Konfigurera Prioriterad inkorg för alla i organisationen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Deltagare: Diane Faigel
senast uppdaterad: 29 juni, 2017

Jag har glömt användarnamn och lösenord för det konto jag använder med Office.

Gillar du inte Prioriterad inkorg? Du kan ta bort den. Läs mer i STÄNGA AV PRIORITERAD INKORG. Om du behöver hjälp kan du kontakta organisationens tekniska support.

Om du är ansvarig för att konfigurera hur e-post fungerar för ALLA i ett företag är den här artikeln för dig!

Om du vill se till att dina användare säkert får företagsspecifika e-postmeddelanden, till exempel från personalavdelningen eller löneavdelningen, kan du konfigurera Prioriterad inkorg så att dessa meddelanden hamnar i vyn Prioriterad. Du kan även ange om användarna i organisationen ska se Prioriterad inkorg i Inkorgen eller inte.

Använda gränssnittet till att skapa en transportregel som dirigerar e-postmeddelanden till vyn Prioriterad för alla användare

I det här exemplet skickas alla meddelanden med ämnet ”Human Resources” till den prioriterade inkorgen.

  1. Logga in med ditt Office 365-administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home#/homepage.

  2. Gå till Administrationscenter > Exchange.

  3. Gå till E-postflöde > Regler i administrationscentret för Exchange. Klicka på Skärmbild: EAC-ikonen Lägg till och välj Skapa en ny regel.

  4. När du är färdig med den nya regeln klickar du på Spara så att regeln börjar gälla.

Skärmbild: Skapa och spara den nya Prioriterad inkorg-regeln

Använda Shell till att skapa en transportregel som dirigerar e-postmeddelanden till vyn Prioriterad för alla användare

I det här exemplet skickas alla meddelanden från ”Human Resources” till den prioriterade inkorgen.

New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

Viktigt!: 

  • I det här exemplet är både ”X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox” och ”true” skiftlägeskänsliga.

  • Prioriterad inkorg respekterar X-headern som åsidosätter övrig e-post, så om du använder den här inställningen i Övrig e-post används den även i Prioriterad inkorg.

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i New-TransportRule.

Hur vet du att det fungerade?

Du kan kontrollera meddelandehuvudena och se efter om e-post hamnar i Inkorgen av transportregeln för Prioriterad inkorg. Välj ett e-postmeddelande i en postlåda i organisationen som transportregeln för Prioriterad inkorg använts för. Om du tittar på meddelandehuvudet ska du se X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Det här innebär att regeln fungerar. Läs mer om att hitta informationen i meddelandehuvudet i Visa e-postmeddelandehuvud.

Aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för din organisation

Det här exemplet stänger FocusedInbox av i din organisation. Men blockera tillgängligheten av funktionen för användarna. Om de vill använda kan de fortfarande återaktivera fokuserar Inkorgen igen på var och en av sina klienter.

Obs!: Användarna kommer inte att se vyn Prioriterad förrän de stänger och startar om Outlook.

Kör den cmdleten Get-OrganizationConfig.

Get-OrganizationConfig

Läs svaret och leta efter poster om Prioriterad inkorg. Kör följande cmdlet om du vill inaktivera Prioriterad inkorg.

Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false

Du bör se ett svar om att Prioriterad inkorg har stängts av.

Obs!: Om Prioriterade inkorg är inaktiverat för organisationen och du vill aktivera funktionen kör du cmdleten Set-OrganizationConfig med -FocusedInboxOn $true.

Aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för vissa användare

Det här exemplet stänger FocusedInbox av för Tim Matthews i Contoso-organisation. Men blockera tillgängligheten av funktionen för användarna. Om de vill använda kan de fortfarande återaktivera fokuserar Inkorgen igen på var och en av sina klienter.

Obs!: Användarna kommer inte att se vyn Prioriterad förrän de stänger och startar om Outlook.

  • Ansluta till Exchange Online med fjärr-PowerShell

  • Du måste ha tilldelats behörigheter för att kunna utföra de här procedurerna. Du kan se vilka behörigheter du behöver i avsnittet om transportregler i artikeln Behörigheter för meddelandepolicyer och efterlevnad (på engelska).

Kör den cmdleten Get-FocusedInbox.

Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>

Läs svaret och leta efter poster om Prioriterad inkorg. Kör följande cmdlet om du vill inaktivera Prioriterad inkorg.

Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false

Du bör se ett svar om att Prioriterad inkorg har stängts av.

Obs!: Om Prioriterad inkorg är inaktiverad för Tim Matthews och du vill aktivera funktionen kör du cmdleten Set-FocusedInbox med -FocusedInboxOn $true.

Vanliga frågor och svar om Prioriterad inkorg

Här är svar på några vanliga frågor om Prioriterad inkorg. Om du inte hittar ett svar på din fråga här kan du lämna en kommentar om det så lägger vi till frågan i listan.

Senast uppdaterad: 7 April, 2017

Kan jag styra hur jag distribuerar Prioriterad inkorg i min organisation?

Ja. Du kan aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för hela organisationen, eller så kan du aktivera eller inaktivera funktionen för vissa användare.

Är funktionen Prioriterad inkorg ENDAST tillgänglig för Office 2016-klienter?

Ja, det är bara användare med Office 2016 som påverkas. Funktionen kommer inte att bakåtanpassas till Outlook 2013 eller tidigare.

Hur lång tid tar det för fokuserar Inkorgen ändringarna ska genomföras i Outlook?

När du aktiverar eller inaktiverar fokuserar Inkorgen börjar inställningarna gälla när användarna stänga och starta om Outlook.

Vad händer med Övrig e-post när jag aktiverar Prioriterad inkorg?

När du har bytt får du inte längre mindre viktiga meddelanden i mappen Övrig e-post. I stället delas e-post upp mellan flikarna Prioriterad och Annan i inkorgen. Samma algoritm som flyttar objekt till mappen Övrig e-post styr nu Prioriterad inkorg, vilket betyder att all e-post som flyttades till Övrig e-post nu flyttas till Annan. Meddelanden som redan finns i mappen Övrig e-post ligger kvar där tills du bestämt om du vill ta bort dem eller flytta dem.

Läs det här inlägget från Tony Redmond, Microsoft MVP: How the Focused Inbox Replaces Clutter Inside Office 365 (på engelska).

Kan jag låta användare behålla Övrig e-post? Vad rekommenderar Microsoft när det gäller Övrig e-post eller Prioriterad inkorg?

Ja, du kan låta användare behålla Övrig e-post och inaktivera Prioriterad inkorg, men så småningom kommer Övrig e-post att ersättas helt med Prioriterad inkorg så Microsoft rekommenderar att du byter till Prioriterad inkorg redan nu.

Bör jag inaktivera Övrig e-post för mina slutanvändare om alla så småningom ska byta till Prioriterad inkorg?

Nej. Du kan uttryckligen inaktivera Övrig e-post för en postlåda med cmdleten Set-Clutter. Men om du gör det kommer postlådans ägare att se meddelanden som tidigare skickades till mappen Övrig e-post i Inkorgen, och de måste handskas med de här meddelandena tills klienten har uppgraderats till en version med stöd för Prioriterad inkorg. Därför bör du inte inaktivera Övrig e-post förrän de uppgraderade klienterna är tillgängliga.

Varför finns det två cmdletar för att hantera Prioriterad inkorg?

Det finns två lägen kopplade till Prioriterad inkorg.

  • Läget Organisationsnivå: Prioriterad inkorg, samt en tillhörande tidsstämpel för senaste uppdatering.

  • Läget Postlådenivå: Prioriterad inkorg, samt en tillhörande tidsstämpel för senaste uppdatering.

cmdleten Get-Set-Organization returnerar/ändrar Prioriterad inkorg på organisationsnivå medan cmdleten Get-Set-FocusedInbox returnerar/ändrar Prioriterad inkorg på postlådenivå.

Hur avgör Outlook vilken version av Prioriterad inkorg som ska visas med dessa två lägen?

Outlook avgör vilken version som ska visas baserat på vilken cmdlet som har den senaste tidsstämpeln. Som standard har båda tidsstämplarna värdet ”null”, och då är funktionen aktiverad.

Varför returnerar cmdleten Get-FocusedInbox ”true” när jag har inaktiverat Prioriterad inkorg i min organisation?

Det finns två cmdlets för att styra fokuserar Inkorgen. När du kör Get-FocusedInbox för en brevlåda returnerar postlåda nivån delstat av funktionen. Funktionen i Outlook är valt beroende på vilken cmdlet stat senast ändrades.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×