Kommandot INSERT INTO

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Lägger till en eller flera poster i en tabell. Operationen kallas även en lägg till fråga.

Syntax

Tilläggsfråga med flera poster:

INSERT INTO mål [(fält1[, fält2[, ...]])] [IN externdatabas]
SELECT [källa.]fält1[, fält2[, ...]
FROM tabelluttryck

Tilläggsfråga med en post:

INSERT INTO mål [(fält1[, fält2[, ...]])]
VALUES (värde1[, värde2[, ...])

Kommandot INSERT INTO består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

mål

Namnet på den tabell eller fråga där posterna ska läggas till.

fält1, fält2

Namnet på de fält där data ska läggas till, om elementet följer på ett målargument, eller namnet på de fält som data ska hämtas från, om elementet följer på ett källa-argument.

externdatabas

Sökvägen till en extern databas. Mer information om sökvägen finns i avsnittet om IN-satser.

källa

Namnet på den tabell eller fråga som poster ska kopieras från.

tabelluttryck

Namnet på den eller de tabeller där posterna ska infogas. Argumentet kan vara namnet på en tabell eller en sammansättning som är resultatet från en operation av typen INNER JOIN, LEFT JOIN eller RIGHT JOIN, eller en sparad fråga.

värde1, värde2

De värden som ska infogas i specifika fält i den nya posten. Varje värde infogas i det fält som motsvarar värdets position i listan: värde1 infogas i fält1, värde2 infogas i fält2 och så vidare. Värden avgränsas med kommatecken, och textfält skrivs inom citattecken (' ').


Kommentarer

Du kan använda INSERT INTO-uttryck för att lägga till en post i en tabell med enskilt objekt tillägg frågans syntax som visats ovan. I detta fall anger koden namnet och värdet för varje fält för posten. Du måste ange vart och ett av fälten i den post som är ett värde som ska tilldelas och ett värde för fältet. När du inte anger varje fält, standardvärdet eller Null infogas för saknas kolumner. Posterna läggs till i slutet av tabellen.

Du kan också använda kommandot INSERT INTO för att lägga till flera poster med en SELECT ... FROM-sats enligt exemplet för flera poster ovan. I detta fall anger SELECT-satsen de fältvärden som ska läggas till i tabellen mål.

Tabellen källa eller mål kan ange en tabell eller en fråga. Om du anger en fråga lägger Microsoft Access-databasmotorn till poster i alla tabeller som definierats i frågan.

INSERT INTO är valfritt, men ska om det används föregå SELECT-kommandot.

Om måltabellen innehåller en primärnyckel måste du använda ett unikt värde som inte är Null för primärnyckelfältet. Om du inte gör det lägger Microsoft Access-databasmotorn inte till posterna.

Lägga till poster i en tabell med ett Räknare-fält du vill numrera om de nya posterna och inkludera inte om Räknare-fält i frågan. Ta med Räknare-fält i frågan om du vill behålla de ursprungliga värdena från fältet.

Använd IN-satsen för att lägga till poster i en tabell i en annan databas.

Om du vill skapa en ny tabell använder du ett SELECT...INTO-kommando för att skapa en tabellfråga.

Om du vill ta reda på vilka poster som kommer att läggas till innan du kör tilläggsfrågan, kör du först en välj fråga med samma villkor.

En tilläggsfråga kopierar poster från en eller flera tabeller till en annan tabell. Tabellerna som innehåller de ursprungliga posterna påverkas inte av frågan.

I stället för att lägga till befintliga frågor från en annan tabell, kan du ange ett värde för varje fält i den nya posten med en VALUES-sats. Om du utelämnar fältlistan måste VALUES-satsen innehålla ett värde för varje fält i tabellen, annars returnerar INSERT-operationen ett fel. Använd ett nytt INSERT INTO-kommando med en VALUES-sats för varje ny post som du vill lägga till.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×