Kompatibilitetsproblem med kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Viktigt!: 

  • Innan du sparar en Excel 2007 eller senare version arbetsboken i ett tidigare filformat, bör du åtgärdar problem som orsakar en betydande funktionsnedsättning så att du kan förhindra permanent dataförlust och funktionsproblem. Excels Kompatibilitetskontrollen kan hjälpa dig att identifiera potentiella problem.

  • Problem som kan orsaka sämre återgivning kan eller kanske inte behöver lösas innan du fortsätter att spara arbetsboken – data eller funktioner är inte förlorade, men arbetsboken kanske inte fungerar inte eller ser exakt samma sätt när du öppnar det i en tidigare version av Micr osoft Excel.

Kompatibilitetskontroll startas automatiskt när du försöker spara en arbetsbok i Excel 97-2003 xls-format. Om du inte vill göra om potentiella problem kan du inaktivera kompatibilitetskontrollen.

Kompatibilitetskontroll som visar versioner som ska kontrolleras

Mer information om kompatibilitetskontrollen finns i Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Artikelinnehåll

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem

Lösning

Den här arbetsboken innehåller data i celler utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet. Data efter 65 536 rader gånger 256 kolumner kommer inte att sparas. Formler som refererar till data i det här området returnerar felet #referens! fel.

Vad innebär detta?    Börja med Excel 2007, Kalkylbladsstorlek är 1 048 576 rader gånger 16 384 kolumner bred, men Excel 97-2003 är bara 65 536 rader gånger 256 kolumner. Data i celler utanför rad- och gränsen går förlorade i Excel 97-2003.

Vad du kan göra    I kompatibilitetskontrollen, klicka på Sök för att leta reda på de celler och områden som ligger utanför rad- och begränsningar, markera de rader och kolumner och placera dem i kolumn- och begränsningar i kalkylbladet eller i ett annat kalkylblad med hjälp av klipp och Klistra in.

Kompatibilitetskontroll

Den här arbetsboken innehåller scenarier med referenser till celler utanför rad- och kolumngränserna för det markerade filformatet. De här scenarierna sparas inte i det markerade filformatet.

Vad innebär detta?    Ett scenario i kalkylbladet refererar till en cell utanför Excel 97-2003 rad- och kolumngränsen (65 536 rader gånger 256 kolumner) och är inte längre tillgänglig när du fortsätter att spara arbetsboken till den tidigare versionen av Excel.

Vad du kan göra    Leta efter scenario som innehåller en referens som infaller utanför rad- och kolumngränsen för den tidigare versionen av Excel Scenariohanterarenoch sedan ändra referensen till en plats i denna gräns.

Klicka på fliken Data i gruppen DataverktygWhat om-analyser > Scenariohanteraren. Leta reda på det scenario som gör att kompatibilitetsproblem i rutan scenarier och sedan redigera dess referens.

Arbetsboken innehåller datum i ett kalenderformat som det valda filformatet inte stöder. Datum i kalendrar som inte stöds visas som gregorianska datum.

Vad innebär detta?    Har börjat med Excel 2007 kan skapa du anpassade internationella kalenderformat, till exempel hebreiska judisk, japanska judisk, kinesiska judisk, Hinduiska, Zodiak kinesiska, Zodiak koreanska, Rokuyou judisk och koreanska judisk. Dessa kalenderformat som inte stöds i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Om du vill undvika funktionsbortfall bör du byta kalenderformat till ett språk (eller nationella inställningar) som stöds i Excel 97-2003.

Arbetsboken innehåller datum i ett kalenderformat som det valda filformatet inte stöder. Datumen måste redigeras genom att använda den gregorianska kalendern.

Vad innebär detta?    Har börjat med Excel 2007 kan använda du en icke-västerländska kalendertyp, till exempel thailändska buddistiska eller Arabisk Hijri. I Excel 97-2003 är kan de aktuella filtyperna kalender endast redigeras i gregoriansk kalender.

Vad kan jag göra?    Om du vill undvika funktionsbortfall bör du byta kalenderformat till ett språk (eller nationella inställningar) som stöds i Excel 97-2003.

Den här arbetsboken innehåller fler celler med data än vad som stöds i tidigare versioner av Excel. Tidigare versioner av Excel kan inte öppna den här arbetsboken.

Vad innebär detta?    Börja med Excel 2007, begränsas det totala antalet tillgängliga cell block (CLB) av tillgängligt minne. I Excel 97-2003 är är det totala antalet tillgängliga CLB begränsad till 64 000 CLB i en instans av Excel.

En CLB innehåller 16 kalkylbladsrader. Om alla rader i ett kalkylblad som innehåller data, måste 4.096 CLB i kalkylbladet och du kan ha endast 16 sådana kalkylblad i en enda instans av Excel (oavsett hur många arbetsböcker är öppet i Excel).

Vad du kan göra    Om du vill kontrollera att arbetsboken inte överskrider storleksgränsen i 64 000 CLB och kan öppnas i Excel 97-2003, bör du arbeta i kompatibilitetsläge i Excel 2007 och upp när du sparar arbetsboken i Excel 97-2003-filformat. Excel håller reda på CLB i den aktiva arbetsboken i kompatibilitetsläge.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller miniatyrdiagram. Miniatyrdiagram sparas inte.

Vad innebär detta?    Miniatyrdiagram visas inte i kalkylbladet i Excel 97-2010.

Alla miniatyrdiagram är emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas igen i Excel 2010 och uppåt.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller miniatyrdiagram, och gör sedan de ändringar som krävs. Exempelvis kan du använda villkorsstyrd formatering i stället för eller utöver de miniatyrdiagram som inte visas i den tidigare versionen av Excel.

Den här filen innehöll ursprungligen funktioner som inte kändes igen av den här versionen av Excel. Dessa funktioner kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    Funktioner som har använts i den här arbetsboken är inte tillgängliga i versioner av Excel innan Excel 2007 (Excel 97-2003), och kommer att förloras.

Vad kan jag göra?    Om du vet vilka funktioner som orsakar problemet tar du bort eller byter ut dem om detta är möjligt och sparar sedan filen i det filformat du vill ha.

Den här filen innehöll ursprungligen funktioner som inte kändes igen av den här versionen av Excel. Dessa funktioner bevaras inte när du sparar en OpenXML-fil i XLSB-filformatet eller omvänt.

Vad innebär detta?    Funktioner som har använts i den här arbetsboken kommer inte att vara tillgängliga i Excel 2007 när du sparar en OpenXML-fil i formatet Binär Excel-arbetsbok (.xlsb) eller omvänt. När du fortsätter att spara filen kommer funktionerna att gå förlorade.

Vad kan jag göra?    Om du vet vilka funktioner som orsakar problemet tar du bort eller byter ut dem om detta är möjligt och sparar sedan filen i det filformat du vill ha.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Tidigare versioner av Excel stöder inte färgformatering i sidhuvuds- och sidfotstext. Färgformateringsinformationen visas som oformaterad text i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Har börjat med Excel 2007 kan använda du färgformatering sidhuvudet och sidfoten. Du kan inte använda färgformatering i sidhuvuden och sidfötter i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Åtgärda i kompatibilitetskontrollen om du vill ta bort färgformateringen.

Kompatibilitetskontroll

Den här arbetsboken innehåller kalkylblad med sidhuvuden och sidfötter på jämna sidor eller på första sidan. Dessa visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Har börjat med Excel 2007 kan välja du att visa sidhuvud och sidfotstext på jämna sidor eller på första sidan. Även eller första sidan sidhuvuden och sidfötter kan inte visas i Excel 97-2003, men de är emellertid tillgängliga för visning när du öppnar arbetsboken i Excel 2007 och upp igen.

Vad kan jag göra?    Om du ofta sparar en arbetsbok i Excel 97-2003-filformat, bör du inte ange olika sidhuvuden eller sidfötter för jämna sidor eller för första sidan i den arbetsboken.

Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller formatering som inte stöds i det valda filformatet. Dessa format konverteras till de mest närliggande formaten.

Vad innebär detta?    Börja med Excel 2007, finns olika cellformatering eller alternativ för cellformat, till exempel specialeffekter och skuggor, tillgängliga. De här alternativen är inte tillgängliga i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    När du fortsätter att spara arbetsboken används det närmast tillgängliga formatet i Excel, vilket kan vara identiskt med ett format som du har använt för något annat. Du kan undvika dubblettformat genom att ändra eller ta bort den cellformatering och de cellformat som inte stöds innan du sparar arbetsboken i Excel 97-2003-filformat.

Den här arbetsboken innehåller fler unika cellformat än vad som stöds i valt filformat. Vissa cellformat sparas inte.

Vad innebär detta?    Har börjat med Excel 2007 kan du använda 64 000 unika cellformat, men i Excel 97-2003, kan du bara använda upp till 4 000 unika cellformat. Unika cellformat innehåller specifika kombinationer av formatering som används i en arbetsbok.

Vad kan jag göra?    Du kan undvika att förlora specifika cellformat som du vill ska vara tillgängliga i Excel 97-2003 genom att ta bort en del cellformat som inte är lika viktiga att behålla.

Den här arbetsboken innehåller fler unika teckenformat än vad som stöds i valt filformat. Vissa teckenformat sparas inte.

Vad innebär detta?    Börja med Excel 2007, 1 024 globala teckensnittstyper är tillgängliga och du kan använda upp till 512 av dem per arbetsbok. Excel 97-2003 stöds mindre unika teckensnitt.

Vad kan jag göra?    Du kan undvika att förlora specifika teckensnittsformat som du vill ska vara tillgängliga i Excel 97-2003 genom att ta bort en del teckensnittsformat som inte är lika viktiga att behålla.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel

Excel-formatering och funktioner som inte överförs till andra filformat

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×