Konfigurera Skype för företag – online

Med Skype för företag – Online kan du hålla kontakten med kollegor, samarbetspartner och kunder med hjälp av funktioner som snabbmeddelanden, ljud- och videokonferenser, telefonsamtal och möten i alla storlekar. Vad är Skype för företag?

Nedanstående steg måste slutföras av personen som köper prenumerationen på Skype för företag – Online eller någon annan på företaget som är tilldelad rollen global administratör för Office 365. Om du har en brandvägg eller proxyserver som begränsar tillgången till delar av internet kan det vara bra att anlita en Microsoft-partner som kan konfigurera Skype för företag åt dig.

 1. Logga in på Office 365

 2. Konfigurera domän och användare

 3. Konfigurera snabbmeddelanden och närvaroinformation i organisationen

 4. Ladda ned och installera Skype för företag

 5. Kontrollera och testa att allt fungerar

 6. Lägg till fler funktioner: konferens med uppringning, PSTN-samtal och Skype-mötessändning

Steg 1: Logga in i Office 365

Skype för företag – Online ingår i Office 365-paketet med tjänster. Innan du konfigurerar Skype för företag – Online måste du logga in i Office 365. Gör så här:

 1. Leta upp ditt användar-ID för Office 365 (t.ex. rob@fourthcoffee.com). Du fick ett e-postmeddelande från Microsoft Online Services-teamet som innehåller det användar-ID för Office 365 som du skapade när du köpte Skype för företag – Online. E-postmeddelandet ser ut ungefär så här:

  Ett exempel på välkomstmeddelandet du får via e-post när du har registrerat dig för Skype för företag – online. Det innehåller ditt Office 365-användar-ID.

 2. Gå till https://portal.office.com/ och ange ditt användar-ID och lösenord för Office 365. När du har loggat in ser du Administrationscenter för Office 365:

  Ett exempel på hur administrationscentret för Office 365 ser ut med ett abonnemang på Skype för företag – online.

Steg 2: Konfigurera domän och användare

Nu när du har loggat in i Office 365 kan du konfigurera domän och användare i organisationen för att använda Skype för företag – Online.

 1. Lägg till användare och domän till Office 365: Använd installationsguiden för Office 365 för att konfigurera din anpassade domän (t.ex. fourthcoffee.com) med Office 365. Som standard innehåller installationsguiden för Office 365 konfigurering av Skype för företag – Online och skapande av användar-ID för Skype för företag. Om du redan har använt guiden för att konfigurera din domän för Office 365 har du slutfört detta steg.

 2. Kontrollera domän och DNS-anslutningar: Använd vårt verktyg, felsökningsprogrammet för domäner, för att kontrollera att dina inställningar för domän och DNS är korrekta. Om du gör det här nu blir det enklare att reda ut eventuella konfigurationsproblem senare, eftersom du kan utesluta DNS-inställningarna som möjlig felkälla till framtida problem.

 3. Konfigurera utgående anslutningar: Det här steget är inte nödvändigt för de flesta småföretag. Men om du har en brandvägg eller proxyserver som begränsar åtkomsten till delar av webben måste du skapa regler för att tillåta åtkomst till Skype för företag – Online-slutpunkterna. Detta är ett avancerat steg som bör utföras av någon som har erfarenhet av att konfigurera brandväggar och proxyservrar. Om du inte har gjort det tidigare kan du anlita en Microsoft-partner som kan konfigurera Skype för företag åt dig.

Steg 3: Konfigurera snabbmeddelanden och närvaroinformation i organisationen

Snabbmeddelanden och närvaroinformation (vad är det här?) är grundläggande funktioner som ingår i Skype för företag. Som standard kan personer i ditt företag använda Skype och skicka snabbmeddelanden till varandra.

 1. Ange vilka övriga personer som Skype för företag-användarna ska kunna kommunicera med:

 2. Välj vilka som kan se om medarbetarna är online: Närvarofunktionen visar vilka personer som är online och vad de har för tillgänglighet, t.ex. tillgänglig, upptagen, inte vid datorn eller presenterar.

  Ett exempel på en persons onlinestatus med ett personligt meddelande.

  Du kan ändra standardinställningarna för alla i organisationen:

  • Visa personens onlinenärvaro för alla i organisationen

  • Visa personens onlinenärvaro endast för personens kontakter

Instruktioner finns i Konfigurera närvaro för Skype för företag – Online.

Steg 4: Ladda ned och installera Skype för företag

Innan du kan använda Skype för företag på en dator eller en mobil enhet måste du och andra personer på företaget ladda ned och installera Skype för företag på enheterna.

Steg 5: Kontrollera och testa att allt fungerar

Först bör du testa om du och andra på företaget kan logga in i Skype för företag. Kontrollera att ni kan skicka snabbmeddelanden till varandra och se närvaroinformation, och prova att genomföra ett snabbt möte.

Problem? Gör så här:

Vill du konfigurera andra tillgängliga funktioner?

Innan du konfigurerar fler funktioner ska du se till att du har licenser för dem. Skype för företag med tilläggslicensiering

Ibland behöver personer i din organisation använda en telefon för att ringa upp ett möte. Skype för företag har funktionen Konferens med uppringning för precis sådana tillfällen. Personer kan ringa upp Skype för företag-möten med en telefon istället för att använda Skype för företag-appen på en mobil enhet eller dator.

Anvisningar finns i Konfigurera uppringnings- eller PSTN-konferens för Skype för företag.

Med funktionen Cloud PBX får du ett telefonsystem för företaget. Samtal till andra Skype för företag-användare i din organisation är gratis och dina anställda kan ta emot röstmeddelanden från varandra och från personer utifrån. De här funktionerna får du med Cloud PBX:

När du lägger till tjänsten PSTN-samtal får dina anställda ett primärt telefonnummer i Skype för företag. De kan ringa och ta emot telefonsamtal utanför företaget. De kan ringa röstsamtal till VoIP-telefoner, datorer och mobilenheter. Vid akuta nödfall kan de ringa 112 för att få hjälp.

Stegvisa anvisningar finns här: Ställa in PSTN-samtal för Skype för företag.

Sändning av Skype-möte är en funktion som gör att du kan producera, hålla i och sända möten med upp till 10 000 deltagare. Mer information om hur den fungerar finns i Vad är Skype-möte – sändning?

Här följer en översikt över inställningsstegen för Sändning av Skype-möte:

 1. Tilldela licenser till användarna: Tilldela licenser för Skype för företag – Online eller Enterprise Plan till alla som kommer att hålla ett sändningsmöte.

 2. Aktivera Skype-mötessändning: Som standard är den här funktionen inaktiverad. När du aktiverar den kan användare hålla sändningsmöten med andra personer i organisationen.

 3. Konfigurera nätverket för Skype-möte – sändning: Om du vill hålla webbseminarier och andra sändningar med deltagare utanför organisationen måste du konfigurera nätverket.

 4. Schemalägga ett övningsmöte som en användare ansluter till: Kontrollera att mötessändningar fungerar genom att schemalägga ett Sändning av Skype-möte på https://portal.broadcast.skype.com och låta någon försöka att ansluta till mötet.

Läs mer om krav på nätverksanslutning

Kvaliteten på ljud, video och programdelning i Skype för företag har påverkas avsevärt av kvaliteten på nätverksanslutningen. Det är viktigt att se till anslutningen mellan företagets nätverk och Skype för företag Online är av bra kvalitet, för att du ska få en optimal användarupplevelse. Information om nätverk och justering finns i Ställa in prestanda för Skype för företag – Online.

Klar med konfigureringen? Komma igång med Skype för företag

Upptäck Skype för företag: Kolla in den här listan med avsnitt som hjälper dig att komma igång snabbt!

Starta ett Skype för företag-konferenssamtal

Konfigurera en videoenhet för Skype för företag

Ringa och ta emot videosamtal med Skype för företag

Mer information finns i

Planera din hybriddistribution för Skype för företag – Server 2015

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×