Konfigurera Skype för företag – online

Med Skype för företag – Online kan du hålla kontakten med kollegor, samarbetspartner och kunder med hjälp av funktioner som snabbmeddelanden, ljud- och videokonferenser, telefonsamtal och möten i alla storlekar. Vad är Skype för företag?

Följande steg måste utföras av den person som köpte prenumerationen på Skype för företag – Online, eller någon annan på företaget med administrativa rättigheter. Om du har en brandvägg eller proxyserver som begränsar åtkomsten till delar av webben kan du anlita en Microsoft-partner som kan konfigurera Skype för företag åt dig.

Skype för företag – Online ingår i Office 365-paketet med tjänster. Innan du konfigurerar Skype för företag – Online måste du logga in i Office 365. Gör så här:

 1. Leta upp ditt användar-ID för Office 365 (t.ex. rob@fourthcoffee.com). Du fick ett e-postmeddelande från Microsoft Online Services-teamet som innehåller det användar-ID för Office 365 som du skapade när du köpte Skype för företag – Online. E-postmeddelandet ser ut ungefär så här:

  Ett exempel på välkomstmeddelandet du får via e-post när du har registrerat dig för Skype för företag – online. Det innehåller ditt Office 365-användar-ID.

 2. Gå till https://portal.office.com/ och ange ditt användar-ID och lösenord för Office 365. När du har loggat in ser du Administrationscenter för Office 365:

  Ett exempel på hur administrationscentret för Office 365 ser ut med ett abonnemang på Skype för företag – online.

Nu när du har loggat in i Office 365 kan du konfigurera domän och användare i organisationen för att använda Skype för företag – Online.

 1. Lägg till användare och domän i Office 365: Använd Office 365-installationsguiden och konfigurera en egen domän (till exempel fourthcoffee.com) med Office 365. Med Office 365-installationsguiden konfigurerar du Skype för företag – online och skapar dina användar-ID:n för Skype för företag.

 2. Testa din domän och dina DNS-anslutningar: Kontrollera att din domän och DNS-inställningarna är korrekta genom att använda vårt praktiska felsökningsprogram för domäner. Om du gör det här nu blir det enklare att reda ut eventuella konfigurationsproblem senare, eftersom du kan utesluta DNS-inställningarna som möjlig felkälla till framtida problem.

 3. Konfigurera utgående anslutningar: Det här steget är inte nödvändigt för de flesta småföretag. Men om du har en brandvägg eller proxyserver som begränsar åtkomsten till delar av webben måste du skapa regler för att tillåta åtkomst till Skype för företag – Online-slutpunkterna. Detta är ett avancerat steg som bör utföras av någon som har erfarenhet av att konfigurera brandväggar och proxyservrar. Om du inte har gjort det tidigare kan du anlita en Microsoft-partner som kan konfigurera Skype för företag åt dig.

 4. Om du gjorde steg 3 ovan och konfigurerade utgående anslutningar måste du nu testa dina slutpunktsinställningar:

  1. Gå till Microsoft analysverktyg för fjärranslutning.

  2. På fliken Office 365 väljer du Anslutningstest för DNS-server i Office 365 Skype för företag och väljer sedan Nästa.

  3. Ange ditt användar-ID för Office 365 (t.ex. rob@fourthcoffee.com) och starta sedan testet.

Snabbmeddelanden och närvaroinformation (vad är det här?) är grundläggande funktioner som ingår i Skype för företag. Som standard kan personer i ditt företag använda Skype och skicka snabbmeddelanden till varandra.

 1. Ange vilka övriga personer som Skype för företag-användarna ska kunna kommunicera med:

 2. Välj vilka som kan se om medarbetarna är online: Närvarofunktionen visar vilka personer som är online och vad de har för tillgänglighet, t.ex. tillgänglig, upptagen, inte vid datorn eller presenterar.

  Ett exempel på en persons onlinestatus med ett personligt meddelande.

  Du kan ändra standardinställningarna för alla i organisationen:

  • Visa personens onlinenärvaro för alla i organisationen

  • Visa personens onlinenärvaro endast för personens kontakter

Innan du kan använda Skype för företag på en dator eller en mobil enhet måste du och andra personer på företaget ladda ned och installera Skype för företag på enheterna.

Först bör du testa om du och andra på företaget kan logga in i Skype för företag. Kontrollera att ni kan skicka snabbmeddelanden till varandra och se närvaroinformation, och prova att genomföra ett snabbt möte.

Problem? Gör så här:

Vill du konfigurera andra tillgängliga funktioner?

Innan du konfigurerar fler funktioner ska du se till att du har licenser för dem. Licenser för Skype för företag – online

Med konferens med uppringning, som även kallas PSTN-konferens, går det att skapa möten med mötestelefonnummer som andra personer kan använda för att ringa in till ett möte på sin telefon.

 1. Bestäm om du vill ha konferens med uppringning.

 2. Ta reda på om konferens med uppringning/PSTN-konferens är tillgängligt i ditt land eller din region.

 3. Koppla licenser till användarna: Koppla licenser för Office 365 och PSTN-konferens med Skype för företag till varje person på företaget som ska använda konferens med uppringning.

 4. Välj en leverantör av konferens med uppringning: Koppla en tredjepartsleverantör för ljudkonferenser (AVS) eller Microsoft (Office 365) som ljudkonferensleverantör till varje person.

  Om du väljer Microsoft som leverantör, ta en titt på de kända problem vi följer.

Med Cloud PBX med PSTN-samtal får användarna ett primärt telefonnummer i Skype för företag-appen. De kan då ringa och ta emot telefonsamtal via Skype för företag-IP-telefoner, datorer och mobila enheter. I en nödsituation kan de ringa 112 för att få hjälp.

 1. Bestäm om du vill ha PSTN-samtal: Avgör om Skype för företag – Online PSTN-samtal är rätt val för din organisation. Funktioner i Cloud PBX

 2. Koppla licenser till användarna: Koppla licenser för Skype för företag – Cloud PBX och PSTN-röstsamtalsabonnemang.

 3. Konfigurera PSTN-samtal för användarna: Konfigurera telefonnummer och nödsituationsadresser.

 4. Konfigurera Cloud PBX-röstmeddelanden: För personer med licenser för Cloud PBX och PSTN-samtal kan du också konfigurera en röstbrevlåda.

Med Skype-mötessändning kan du skapa, hålla och sända möten med upp till 10 000 deltagare.

 1. Bestäm om du vill ha Skype-mötessändning.

 2. Koppla licenser till användarna: Koppla licenser för Skype för företag – online eller Enterprise Plan till alla som kommer att hålla ett sändningsmöte. Licensöversikt för Skype för företag – online

 3. Konfigurera ditt nätverk och aktivera Skype-mötessändning – Skype-mötessändning är inaktiverat som standard. Du måste aktivera det och sedan konfigurera nätverket för att tillåta att användarna håller stora möten.

 4. Schemalägga ett övningsmöte som en användare ansluter till: Kontrollera att mötessändningar fungerar genom att schemalägga en Skype-mötessändning på https://portal.broadcast.skype.com och låta någon göra ett försök att ansluta till mötet.

Klar med konfigureringen? Komma igång med Skype för företag

Upptäck Skype för företag: Kolla in den här listan med avsnitt som hjälper dig att komma igång snabbt!

Starta ett Skype för företag-konferenssamtal

Konfigurera en videoenhet för Skype för företag

Ringa och ta emot videosamtal med Skype för företag

Mer information finns i

Planera din hybriddistribution för Skype för företag – Server 2015

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×