Konfigurera Lync for Mac 2011 för Office 365

Om organisationen där du arbetar använder Lync för Mac 2011 kan du använda det med ditt Office 365-arbets- eller skolkonto.

Om du vill använda Lync för Mac 2011 med Office 365 måste du gå till Office 365-portalen och klicka på Installera Lync. Obs! Knappen Installera Lync är bara tillgänglig om Lync ingick i ditt abonnemang och om det inte redan har installerats.

Om du inte har installerat Lync för Mac 2011 än kan du göra det från den här platsen: Lync för Mac 2011.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×