Kommandot CREATE VIEW

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapar en ny vy.

Obs!: Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användning av SKAPA VY eller andra DDL-uttryck databaser Microsoft Access-databaser.

Syntax

CREATE VIEW vy [(fält1[, fält2[, ...]])] AS selectkommando

Kommandot CREATE VIEW består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

vy

Namnet på den vy som ska skapas.

fält1, fält2

Namnet på det eller de fält som motsvarar fälten i selectkommando.

selectkommando

Ett SELECT-kommando.


Kommentarer

SELECT-kommandot som definierar vyn kan inte vara ett SELECT...INTO-kommando.

SELECT-kommandot som definierar vyn kan inte innehålla parametrar.

Namnet på vyn kan inte vara detsamma som namnet på en befintlig tabell.

Om den fråga som definieras av SELECT-kommandot är uppdaterbar, blir vyn också uppdaterbar. Annars är vyn skrivskyddad.

Om två fält i den fråga som definieras av SELECT-kommandot har samma namn, måste vydefinitionen innehålla en fältlista som anger unika namn för varje fält i frågan.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×