Kompatibilitet mellan Power Pivot-datamodeller i Excel 2010 och Excel 2013

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du tidigare har använt ett SQL Server Power Pivot-tillägg till att skapa en inbäddad datamodell i Excel 2010 ingår nya integrerad datamodellen i senare versioner av Excel liten eller ingen överraskningar. I Excel 2013 eller senare, funktionen samma datamodell du har använt i Power Pivot flyttas intakta (dvs med fullt stöd för DAX uttryck, KPI: er, hierarkier etc.) ut ur omfattas av SQL Server-tillägg för Excel och i Excel Initial.

Det innebär ett paradigmskifte vad gäller funktionsplacering och har följdverkningar på servernivå. Diagrammet nedan visar att uppgradering av en datamodell medför nya värdkrav om du vill kunna visa, arbeta med och hantera arbetsboksdatamodeller i en samarbetsmiljö. En uppgradering till Excel 2013 öppnar samtidigt nya möjligheter att använda modeller i molnet. Men de nya möjligheterna har ett pris vad gäller samverkan. När du har uppgraderat kommer du inte längre att kunna redigera eller arbeta med en arbetsboksdatamodell i Excel 2010 med någon tidigare version av Power Pivot-tilläggsprogrammet för Excel, och du kommer inte heller att kunna spara den med Excel Services i SharePoint Server 2010. När det gäller datamodeller går en uppgradering åt ett håll, från klienten och hela vägen ned till värdplattformen. Detta kommer att framgå i det följande.

Organisationer som blanda stationär eller program i samma-miljö kommer stöter på problem med versionskompatibilitet om de uppgraderar en modell till ett nyare format när kollegor fortfarande använder Excel 2010 och tidigare versioner av Power Pivot för Excel. I den här artikeln beskrivs uppgradering sökvägen, förklarar beroenden mellan klient- och program, och visas felmeddelanden som kan uppstå när du använder datamodeller i en miljö med olika.

Klient- och serveruppgraderingsväg för datamodeller

Nu går vi igenom diagrammet ovan en del i taget, för att försöka förstå innebörden.

För Excel 2010 släpptes ett antal SQL Server-tilläggsprogram för att bygga datamodeller, som förenklar och förbättrar dataanalys i pivottabeller, pivotdiagram och Power View-rapporter (endast för SQL Server 2012). Power Pivot-tilläggsprogrammet för Excel tillhandahöll grunden för att utveckla en datamodell, liksom interna komponenter för att läsa in och hämta data lokalt.

Om du ville dela dataanalysen i SharePoint behövde du motsvarande serverkomponenter för att läsa in och fråga datamodellen i bakgrunden. De behoven uppfylldes av Power Pivot för SharePoint.

Observera att du kan fortsätta att använda datamodellerna som de är, utan att behöva uppgradera till ett nyare modellformat när du uppgraderar servrarna (genom att övergå till nästa version av Power Pivot för SharePoint eller uppgradera till SharePoint Server 2013). Det illustreras av de streckade linjerna som utgår diagonalt från en datamodell till de efterföljande serverversionerna, endast i framåtriktning.

Obs!: När du använder äldre Power Pivot arbetsböcker på nyare serverplattformar kan få samma funktionalitet som förut, minus schemalagd datauppdatering. Med hjälp av schemalagd datauppdatering stöds endast för datamodeller som överensstämmer med versionen på servern. Mer information finns i Uppgradera arbetsböcker och uppdatera schemalagda Data (SQL Server 2012 SP1) .

Gå vidare till arbetsboksdatamodeller i Excel 2013 datamodeller

Felmeddelanden i blandade miljöer

”Initieringen av datakällan misslyckades”

”Den här arbetsboken innehåller en PowerPivot-datamodell som skapats med en tidigare version av tillägget Power Pivot. Du måste uppgradera denna datamodell med Power Pivot i Microsoft Excel 2013 ”

”Arbetsboken innehåller en ogiltig Power Pivot-modell”

Få mer information

Gå vidare till arbetsboksdatamodeller i Excel 2013

Lägg märke till hur Excel 2013 och Excel Services fullständigt integrera datamodeller som en funktion för interna höger i diagrammet. Precis som Excel har utökats för att lagra datamodeller, har Excel Services utökats för att strömma en datamodell i en server-plattformen. Eftersom Excel nu är ägaren av modellering av flytta modellen lagring och data återgivning tillsammans plattformar värd används för Excel-arbetsböcker, inklusive molnet, men exklusive Office Online Server. Office Online Servern stöder inte en arbetsboks datamodell skapa, redigera eller livsmedel upplevelse.

I SharePoint Server 2013 finns fortfarande tilläggsprogrammet SQL Server 2012 (SP1) Power Pivot för SharePoint, men bara för att tillhandahålla vissa extrafunktioner: schemalagd datauppdatering, Power Pivot-galleriet och instrumentpanelen för Power Pivot-hantering. I motsats till hur det fungerat tidigare utför SQL Server 2012 SP1-versionen av Power Pivot för SharePoint inte längre grovjobbet när det gäller omdirigering av frågor till datamodeller som lagrats i minnet.

Lägg märke till att SQL Server 2012 SP1 Analysis Services i SharePoint-läge fortfarande finns med i bilden. SQL Server Analysis Services fortsätter att lagra datamodellen lokalt, men körs nu utanför SharePoint och tar inläsningsbegäranden och frågor direkt från Excel Services i stället för Power Pivot Web Service.

Obs! i SharePoint Server 2010 c ustomers : Klientprogram som används för att skapa en datamodell behöva justera med server-program som är värdar för en datamodell. För SharePoint Server 2010, innebär det att du måste du fortsätta att använda Excel 2010 och Power Pivot Excel-tillägget för att skapa och underhålla en datamodell. Excel 2013 kan inte användas för att skapa datamodeller som körs på SharePoint Server 2010.

Felmeddelanden i blandade miljöer

Det här avsnittet beskriver fel som kan uppstå när du arbetar med en datamodell som inte är kompatibel med din version av Excel.

"Initieringen av datakällan misslyckades"

Det här felmeddelandet visas om du öppnar en nyare datamodell i en äldre version av Power Pivot-tilläggsprogrammet. Datamodellen kan t. ex. ha skapats i Excel 2013 och sedan öppnats i Excel 2010.

Du kan komma runt problemet genom att uppgradera till Office Professional Plus-versionen av Excel 2013. Datamodeller som skapats i Excel 2013 kan bara köras i arbetsböcker som öppnas i Excel 2013.

Mer information: Power Pivot-fel: ”initieringen av datakällan misslyckades”

"Den här arbetsboken har en Power Pivot-datamodell som har skapats med en tidigare version av Power Pivot-tillägget. Du måste uppgradera den här datamodellen med Power Pivot i Microsoft Excel 2013"

Det här felmeddelandet visas när du öppnar en äldre datamodell (skapad i Excel 2010 med 2008 R2 eller 2012-versionen av tilläggsprogrammet Power Pivot ) i Excel 2013 eller Excel 2016. I meddelandet uppmanas du att uppgradera till det nya modellformatet.

Mer information: Power Pivot-fel: ”i den här arbetsboken innehåller en PowerPivot-datamodell som skapats med en tidigare version av tillägget PowerPivot. Du måste uppgradera denna datamodell med Power Pivot i Microsoft Excel ”

"Arbetsboken innehåller en Power Pivot-modell som inte stöds"

Det här felmeddelandet inträffar när du öppnar en nyare datamodell (skapad i Excel 2013 eller senare) i SharePoint Server 2010. SharePoint Server 2010 känner inte igen det nya formatet i datamodellen.

Om du inte uppgraderar till SharePoint 2013 direkt, hitta en tidigare version av arbetsboken och använda Excel 2010 och ett Power Pivot-tillägg för att underhålla datamodellen. Alternativt kan du använda Office 365 för att lagra arbetsboken. Office 365 har stöd för inläsning och ställa frågor datamodeller utan Power Pivot för SharePoint. Microsoft Data Centers tillhandahåller bakom kulisserna stöd för datamodeller som är inbäddade i Excel 2013 eller 2016 Excel-arbetsböcker.

Mer information: Power Pivot-fel: ”arbetsboken innehåller en ogiltig PowerPivot-modell”

Mer information

Arbetsboken datamodeller i Excel 2013 eller senare aktivera kraftfull dataanalys, inklusive inbäddade Power View-rapport visualiseringar. Följ de här länkarna om du vill läsa om de nya funktionerna och fördelarna med att uppgradera andra relaterat innehåll.

Vad är nytt i Power View i Excel och SharePoint Server

Uppgradera Power Pivot-datamodeller till Excel 2013 och Excel 2016

Uppgradera arbetsböcker och schemalagda datauppdateringar (SQL Server 2012 SP1)

PowerPivot-versionskompatibilitet (på TechNet WIKI endast på engelska)

Specifikationer och begränsningar för datamodeller

Business intelligence-funktioner i Excel Services (SharePoint Server 2013): Sök efter avsnitten på ”datamodeller”.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×