Konfigurera Skype för företag – samtalsanalys

Som en Skype för företag – Online-administratör kan du använda samtalsanalys för att felsöka samtalskvalitet och anslutningsproblem i Skype för företag. Det kan vara användbart att konfigurera följande funktioner i samtalsanalys:

  • Ställa in behörigheter som gör det möjligt för annan personal, till exempel supportrepresentanter att använda samtalsanalys, men förhindra dem från att få åtkomst till resten av administratörscentret i Skype för företag.

  • Lägga till information om byggnad, webbplats och klient till samtalsanalys genom att ladda upp en .tsv- eller .csv-datafil.

Obs!: Samtalsanalys är i nuläget i förhandsgranskningsläge. Text och bilder som beskrivs här kanske inte motsvarar din upplevelse.

Ställa in behörigheter för samtalsanalys

Som administratör får du full åtkomst till alla funktioner i samtalsanalys. Dessutom kan du använda en supportmodell i samtalsanalys som inkluderar behörighetsgrupper på nivå 1 och nivå 2. Användare med behörigheter på nivå 1 har bara åtkomst till en begränsad vy av samtalsanalys. Användare med behörigheter på 2 har åtkomst till alla funktioner i samtalsanalys. Båda behörighetsnivåerna förhindrar åtkomst till resten av administratörscentret för Skype för företag. Du kan bevilja åtkomst till nivåerna genom att lägga till en grupp som innehåller användaren till avsnittet för nivå 1 eller nivå 2 på sidan Behörigheter. Mer information finns i Konfigurera nivåbehörigheter i samtalsanalys.

Supportrepresentanter på nivå 1 hanterar grundläggande samtalskvalitetsproblem. Representanter på nivå 1 undersöker inte problem med möten – de samlar relaterad information och eskalerar sedan till en representant på nivå 2. Representanter på nivå 2 ser information i detaljerade samtalsloggar som är dolda för representanter på nivå 1. I följande tabell visas en översikt över information som är tillgänglig för representanter som använder samtalsanalys.

Aktivitet

Information i samtalsanalys

Vad representanten på nivå 1 ser

Vad representanten på nivå 2 ser

Samtal

Namn på uppringare

Endast namnet på den användare som representanten har utfört en sökning för.

Användarnamn.

Mottagarens namn

Visar en intern användare eller extern användare.

Mottagarens namn.

Uppringarens telefonnummer

Hela telefonnumret förutom de tre sista siffrorna är dolda med asterisksymboler. Till exempel 15552823***.

Hela telefonnumret förutom de tre sista siffrorna är dolda med asterisksymboler. Till exempel 15552823***.

Mottagarens telefonnummer

Hela telefonnumret förutom de tre sista siffrorna är dolda med asterisksymboler. Till exempel 15552823***.

Hela telefonnumret förutom de tre sista siffrorna är dolda med asterisksymboler. Till exempel 15552823***.

Samtalsinformation > fliken Avancerat

Informationen visas inte.

All information visas, till exempel enhetsnamn, IP-adress, undernätsmappning med mera.

Samtalsinformation > fliken Avancerat > fliken Felsök

Informationen visas inte.

All information visas, till exempel DNS-suffix och SSID.

Möten

Deltagarnas namn

Endast namnet på den användare som representanten har utfört en sökning för. Andra deltagare identifieras som intern användare eller extern användare.

Alla namn visas.

Antal deltagare

Antal deltagare.

Antal deltagare.

Sessionsinformation

Sessionsinformation visas med undantag. Endast namnet på den användare som representanten har utfört en sökning för visas. Andra deltagare identifieras som intern användare eller extern användare. De tre sista siffrorna i telefonnumret är dolda med asterisksymboler.

Sessionsinformation visas. Användarnamn och sessionsinformation visas. De tre sista siffrorna i telefonnumret är dolda med asterisksymboler.

Konfigurera nivåbehörigheter i samtalsanalys

  1. Skapa Office 365-säkerhetsgrupper för nivå i och nivå 2 och lägg till de personer du vill ta med i varje grupp. Du kan också återanvända de befintliga säkerhetsgrupperna. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en säkerhetsgrupp i administrationscentret för Office 365.

  2. I Administrationscenter för Office 365 går du till Administratörscenter > Skype för företag.

    Obs!: Om du hamnar i det gamla administrationscentret för Skype för företag går du till den nya versionen genom att klicka på Kom och prova vårt nya administrationscenter.

  3. I det nya administrationscentret för Skype för företag klickar du på Behörigheter.

  4. Lägg till Office 365-säkerhetsgrupper till rutorna Nivå 1 och Nivå 2. Du kan lägga till flera grupper till varje roll.

    I skärmbilden visas behörigheter för sidan Samtalsanalys med alternativen för behörigheterna Nivå 1 och Nivå 2.

Användare med någon av dessa behörighetsnivåer kommer till samtalsanalys via den dedikerade URL:en https://adminportal.services.skypeforbusiness.com.

Ladda upp en .tsv- eller .csv-fil för att lägga till information om byggnad, webbplats och klient.

Du kan lägga till information om byggnad, webbplats och klient till samtalsanalys genom att ladda upp en .tsv- eller .csv-fil. Med all denna information kan samtalsanalys mappa IP-adresser till fysiska platser. Du eller dina supportrepresentanter kan ha användning av den här informationen för när de försöker urskilja trender i samtalsproblem. Till exempel varför många användare i samma byggnad har liknande problem med samtalskvalitet?

I skärmbilden visas sidan Webbplatser med värden för antalet webbplatser och antalet undernätverk samt knappen Välj fil för att importera webbplatsdata genom att ladda upp en .tsv- eller .csv-fil.

Om du är en Skype för företag-administratör kan du använda en befintlig datafil från instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag – Online. Först laddar du ned filen från instrumentpanelen för samtalskvalitet och sedan laddar du upp den till samtalsanalys. Om du vill ladda ned en befintlig datafil går du till Administrationscentret för Skype för företag > Verktyg > Instrumentpanel för samtalskvalitet för Skype för företag – Online > Ladda upp nu. I listan Mina uppladdningar klickar du på Ladda ned bredvid den fil du vill ladda upp.

Information om hur du skapar en helt ny .tsv- eller .csv-fil finns i Klientdatafilformat och bygga datafilsstruktur.

Mer information finns i

Använda samtalsanalys för att felsöka dålig samtalskvalitet i Skype för företag

Vad är skillnaden mellan samtalsanalys och instrumentpanelen för samtalskvalitet?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×