Komplettera automatiskt i Word 2016 för Mac i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Autotextposter kan du snabbt vill infoga text och bilder genom att skriva några få tecken. Word levereras med ett antal inbyggda autotextposter och du kan också skapa egna.

Infoga text och bilder med hjälp av AutoText

 1. Klicka där du vill infoga AutoText.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vet autotextposten som du vill använda kan börja skriva namnet

  • Peka på AutoTextAutoTextInfoga-menyn och klicka sedan på ett objekt som filnamn i listan.

  Tips: AutoText-poster som du har lagt till visas på undermenyn mall för ett dokument, till exempel Normal. Det snabbaste sättet att infoga en autotextpost är att skriva de första fyra tecknen i posten eller när du ser QuickTip trycker du på RETUR.

Skapa en autotextpost

 1. Markera den text eller grafik som du vill använda som en autotextpost.

  Om du vill lagra AutoText med posten tar stycke Markera Stycketecken i markeringen.

  Tips: Om du vill se stycke på fliken Start klickar du på Visa alla icke utskrivbara tecken .

 2. Peka på AutotextInfoga-menyn och klicka sedan på Ny.

 3. Ange ett namn för autotextposten i dialogrutan Skapa ny autotext.

  Word lagrar autotextposten för senare användning.

  Tips: Om du planerar att infoga posten automatiskt kontrollerar du att namnet innehåller minst fyra tecken eftersom poster infogas i Word först när du har skrivit fyra tecken.

 4. Klicka på OK.

  Obs!: Word lagrar autotextposten i mallen Normal, som gör den tillgänglig i alla dokument. Om du vill begränsa autotextposter till vissa dokument på Infoga-menyn pekar du på AutoText, klicka på AutoText och sedan klickar du på pilarna bredvid Sök i och väljer den mall som du vill använda.

Infoga en autotextpost från en meny

Du kan använda autotext för att infoga text eller grafik i ett dokument.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga autotextposten.

 2. Peka på AutoTextInfoga-menyn, klickar du på AutoText och klicka sedan på namnet på den autotextpost som du vill använda i listan autotextposter. Klicka på Infoga.

  Tips: AutoText-poster som du har lagt till visas på undermenyn mall för ett dokument, till exempel Normal. Det snabbaste sättet att infoga en autotextpost är att skriva de första fyra tecknen i posten eller när du ser QuickTip trycker du på RETUR.

Redigera en autotextpost

 1. Infoga autotextposten i ditt dokument.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Markera den ändrade autotextposten i dokumentet.

  Om du vill lagra AutoText med posten tar stycke Markera Stycketecken i markeringen.

  Tips: Om du vill se stycke på fliken Start klickar du på Visa alla icke utskrivbara tecken .

 4. Peka på AutotextInfoga-menyn och klicka sedan på Ny.

 5. Skriv autotextpostens ursprungliga namn och klicka på OK.

 6. Klicka på Ja när du uppmanas att omdefiniera byggblocksposten.

  Meddelanden: 

  • Word använder den modifierade posten nästa gång du infogar autotextposten.

  • Det går inte att ångra redigeringen eller borttagningen av en autotextpost.

Ta bort en autotextpost

 1. Peka på AutotextInfoga-menyn och klicka sedan på Autotext.

 2. I listan Ange autotextposter här klickar du på namnet på den autotextpost som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Det går inte att ångra redigeringen eller borttagningen av en autotextpost.

Ta bort flera autotextposter

 1. Klicka på Utkast, Webblayout, Disposition eller UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Verktyg-menyn klickar du på Mallar och tillägg.

 3. Klicka på Organisatör och sedan på fliken Autotext.

 4. I rutan i till vänster håller du ned KOMMANDO och klickar på de autotextposter som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: Det går inte att ångra redigeringen eller borttagningen av en autotextpost.

Se även

Lägga till dagens datum när du skriver

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×