • Om du vill dölja Snabbstart, avmarkerar du Aktivera Snabbstart.

   Visa eller dölja Snabbstart

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till, redigera eller ta bort en rubrik i Snabbstart

Rubriker är ett sätt att gruppera länkarna i Snabbstart för webbplatsen, som i standardrubrikerna Listor och Bibliotek. Dessa grupper gör det lättare för webbplatsanvändarna att hitta den information de söker efter.

Alternativ för att konfigurera Snabbstart skiljer sig mellan publiceringswebbplatser och icke-publicering webbplatser. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i din webbplatssamling finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Lägga till, redigera eller ta bort en rubrik i Snabbstart på en webbplats som inte är en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i avsnittet Utseende.

Obs!: Kommandot Snabbstart visas bara under Utseende om publiceringsfunktionerna inte är aktiverade för din webbplats och om du minst har behörigheterna för medlemmar i SharePoint-standardgruppen för design för webbplatsen.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Ny rubrik om du vill lägga till en ny rubrik, ange en URL och en beskrivning för rubriken och klicka sedan på OK. Webbadressen kan länka till valfri giltig sökväg, till exempel en mapp för webbplatsen, en resurs inom organisationens intranät eller en länk till en plats på Internet. URL:en är valfri för rubriker.

  • Om du vill redigera en rubrik klickar du på Redigera knappen Redigera bredvid rubriken. Gör nödvändiga ändringar till URL och beskrivning och klicka sedan på OK.

  • Om du vill ta bort en rubrik, klicka på Redigera knappen Redigera bredvid rubriken och klicka på Ta bort.

   Viktigt!: När du tar bort en rubrik från Snabbstart på en webbplats som inte är en publiceringswebbplats tas alla länkar under rubriken också bort.

Lägga till, redigera eller ta bort en rubrik i Snabbstart på en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. Klicka på önskad rubrik under Aktuell navigering i avsnittet Navigering - Redigering och sortering och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik klickar du på Lägg till rubrik.

  • Om du vill redigera en rubrik markerar du rubriken och klickar på Redigera.

  • Om du vill ta bort en rubrik klickar du på Ta bort.

   Aktuell navigering

   Obs!: När du tar bort en rubrik från Snabbstart på en publiceringswebbplats tas inte länkarna under rubriken bort. De visas som rubriker när den ursprungliga rubriken har tagits bort.

 4. Konfigurera följande i dialogrutan som visas när du lägger till eller redigerar ett objekt:

  • Rubrik. Skriv navigeringsobjektets rubrik som du vill att den ska visas. Rubriken är obligatorisk.

  • URL. Skriv rubrikens eller länkens URL. URL:en är valfri för rubriker.

   Om du vill att URL:en ska öppnas i ett annat webbläsarfönster än det som används av webbplatsen väljer du Öppna länk i nytt fönster.

  • Beskrivning. Skriv en beskrivning av rubriken. Beskrivningen är valfri.

  • Målgrupp. Om du vill begränsa synlighet ange eller bläddra till målgruppen för rubriken. Endast de målgrupper som du anger kan se rubriken länk och allt under rubriken. Om du inte anger någon målgrupper kan länken visas alla målgrupper. Deltagarna är valfritt.

   Dialogrutan Navigeringsrubrik

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort en lista eller ett bibliotek i Snabbstart

När du skapar en lista eller ett bibliotek kan du konfigurera listan eller biblioteket så att en länk automatiskt läggs till i Snabbstart. Du kan ändra det här alternativet senare genom att redigera inställningarna för listan eller biblioteket eller genom att redigera inställningarna för webbplatsen.

Alternativ för att konfigurera Snabbstart skiljer sig mellan publiceringswebbplatser och icke-publicering webbplatser. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i din webbplatssamling finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Lägga till eller ta bort en lista eller ett bibliotek från Snabbstart med hjälp av inställningar för listor eller bibliotek

Följande procedur gäller för publicering och icke-publicering webbplatser.

 1. Klicka på Allt webbplatsinnehåll i Snabbstart.

 2. Klicka på listans eller bibliotekets namn.

 3. Klicka på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek.
  Inställningar för lista

  Namnet på fliken kan variera beroende på vilken typ av lista eller bibliotek. Kalenderlistan har till exempel kalenderfliken.

 4. Klicka på Rubrik, beskrivning och navigering i avsnittet Allmänna inställningar på sidan Inställningar för lista eller bibliotek.

 5. Gör något av följande i avsnittet Navigering på sidan Allmänna inställningar:

  • Klicka på Ja om du vill lägga till ett objekt i Snabbstart.

  • Klicka på Nej om du vill ta bort objektet från Snabbstart.

 6. Visa lista i Snabbstart

 7. Klicka på Spara.

Ta bort en lista eller ett bibliotek från Snabbstart med hjälp av webbplatsinställningar för webbplatser som inte är publiceringswebbplatser

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i avsnittet Utseende.

 3. Klicka på knappen Redigera intill länken Redigera och klicka på Ta bort.

  Obs!: När du tar bort en länk, t.ex. en rubrik, från Snabbstart, tas även eventuella länkar under den länken bort.

Ta bort en lista eller ett bibliotek från Snabbstart med hjälp av webbplatsinställningar för publiceringswebbplatser

Om publiceringsfunktionerna är aktiverade för webbplatsen kan du använda sidan Navigeringsinställningar för att snabbt ta bort en lista eller ett bibliotek från Snabbstart.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. I Navigation redigering och sortering klickar du på objektet under Aktuell navigering som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Aktuell navigering

  Obs!: Om listor för både global navigering och aktuell navigering visas i avsnittet Navigering - Redigering och sortering måste du välja objekten under Aktuell navigering för att ta bort objekt från Snabbstart.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en länk i Snabbstart

Förutom att lägga till länkar i listor och bibliotek på webbplatsen kan du lägga till anpassade länkar i Snabbstart. Du kan till exempel lägga till en länk till information som du eller medlemmar i organisationen ofta använder, t.ex. ett dokument, en kalenderhändelse, en annan webbplats eller en länk till en plats på Internet.

Alternativ för att konfigurera Snabbstart skiljer sig mellan publiceringswebbplatser och icke-publicering webbplatser. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i din webbplatssamling finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Lägga till en länk i Snabbstart på en webbplats som inte är en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Snabbstart visas bara under Utseende om publiceringsfunktionerna inte är aktiverade för din webbplats och om du minst har behörigheterna för medlemmar i SharePoint-standardgruppen för design för webbplatsen.

 3. Klicka på Ny navigeringslänk.

 4. Skriv URL:en, t.ex. http://contoso/reports, och en beskrivning av länken.

 5. Markera den rubrik som du vill att länken ska visas under rubriken.

  Ny navigeringslänk

 6. Klicka på OK.

Lägga till en länk i Snabbstart på en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. Klicka på Aktuell navigering för att konfigurera Snabbstart i Navigation redigering och sortering.

  Aktuell navigering

 4. Klicka på Lägg till länk.

  Om du väljer en rubrik läggs länken till under den rubriken. Om du väljer ett objekt läggs länken till på samma nivå som det valda objektet.

 5. I dialogrutan Navigeringslänk:

  • Rubrik. Skriv namnet för länken som du vill att det ska visas. Rubriken är obligatorisk.

  • URL Skriv URL:en för länken. URL:en är obligatorisk.

   Om du vill att URL:en ska öppnas i ett annat webbläsarfönster än det som används av webbplatsen väljer du Öppna länk i nytt fönster.

  • Beskrivning. Skriv en beskrivning för länken. Beskrivningen är valfri.

  • Målgrupp. Om du vill begränsa synlighet, ange eller bläddra till en målgrupp för länken. Länken kan visas endast de målgrupper som du anger. Om du inte anger någon målgrupper kan länken visas alla målgrupper. Deltagarna är valfritt.

   Dialogrutan Navigeringslänk

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Redigera, flytta eller ta bort en Snabbstart-länk

Alternativ för att konfigurera Snabbstart skiljer sig mellan publiceringswebbplatser och icke-publicering webbplatser. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i din webbplatssamling finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln

Redigera, flytta eller ta bort en länk i Snabbstart på en webbplats som inte är en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Snabbstart visas bara under Utseende om publiceringsfunktionerna inte är aktiverade för din webbplats och om du minst har behörigheterna för medlemmar i SharePoint-standardgruppen för design för webbplatsen.

 3. Klicka på Redigera knappen Redigera för den länk som du vill redigera eller ta bort och gör sedan något av följande:

  • Inför önskade ändringar och klicka sedan på OK, om länken ska redigeras.

  • Markera i listan Rubrik en ny rubrik som länken ska visas under och klicka sedan på OK, om du vill flytta länken till en annan plats i Snabbstart.

  • Klicka på Ta bort och sedan på OK, om länken ska tas bort.

Redigera, flytta eller ta bort en länk i Snabbstart på en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering under Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas bara under Utseende om publiceringsfunktionerna är aktiverade för webbplatsen och om du minst har behörigheterna för medlemmar i SharePoint-standardgruppen för design för webbplatsen.

 3. I avsnittet Navigering - Redigering och sortering väljer du den länk som du vill ändra under Aktuell navigering och gör sedan något av följande:

  • Om du vill redigera länken klickar du på Redigera, gör eventuella nödvändiga ändringar och klickar på OK.

  • Om du vill flytta länken till en annan plats i Snabbstart klickar du på Flytta upp eller Flytta ned.

  • Om du vill ta bort länken klickar du på Ta bort.

   Aktuell navigering

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ordning på objekt i Snabbstart

Du kan ändra ordningen för hur rubriker och länkar visas i Snabbstart. De steg du utföra gör du så här skiljer sig åt beroende på huruvida publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatserna i din webbplatssamling finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Ändra ordning på objekt i Snabbstart på en webbplats som inte är en publiceringswebbplats

På en webbplats som inte är en publiceringswebbplats kan du bara ändra ordning på länkarna under en viss rubrik. Anta till exempel att rubriken Listor innehåller länkar till Kalender och Uppgifter. Du kan flytta rubriken Listor till en annan plats i Snabbstart, men ordningen på länkarna Kalender och Uppgifter kan bara ändras under rubriken Listor. Om du vill flytta länkarna Kalender och Uppgifter till en annan rubrik måste du börja med att ändra länken genom att associera den till en annan rubrik.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  Obs!: Kommandot Snabbstart visas under utseende endast om du har minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen.

 3. Klicka på Ändra ordning.

 4. Klicka på alternativ för att ändra ordningen som rubriker och länkar visas.

  Ändra ordning

 5. Klicka på OK.

Ändra ordning på objekt i Snabbstart på en publiceringswebbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering i avsnittet Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas under Utseende endast om publiceringsfunktioner är aktiverade för din webbplats och du har minst de behörigheter som du får genom att bli tillagd i webbplatsens standardgrupp för SharePoint-designers.

 3. Markera det objekt som du vill flytta i Navigation redigering och sortering och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned tills du har flyttat objektet där du vill ha den.

  Aktuell navigering

  Obs!: Om listor för både global navigering och aktuell navigering visas i avsnittet Navigering - Redigering och sortering måste du välja objekten under Aktuell navigering för att ändra ordning på objekt i Snabbstart.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Dölja eller visa enskilda underwebbplatser eller sidor på en publiceringswebbplats

Om du arbetar med en publiceringswebbplats kan dölja du underwebbplatser och sidor för att förhindra att visas i Snabbstart. En fördel med att dölja objekt från navigeringen är att du kan hindra dem från visar användare när de fortsätter att visas i navigeringshierarkin som du använder för att hantera din webbplats på sidan navigeringsinställningar. Igen, om du vill visa ett objekt kan du markerar du den och klicka på Visa om du vill återställa den till navigeringsfältet på webbplatsen. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering under Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas bara under Utseende om publiceringsfunktionerna är aktiverade för webbplatsen och om du minst har behörigheterna för medlemmar i SharePoint-standardgruppen för design för webbplatsen.

 3. Klicka på den underwebbplats eller sida som du vill dölja eller visa under Aktuell navigering i avsnittet Navigering - Redigering och sortering.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja objektet klickar du på Dölj.

  • Klicka på Visa om du vill visa ett objekt som är dolt.

   Dölj

   Meddelanden: 

   • Kommandona Dölj och Visa är bara tillgängliga för navigeringsobjekt som är underwebbplatser eller sidor. Du kan inte dölja listor, bibliotek eller länkar.

   • När du väljer ett objekt som är synligt i fältet Snabbstart är endast alternativet Dölj tillgängligt. När du väljer ett objekt som är dolt i fältet Snabbstart visas endast alternativet Visa.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Sortera objekt i Snabbstart automatiskt

Om du arbetar på en ort för vilken publiceringsfunktioner är aktiverad kan du konfigurera navigeringsobjekt för att sortera automatiskt, till exempel titel. Information om hur du avgör om publiceringsfunktioner är aktiverade för webbplatsen finns i är aktiverat för webbplatsen för publicering i den här artikeln.

Viktigt!: Sorteringsinställningar gäller för både Snabbstart och det övre länkfältet. Alla ändringar du gör tillämpas på båda dessa navigeringselement.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Navigering under Utseende.

  Obs!: Kommandot Navigering visas bara under Utseende om publiceringsfunktionerna är aktiverade för webbplatsen och om du minst har behörigheterna för medlemmar i SharePoint-standardgruppen för design för webbplatsen.

 3. Välj Sortera automatiskt i avsnittet Sortering om du vill sortera underwebbplatser, navigeringslänkar, listor, bibliotek och sidor automatiskt i stigande eller fallande alfabetisk eller numerisk ordning, baserat på rubrik, genereringsdatum eller datum för senaste ändring.

  Obs!: Om du vill sortera alla navigeringsobjekt manuellt utom sidor väljer du alternativet Sortera manuellt och markerar kryssrutan Sortera sidor automatiskt. Endast sidorna sorteras enligt inställningarna i avsnittet Automatisk sortering.

  Sortering

  1. Välj det objekt som du vill sortera efter (rubrik, skapat den eller senast ändrat den) i listan Sortera efter i avsnittet Automatisk sortering.

  2. Ange sorteringsordning genom att välja antingen i stigande ordning (A,B,C eller 1,2,3) eller i fallande ordning (C,B,A eller 3,2,1).

  3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×