Kommandot UPDATE

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapar en uppdateringsfråga som ändrar värdena i fälten i en tabell baserat på vissa villkor.

Syntax

UPDATE tabell
SET nyttvärde
WHERE villkor;

Kommandot UPDATE består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på den tabell som innehåller de data som ska ändras.

nyttvärde

Ett uttryck som anger det nya värde som ska infogas i vissa fält i de uppdaterade posterna.

villkor

Ett uttryck som anger vilka poster som ska uppdateras. De poster som inte uppfyller villkoret påverkas inte.


Kommentarer

UPDATE är särskilt användbart om du ska ändra många poster samtidigt, eller om posterna som ska ändras finns i flera olika tabeller.

Du kan ändra flera fält samtidigt. I följande exempel ökas värdet i fältet Orderantal med 10 procent och värdet i fältet Frakt ökas med 3 procent för alla leverantörer som finns i Storbritannien:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Viktigt!: 

  • UPDATE skapar inte en resultatmängd. Det går inte heller att ångra operationen när du har uppdaterat poster med en uppdateringsfråga. Om du vill veta vilka poster som påverkas av en uppdateringsfråga använder du först en välj fråga med samma villkor innan du kör uppdateringsfrågan.

  • Gör säkerhetskopior av databasen med jämna mellanrum. Om du uppdaterar fel poster kan du återställa dem från säkerhetskopian.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×