Kommandot CREATE TABLE

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapar en ny tabell.

Obs!: Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användning av SKAPA TABELL eller någon av DDL-uttryck databaser Microsoft Access-databaser. Använda metoderna DAO skapa i stället.

Syntax

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabell (fält1 typ [(storlek)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, fält2typ [(storlek)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT flerfältsindex [, ...]])

Kommandot CREATE TABLE består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på den tabell som ska skapas.

fält1, fält2

Namnet på det eller de fält som tabellen ska innehålla. Du måste skapa minst ett fält.

typ

Datatypen för fält i den nya tabellen.

storlek

Fältstorleken uttryckt i antal tecken (endast Text och Binary).

index1, index2

En CONSTRAINT-sats som definierar ett enfältsindex.

flerfältsindex

En CONSTRAINT-sats som definierar ett flerfältsindex.


Kommentarer

Använd kommandot CREATE TABLE för att definiera en ny tabell samt tabellens fält och restriktioner. Om du anger NOT NULL för ett fält måste alla nya poster ha giltiga data i det fältet.

En CONSTRAINT-sats skapar vissa restriktioner för fältet, och kan användas för att skapa fältet primärnyckel. Du kan också använda kommandot CREATE INDEX för att skapa en primärnyckel eller ytterligare index i befintliga tabeller.

Du kan inte använda NOT NULL på ett enskilt fält med en namngiven CONSTRAINT-sats som gäller det fältet eller ett namngivet flerfältsindex. Du kan däremot använda restriktionen NOT NULL endast en gång för ett fält. Om du försöker använda restriktionen flera gånger på samma fält uppstår ett körfel.

Om du skapar en tabell med alternativet TEMPORARY kommer tabellen endast att finnas kvar så länge den aktuella sessionen pågår. Tabellen raderas automatiskt när sessionen avslutas. Temporära tabeller kan användas av fler än en användare.

Attributet WITH COMPRESSION kan endast användas för fält av typen CHARACTER och MEMO (kallas även TEXT).

Attributet WITH COMPRESSION har lagts till för CHARACTER-fält på grund av ändringen till teckenrepresentation i Unicode-format. Unicode-tecken använder två byte för alla tecken. Om en befintlig Microsoft Access-databas som huvudsakligen innehåller text konverteras till Microsoft Access-format innebär det att databasens storlek fördubblas. Däremot kan Unicode-representationen av de allra vanligaste teckenuppsättningarna (de som tidigare kallades SBCS-teckenuppsättningar) enkelt komprimeras till en byte. Om du definierar ett CHARACTER-fält med detta attribut kommer alla data att komprimeras när de lagras och packas upp när de hämtas från databasen.

MEMO-fält kan också definieras med attributet WITH COMPRESSION. För den här typen av fält finns däremot en begränsning. Endast de MEMO-fält som efter komprimering har en storlek på 4 096 byte eller mindre kommer att komprimeras. Övriga MEMO-fält komprimeras inte. Detta innebär att det kan finnas data i ett givet MEMO-fält i en given tabell som är komprimerade, och andra data i samma fält i samma tabell som inte är det.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×