Konfigurera Office 2010-skrivbordsprogram så att de fungerar med Office 365 för företag

Om du har registrerat dig för att använda Office 365 för företag, men du redan har Office 2010 eller Office 2007 installerat på datorn och du vill fortsätta använda den versionen kan du konfigurera de befintliga skrivbordsprogrammen som Word 2010 och Outlook 2010 så att de fungerar med Office 365 för företag. Du måste installera datorinstallation av Office 365 för att konfigurera skrivbordsprogrammen och installera nödvändiga uppdateringar. Innan du kör datorinstallation av Office 365 bör du kontrollera att datorn uppfyller programvarukraven för Office 365 för företag.

Viktigt!: Anvisningarna nedan gäller äldre versioner av Office, som Office 2010 och Office 2007. Anvisningar om hur du installerar den senaste versionen av Office som ingår i Office 365 för företag-prenumerationen, t.ex. Office 2016 eller Office 2013, finns i Installera Office med Office 365 för företag. För Mac-datorer, se Ladda ned och installera Office 2016 för Mac med hjälp av Office 365 för företag

Om du har Office 365 Home, Personal eller University, se Installera Office 365 Home, Personal eller University.

Viktigt!:  Om du använder Office 2013 eller Office 2016 behöver du inte utföra anvisningarna i den här artikeln. Du är nu klar att konfigurera e-post i Outlook 2016 och Outlook 2013.

Steg 1: kör datorinstallation av Office 365

 1. Ladda ned datorinstallationsverktyget för Office 2010 och Office 2007 från Download Center på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50360.

 2. När du tillfrågas om du vill köra programmet klickar du på Kör och följer instruktionerna.

  • Logga in igen med ditt arbets- eller skolkonto under installationen.

  • Det utförs en kontroll i datorinstallation av Office 365 av systemkonfigurationen och alternativ för konfigurering av datorprogrammen visas. Här hittar du dessutom mer information om uppdateringarna som samtidigt installeras.

   Konfigurera datorprogram och installera uppdateringar

   Om vissa program har nedtonade kryssrutor kan du inte välja dem. Det kan bero på att administratören inte har konfigurerat ditt konto så att du kan använda programmen tillsammans med Office 365, eller så är de program som behövs inte installerade på datorn.

  • När du har valt dina datorprogram slutför du processen genom att klicka på Fortsätt.

 3. När datorinstallationen har slutförts kan det hända att du måste starta om datorn.

Steg 2: Anslut din skrivbordsversion av Outlook till Office 365

När du har kört datorinstallation av Office 365, ansluter du skrivbordsversionen av Outlook som du redan använder till Office 365. Du kan sedan komma åt din Office 365-e-post eller annan Exchange-baserad e-post med hjälp av skrivbordsversionen av Outlook, som Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook 2007 eller via webbläsarversionen av Outlook, Outlook Web App.

För att ansluta din skrivbordsversion av Outlook till Office 365, se:

Om du så behöver, kan du även migrera e-post och kontakter till Office 365.

Felsöka datorinstallationsverktyget

Jag har en Internetanslutning men uppdateringarna hämtas inte

datorinstallation av Office 365 använder Tjänsten Windows Installer för att ladda ned installationspaket (som även kallas MSI-filer) för installation av uppdateringar. datorinstallation av Office 365 kanske inte kan hämta kommande uppdateringar om alternativet Automatisk identifiering av inställningar inte har aktiverats i dina Internet Explorer-inställningar. Så här aktiverar du automatisk identifiering:

 1. Klicka först på verktygsikonen i webbläsaren och sedan på Internet-alternativ.

 2. I dialogrutan Internet-alternativ klickar du först på fliken Anslutningar och sedan på LAN-inställningar.

 3. I dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN) markerar du kryssrutan Automatisk identifiering av inställningar och klickar sedan på OK.

  Om du fortsätter att ha problem med att uppdateringar inte hämtas måste du kanske uppdatera din proxyserveradress. Det gör du genom att gå till dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN), gå till Proxyserver och markera Använd en proxyserver för nätverket. Sedan anger du en giltig proxyserveradress (du kan få adressen från din administratör).

Obs!:  Om du inte använder Internet Explorer som din webbläsare kan du läsa i webbläsarens hjälpdokumentation och se hur du laddar ned MSI-filer.

Jag har inte ett kompatibelt skrivbordsprogram eller operativsystem

Om du får ett felmeddelande om att du inte kör rätt version av ett specifikt skrivbordsprogram eller Windows-operativsystem måste du uppgradera till den begärda versionen. Information om vilka Office-skrivbordsprogram och operativsystem som fungerar med Office 365 finns i Programvarukrav för Office 365 för företag.

Jag stoppade installationen innan den kunde slutföras

Om du stoppar installationen innan den har avslutats kan det hända att bara en del av de obligatoriska uppdateringarna har installerats. I så fall bör du köra datorinstallation av Office 365 igen för att installera eventuella uppdateringar som saknas och som krävs för att ansluta till och använda Office 365. Mer information om datorinstallationen finns i anvisningarna ovan om datorinstallationsverktyget.

Internetanslutningen bröts under installationen

Om din dator förlorar kontakten med Internet under installationen kan du köra datorinstallation av Office 365 när anslutningen fungerar igen. Mer information om hur du startar om installationen finns i anvisningarna ovan om datorinstallationsverktyget.

En uppdatering kunde inte installeras eftersom andra obligatoriska uppdateringar misslyckades

Vissa uppdateringar är nödvändiga för att andra uppdateringar ska kunna installeras. Om en uppdatering som krävs för andra uppdateringar inte går att installera, så kommer inte heller de uppdateringar som är beroende av den uppdateringen att kunna installeras. Vi rekommenderar att du kör datorinstallation av Office 365 igen för att lösa problemet. Se anvisningarna ovan om datorinstallationsverktyget.

Jag har inte tillräckligt utrymme på min hårddisk

Innan datorinstallation av Office 365 installerar uppdateringarna du behöver kontrollerar programmet att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken för att slutföra installationen. Om du inte har tillräckligt utrymme måste du frigår utrymme innan du kan fortsätta med installationprocessen.

Om du använder Windows kan du köra verktyget Diskrensning. Verktyget tar bort temporära filer, tömmer papperskorgen och tar bort systemfiler och andra objekt du inte längre behöver. Du kan välja att ta bort alla eller vissa filer. Kör verktyget Diskrensning genom att klicka på Start och skriva cleanmgr i rutan Sök bland program och filer och sedan trycka på Retur. Efter att diskrensningen har slutförts startar du datorinstallation av Office 365 igen.

En av tjänstuppdateringarna är inte kompatibla med din Windows-version

Om du får ett felmeddelande om att en uppdatering inte är kompatibel med din Windows-version måste du uppgradera till en version som är kompatibel med Office 365. En lista med operativsystem som stöds finns i Programvarukrav för Office 365 för företag.

Min dator kräver att Tjänsten Windows Installer uppdateras

Komponenten Tjänsten Windows Installer är nödvändig för att datorinstallation av Office 365 ska fungera. Du måste köra den senaste versionen av tjänsten för att kunna slutföra installationerna. Om du inte har den senaste versionen av Tjänsten Windows Installer kan du ladda ned den från Microsoft Download Center.

Kontakta din systemadministratör för hjälp om du fortsätter att få felmeddelandet.

Du har inte Windows Update-agenten installerat på Windows XP

Om du kör Windows XP och inte har installerat Windows Update-agenten på din dator kommer vissa uppdateringar inte att installeras. Om du vill installera de här uppdateringarna måste du installera Windows Update-agenten genom att gå till Microsoft Update. Följ anvisningarna i informationsfältet i Internet Explorer, när du uppmanas att göra det, för att installera ActiveX-kontroll för Windows Update.

Jag får ett felmeddelande om att jag inte kan logga in på tjänsten Microsoft Update

För att du ska kunna ladda ner och installera vissa uppdateringar måste datorinstallation av Office 365 vara anslutet till Microsoft Update-tjänsten. I vissa nätverk blockeras dock åtkomsten till webbplatser och tjänster som ligger utanför företagets brandvägg av systemadministratören. Om du inte kan nå Microsoft Update-tjänsten måste du kontakta systemadministratören och be om hjälp.

Om du har behörighet att installera uppdateringar från tjänsten Microsoft Update men fortfarande får det här felmeddelandet kan du kontrollera din Internetanslutning och sedan köra datorinstallation av Office 365 igen.

Konfiguration av Microsoft Outlook misslyckas när Outlook körs

Om Outlook körs samtidigt som datorinstallation av Office 365 försöker att konfigurera Outlook misslyckas konfigurationen. Lös problemet genom att avsluta Outlook och köra datorinstallation av Office 365 igen.

Mitt konto har inte nödvändiga behörigheter för att slutföra installationen

Om du får ett felmeddelande om att en administratör måste installera uppdateringarna för din dator har du inte tillräckliga behörigheter i ditt användarkonto för att slutföra installationen. Eftersom uppdateringarna måste installeras innan datorinstallation av Office 365 kan konfigurera dina skrivbordsprogram måste du kontakta din systemadministratör för hjälp. Efter att uppdateringarna har installerats kan du logga in på ditt konto och konfigurera dina skrivbordsprogram med datorinstallation av Office 365.

Jag försökte att skapa en logg men det gick inte

Kontakta din systemadministratör om du försökte att skapa en logg men inte lyckades på grund av ett fel.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!