Kommandot SELECT...INTO

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapar en tabellfråga.

Syntax

SELECT fält1[, fält2[, ...]] INTO tabell [IN externdatabas]
FROM källa

Kommandot SELECT...INTO består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fält1, fält2

Namnen på de fält som ska kopieras till den nya tabellen.

tabell

Namnet på den tabell som ska skapas. Om tabell är detsamma som namnet på en befintlig tabell uppstår ett fel. Felet kan uppfångas av en felhanterare.

externdatabas

Sökvägen till en extern databas. Mer information om sökvägen finns i avsnittet om IN-satser.

källa

Namnet på en befintlig tabell som posterna ska kopieras från. Kan vara en eller flera tabeller, eller en fråga.


Kommentarer

Du kan använda tabellfrågor för att arkivera poster, för att göra säkerhetskopior av tabeller, för att exportera information till en annan databas eller för att generera underlag för rapporter. Du kan till exempel skapa en rapport över månatliga säljresultat i en region genom att köra samma tabellfråga varje månad.

Obs!: 

  • Du kan definiera en primärnyckel för den nya tabellen. När du skapar tabellen kommer fälten i den nya tabellen att ärva datatyp och fältstorlek från varje fält i frågans underliggande tabell, men inga övriga fält- eller tabellegenskaper.

  • Om du vill lägga till nya poster i en databas använder du kommandot INSERT INTO för att skapa en lägg till fråga.

  • Om du vill ta reda på vilka poster som kommer att hämtas innan du kör tabellfrågan, undersöker du först resultatet av ett SELECT-kommando som använder samma urvalsvillkor.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×